Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Τραγούδια Τομέα Νεότητος Ι.Μ.Δ.Π. & Κονίτσης


ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
Λίγα λόγια γιὰ τὰ τραγούδια τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
 Τὰ τραγούδια ποὺ θὰ ἀκούσετε ἀποτελοῦν μελοποίηση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἕνα ἐξ αὐτῶν (Νο 8) ἀναφέρεται καὶ στὴ μορφὴ τοῦ ἀειμνήστου Σεβαστιανοῦ, Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, ἀγωνιστοῦ γιὰ τὰ ἐθνικὰ δίκαια τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ ἠχογράφηση ἔγινε πρὸς τὸ παρὸν πρόχειρη καὶ ὄχι σέ Studio. Ἀκολουθοῦν οἱ τίτλοι τῶν τραγουδιῶν καὶ οἱ στίχοι τους.
(Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὰ παρακάτω τραγούδια σὲ μορφή mp3 μεταβεῖτε: http://youthimdpk.blogspot.com )
ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

1) ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Ἴδετε πάντες οἱ πιστοὶ
τὸν Μέγαν Ποιμενάρχην,
Ὀρθοδοξίας ἅπασας
Μεγάλον κανονάρχην.
ΕΠΩΔΟΣ
Λάβετε φῶς τὸ Ἱλαρὸν
ζῆστε Ὀρθοπραξίαν,
στὴν πίστιν στερεώθητε
λάβετε εὐλογίαν.
Ὡς τὴν πανσέληνον γλυκὺς
φώτισε εἰς Φεράραν,
ταπείνωσε ποντίφικος
τὴν παπικὴν τιάραν.
ΕΠΩΔΟΣ
Λάβετε φῶς τὸ Ἱλαρὸν...
Ἥλιος τώρα φαεινὸς
στὴν πόλην Φλωρεντίας,
ἐξέλαμψε τὰ δόγματα
τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας.
ΕΠΩΔΟΣ
Λάβετε φῶς τὸ Ἱλαρὸν
(Στίχοι Ἰ. Ἀκρίτας Κόνιτσα 23.12.2007. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός)
Ἐμπρὸς νὰ μεταλαμπαδεύσουμε τήν φλόγα τους!

2) ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ
Ἐσεῖς ποὺ πρωτοσπείρατε
 τῆς Λευτεριᾶς τὸ σπόρο,
λαχταρισμένο δῶρο
στὴ σκλαβωμένη γῆ.
Ἐσεῖς κι’ ὅταν ὡρίμασαν
τὰ στάχυα καρποφόρα,
στοῦ θερισμοῦ τὴν ὥρα,
μᾶς γίνατ’ ὁδηγοί.
ΕΠΩΔΟΣ
Κι ὅπου πολέμων κράξιμο
κι ὅπου τῆς μάχης κρότοι,
ἐσεῖς περνᾶτε πρῶτοι
κι ἀκολουθοῦμε ἐμεῖς. (δίς)
Ὤ ἤσκιοι μεγαλόκορμοι
κι ἀπείραχτοι στὰ χρόνια,
φέρνετ’ ἐσεῖς τὰ ἐγγόνια
στὸ δρόμο τῆς τιμῆς.
Στὴ μνήμη σας ἀνάβουμε
χρυσᾶ λιβανιστήρια·
γιὰ σᾶς τὰ νικητήρια
τὰ χείλη μας ὑμνοῦν.
ΕΠΩΔΟΣ
Κι ὅπου πολέμων κράξιμο ...
Καὶ πλέκοντας τὰ χέρια μας
τῆς δόξας τὰ στεφάνια,
- δική μας περηφάνεια -,
στοὺς τάφους σας κρεμοῦν.
ΕΠΩΔΟΣ
Κι ὅπου πολέμων κράξιμο ...
(Στίχοι Γ. Δροσίνης. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός)

3) Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Κοίτα λίγο τὴν ζωή σου,
μέτρα κάθε της λεπτό,
γιὰ τὴν κάθε μιὰ στιγμή σου
πόσα εἶναι «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ;
ΕΠΩΔΟΣ
«Σ’ εὐχαριστῶ,
γιὰ τὴν κάθε μιὰ στιγμή μου,
Σ’ εὐχαριστῶ,
Θεέ μου, ποὺ εἶσαι ἐδῶ. 
Σ’ εὐχαριστῶ,
ποὺ φωτίζεις τὴν ψυχή μου
Σ’ εὐχαριστῶ,
μὲ τὸ φῶς τὸ ἀληθινό».
Δὲς τὸ φῶς μὲς στὸ σκοτάδι
τῆς ψυχῆς σου καὶ θὰ δεῖς :
Κάποιου εἶναι τὸ σημάδι.
Καὶ γι’ αὐτὸ ἐσὺ θὰ πεῖς :
ΕΠΩΔΟΣ : «Σ’ εὐχαριστῶ,.....
Κοίτα λίγο στὴν καρδιά σου
τὶ ὑπάρχει καὶ γιατὶ
καὶ ποτὲ ἀπ’ τὴν ματιά σου
ἡ χαρὰ νὰ μὴν σβηστεῖ.
ΕΠΩΔΟΣ: «Σ’ εὐχαριστῶ,.....
Κοίτα λίγο τὴν ζωή σου
εὐλογίες τὶ καλό ;
ρῶτα πιὰ τὸν ἑαυτό σου
πόσα εἶναι «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ;
ΕΠΩΔΟΣ : «Σ’ εὐχαριστῶ,.....
 ( Στίχοι : Μαριάννας Ράπτη μὲ μικρὲς παραλλαγές. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός)

4) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Ἦχος Πλ. τοῦ Α΄
Ρυθμὸς 3σημος καὶ 7σημος
Κόβω γιὰ σὲ τὰ βάγια
τοῦ τραγουδιοῦ ἱερὰ
στὸ μέτωπο στὰ πλέκω
στεφάνια γιορτερά. (δίς)
Βωμὸς τὸ μέτωπό σου
θυμᾶσαι μιὰ φορὰ
στὸ ἄγγιξαν καὶ στ’ ἅγιασαν
τῆς δόξας τὰ φτερά. (δίς)
ΕΠΩΔΟΣ
Τὸ Μεσολόγγι σκέλεθρο
γυμνὸ ξεσαρκωμένο
δὲν παραδίνει τ’ ἄρματα
δὲν γέρνει τὸ κεφάλι (δίς)
Κρατεῖ γιὰ νεκροθάφτη του
τὸν Χρῆστο τὸν Καψάλη
καὶ φλογερὸ μετέωρο
πετᾶ στὸν οὐρανό.
ΕΠΩΔΟΣ
Τὸ Μεσολόγγι σκέλεθρο...
(Οἱ 2 πρῶτες στροφὲς εἶναι στίχοι τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ καὶ ἡ 3 στροφὴ τοῦ Ἀριστοτέλους Βαλαωρίτου. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός).

6) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ ΣΗΚΩ !
Μιὰ ἑξηντάχρονη ζωὴ μεστὴ
ἀπὸ φιλάνθρωπη πνοὴ καὶ δράση
στοῦ σύμπαντος τὸν Κύριο ἀρεστὴ
π’ ἄνθρωπο φιλοτέχνησε καὶ πλάση.
Τὸν Θεῖο λόγο πάντα ὁμιλεῖ
ἔχοντας ἀπ’ τὸ λίκνο του θηλάσει
σμίλεψε στὰ γραπτά του ποὺ οἱ πιστοὶ
ὅλων τῶν χρόνων ἔχουν θαυμάσει.
ΕΠΩΔΟΣ
Χρυσόστομε, ἀπὸ τὸν ὕπνο ξύπνα ! Σήκω !
Τὴ Βασιλεύουσα τραντάζει ἰαχή.
Πίσω ὁ λαὸς σὲ κράζει στοῦ Χριστοῦ τὸν οἶκο,
τοῦ λόγου σου νὰ ξανακούσουν διδαχή. (δίς)
Δὲν ἔφθασε στὸ ὕψος του θνητὸς
κι ἡ γλώσσα του χρυσὴ ἄφθαστο κάλλος.
Τὶ κι ἄν μὲ ἐξορία ὁ μισθός ;
θὰ πράξει ὅσα κήρυττε μὲ θάρρος.
Ὦ Ἰωάννη ἡ καρδιὰ σκιρτᾶ
γιὰ τοὺς μεγάλους εἶν’ κοινὸς ὁ νόμος
θὰ πᾶν’ ἐκεῖ ψηλὰ στὸν Γολγοθὰ
ποὺ λαμπυρίζει τοῦ Χριστοῦ ὁ θρόνος.
ΕΠΩΔΟΣ
Χρυσόστομε, ἀπὸ τὸν ὕπνο ξύπνα ! Σήκω !
Τὴ Βασιλεύουσα τραντάζει ἰαχή.
Πίσω ὁ λαὸς σὲ κράζει στοῦ Χριστοῦ τὸν οἶκο,
τοῦ λόγου σου νὰ ξανακούσουν διδαχή. (δίς)
(Στίχοι Κυπρίου Ἀρχιμ. Λεοντίου Χ΄΄Κώστα μὲ κάποιες παραλλαγές
Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός)

7) ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ
 Σὲ εἶδε κι’ ἀναγάλλιασ’ ἡ ψυχή,
τὰ χρώματά σου, τῆς ἐμίλησαν στ’ ἀλήθεια !
Τῆς δόξας σου ἀντήχησ’ ἰαχή,
καὶ περηφάνεια γέμισαν τὰ στήθια.
ΕΠΩΔΟΣ
(δὺο φορές)
Θρησκεία καὶ Πατρίδα συνταιριάζονται
στὸ ἱερὸ σου σύμβολο, Σημαία,
ὅσοι στοὺς ἱεροὺς ἀγῶνες θυσιάζονται
πάντα παιδιὰ σου θὰ τὰ λέν, γενναῖα.
******
Οἱ λεβεντόκορμοι ἐσὲ κρατοῦν,
δύναμη ἀπὸ σὲ καὶ θάρρος τώρα παίρνουν,
γιὰ σὲ καὶ τὴ ζωή τους ἀψηφοῦν
καὶ κάτω ἀπὸ τὸν ἴσκιο σου πεθαίνουν.
ΕΠΩΔΟΣ
(δὺο φορές)
Θρησκεία καὶ Πατρίδα .......
(Στίχοι ἀπὸ Περιοδικὸ «Πρὸς τὴν Νίκην» .Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός).

9) ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Αἰώνων κι ἄν περάσουνε αἰῶνες,
χιλιετηρίδες μύριες κι ἄν κυλήσουνε,
στή Βόρειο Ἤπειρό μας δέν θά σβήσουνε
 τοῦ Ἑλληνισμοῦ περίλαμπρες οἱ εἰκόνες
********
ΕΠΩΔΟΣ
Τά χώματά σου Βόρειο Ἤπειρο ἁγιασμένα
μοσχοβολᾶνε δάφνης μυριομυρωμένα
 π’ ἐμπνέουν καί ἀφήνουν πίσω στόν καθένα χριστιανικό καί ἑλληνικό θυσίας πνεῦμα.
********
Κι ἄν πέσουν στά βουνά της παγετῶνες,
βροχές καί καταιγίδες κι ἄν ὁρμήσουνε,
ποτέ δέν θά μπορέσουν ν’ ἀφανίσουνε
 σημάδια ἀπό τοῦ Ἔθνους τούς ἀγῶνες.
********
ΕΠΩΔΟΣ
Τά χώματά σου Βόρειο Ἤπειρο....
********
Καί πάνω ἔχουν σφραγῖδα τιμημένη,
ἀθάνατη, ἀνεξίτηλα γραμμένη
φαντάζοντας ψηλά σάν ἄλλο στέμμα
εὐεργετῶν, ἡρώων, ἁγίων αἷμα !
********
ΕΠΩΔΟΣ
Τά χώματά σου Βόρειο Ἤπειρο....
(Στίχοι Σπ.Μεσημέρη μὲ κάποιες παραλλαγές. Μελοποίηση Χ.Ἱ.Ἀμαραντινός)

10) ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
Ἦχος Πλ. τοῦ Β΄
Ρυθμὸς 4σημος καὶ 7σημος
Τὸ Μεσολόγγι ἔπεσε
τὸ Μεσολόγγι πάει
κλάψε καημένη Ρούμελη
κλάψε θλιμμένη Μάνα
τοῦ ἀντρειωμένου πιὰ ἡ καρδιὰ
παιδιοῦ σου δὲ χτυπάει
τώρα γι’ αὐτὸ λυπητερὰ
θανῆς βαρεῖ καμπάνα.
(Ἀπάντηση Μάνας)
Ποιὸς εἶπε πὼς ἀπέθανε
τ’ ὁλάκριβό μου σπλάγχνο
κι’ ἄν ἔγειρε σὰ γίγαντας
τὸ ξέσαρκο κορμί του
ἐγὼ δὲν τὸ μοιρολογῶ
στεφάν’ ἐγὼ τοῦ φτιάχνω,
νὰ βάνει φωτοκύκλωτο
στὴν ἄξια κεφαλή του. (δὶς)
(Στίχοι Ἰωάννου Σαντάρμη. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός).

11) ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΝΗΜΗ
Μ’ ἀτσάλινη τὴ θέληση σὰν πέτρ’ ἀπὸ γρανίτη
φλόγα κι’ ὁρμὴ ὁ λόγος σου βροντὴ τοῦ Ψηλορείτη.
Κτίζεις σχολειὰ καὶ Ἐκκλησιές, σπέρνεις τὸν Κύριο στὶς καρδιές,
αὔρα γλυκοφυσάει λεπτή, χάρη τοῦ Πνεύματος ἁπτή, στὴν Ἀφρική.
******
Ἔγνοια σου ξέχωρη, τρανή, σπουδὴ στὰ Ἰατρεῖα.
Κόσμος, λαός, θλίψη, καημός, ἀρρώστια, δυστυχία
συμπαραστάτες ἀκριβοὶ πολύτιμοί σου βοηθοί,
χέρια, ἀγάπη, προσευχή,- κι’ ἄς εἶναι κόντρα οἱ καιροί-, μὰ προχωρεῖ.
******
Τὸ ἔργο σου πολύπλευρο, μ’ ἀδιάκοπο παλμό,
τρέχεις παντοῦ ἀκούραστος, κηρύττεις λυτρωμό.
Πατρίδα σ’ ἔκανες αὐτὲς τὶς χῶρες τὶς ἀλλωτινές,
τὰ πάντα σὺ τὰ ἀφηφᾶς, ἀγρύπνια, κόπο, καρτερᾶς, δὲν σταματᾶς.
******
Μὰ ἦρθε ὅμως, ἡ στερνὴ ἡ κλήσ’ ἀπὸ τὸν Πλάστη,
τὸ κουρασμένο σου κορμὶ καιρὸς νὰ ξαποστάσει.
Καὶ κεῖ ψηλὰ στὸν οὐρανὸ δὲν ἔχεις στάσ’ ἀλλὰ θαρρῶ,
εὔχεσαι γιὰ συνεχιστὲς ἐργάτες γιὰ τὸ θερισμό, πρὸς τὸν Θεό.
******
Γοργόηχες στὴν Ἀφρικὴ ἠχολογοῦν καμπάνες,
νότες τοῦ ἔργου σ’ ἱερὲς σ’ ἀγγελικοὺς παιάνες.
Γλυκὰ κι’ ἀνάλαφρα, Χαρίτων ἱεραπόστολε κοιμήσου.
Καὶ τώρα αἰώνια ἄς χαίρεται στὸν Οὐρανὸ ἡ ψυχή σου,
στὶς ἀνθοστόλιστες βραγιὲς τοῦ Παραδείσου.
(Στίχοι Ἀνθῆς Λιβάνη μὲ κάποιες παραλλαγές. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός).

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ
Τὸν Κύριον ἀγάπησες μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου,
δὲν ἔδιωξες τὴν χάρη Του ποτὲ ἀπὸ κοντά σου.
Κι’ ἀπέδειξες στὰ πράγματα, πὼς ὅταν θέλ’ ὁ νέος,
μπορεῖ νὰ μείνει σταθερὸς καὶ πάντοτε ἑδραῖος.
Μὴ λησμονήσουμε ποτὲ πὼς εἴμαστ’ ὁμοδόξων
τέκνα κι’ ἀπόγονοι πιστοί, Πατέρων θεηγόρων.
Ποὺ σήκωσαν τοῦ τύραννου τὴν ἔκδηλη μανίαν,
καὶ χάρισαν στὸ Ἔθνος μας, Ἑλλήνων προστασίαν.
ΕΠΩΔΟΣ
Ὅσιε Πατέρα μας, Νικόδημε θεόφρων,
τῆς Νάξου θεῖον καύχημα, κανόνα Ὀρθοδόξων,
προστάτευε τὰ τέκνα σου ποὺ σὲ παρακαλοῦνε,
ἀπὸ παγίδων τοῦ ἐχθροῦ ποὺ ζάλη προκαλοῦνε.
Οὐρανοδρόμε πρέσβευε, ὅπως ἐμεῖς ῥυσθοῦμε,
μανίας οἰκουμενισμοῦ καὶ ὅλοι νὰ σωθοῦμε.
Προφύλαξον τὸ ποίμνιον δεινῆς «θεολογίας»,
καὶ πλάνης τῆς ὀδυνηρᾶς τῆς «νεορθοδοξίας».
Προστάτευε τὸν κλῆρον μας καὶ τὸν λαὸν Κυρίου,
ποὺ μένουνε εἰς Κόνιτσαν καὶ χώραν τῆς Ἠπείρου,
νὰ ζοῦνε πάντα σταθεροὶ εἰς τοῦ Θεοῦ τὸν δρόμον
κι’ ἀμώμητοι νὰ κρατηθοῦν ἀπ’ τοῦ κακοῦ τὸν κόσμον.
ΕΠΩΔΟΣ
Ὅσιε Πατέρα μας, Νικόδημε θεόφρων,....
Στίχοι Ἰ. Ἀκρίτας , Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός.

ΗΡΩΩΝ ΨΥΧΕΣ
Ἕναν ὕμνο πρωτάκουστο καὶ γλυκὸ τραγουδῆσαν
καὶ τὸν ὕμνο ὡς ἀρχίσαν τῶν ἡρώων οἱ ψυχὲς
ὅλα γύρω μου σώπασαν κι’ ὅλα γύρω μου σβῦσαν...
Κι’ ἦταν Ὕμνος στ’ ἀμάραντο μεγαλεῖο σου, ὦ Χώρα
χιλιοδόξαστη ἐσύ, ποὔχεις δώσει τοῦ πνεύματος
τ’ ἀνεκτίμητα δῶρα στοὺς λαοὺς καὶ τοὺς πότισες
μὲ τ’ ἁγνὸ καὶ τ’ ἀθάνατο τῆς σοφίας κρασί.
Κι’ ἦταν αἶνος στὴ χάρη Σου, καὶ τὸν ἄκουσα ἐγώ,
σὰν οὐράνιο χαιρέτισμα, ὦ Σεπτὴ Πλατυτέρα,
πρὸς ἐσένα τὴν Ἄσπιλη, τὴν γλυκειά μας Μητέρα,
τὴν ἁγνὴ Μεγαλόχαρη, τὴν Τρανὴ Στρατηγό.
Χτυπημένα, ματόβρεχτα στὸ βουνὸ, στὸ λαγκάδι,
τῶν γιγάντων τὰ σώματα ξαπλωμένα θωρῶ
καθὼς πέφτει ἀχνοφώτιστο τ’ ἁπαλότατο βράδυ.
Καὶ ψηλὰ στ’ ἀγγελόχτιστα γαλανὰ αἰθεροπλάτια
τῶν γιγάντων τὰ πνεύματα στήνουν τώρα χορὸ.
Λάμπουν ἥλιοι τὰ πνεύματα, καὶ σὰν ἄστρα τὰ μάτια..
Καὶ στεφάνια δαφνόπλεκτα, κι’ ἀμαράντινοι ἀνθοὶ
στὰ καθάρια τὰ μέτωπα ποὔχει ἡ δόξα σταθεῖ.
(Στίχοι Γ.Βερίτης. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός)

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΜΝΟΣ
Μὲ τὸ γλυκό σου τ’ ὅραμα χυθήκαμε στὴν μάχη,
γιὰ νὰ διαβαίνουμε γοργοὶ· πάν’ στὴν κορφὴ, στὴν ράχη
καὶ μᾶς ἐχάρισες ἐσὺ τετράδιπλα φτερὰ
ἀνίκητη ἀπροσμάχητη , πανίσχυρη Κυρά .
Ἡ χάρη σου, Ὀδηγήτρα μας, στὰ βάθη μας περνᾶ.
κι’ οὔτε τὰ χιονοσκέπαστα, πανύψηλα βουνά,
δὲν μπόρεσαν οὔτε στιγμὴ νὰ κόψουν τὴν ὁρμή μας,
Σὺ χύνεις φλόγα στὴν ψυχὴ κι’ ἀτσάλι στὸ κορμί μας.
ΕΠΩΔΟΣ
Ὤ χαῖρε, χαῖρε ἀθάνατη Παρθένε καὶ Μητέρα !
σὲ Σὲνα ὑψώνεται ἡ ψυχὴ κι’ ὁ νοῦς μας νύχτα - μέρα
μέσ’ τοῦ πολέμου τὴν ὀργὴ καὶ μέσ’ στὴν καταιγίδα,
τοῦ Γένους θεία καὶ γλυκειὰ παρηγοριὰ κι’ ἐλπίδα.
Γιὰ τὴν ἀπάντεχη χαρά, γιὰ τὴν τιμὴ τὴν τόση,
γιὰ τὴν οὐράνια δύναμη ποὺ Ἐσὺ μᾶς ἔχεις δώσει,
ὅσο θὰ ζεῖ ἡ Ἑλλάδα μας , Μητέρα τρισμεγάλη,
τὴ Δόξα Σου, τὴ Δόξα Σου, τὴ Δόξα Σου θὰ ψάλλει.
Καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀκράτητοι γιὰ τὸν ἀγῶνα ὁρμήσαμε,
μὲ τὸ γλυκὸ σου τ’ ὅραμα Παντάνασσα ἀναστήσαμε
τῶν Περσομάχων τὶς ψυχὲς καὶ τῶν Ἀβαρομάχων
καὶ μὲ λαχτάρα ψάλαμε τὸν Ὕμνο «Τῇ Ὑπερμάχῳ».
Ἐσένα πού’ χαν πρόμαχο κι’ εἶχαν ἐσένα ρύστη
ψηλὰ στὰ τείχη ἐφύλαγες τοῦ Βυζαντίου τὴν πίστη
τὶς δάφνες τῶν Θερμοπυλῶν, τὰ κλέη τῶν Νικηφόρων
μαζί μας ἔσμιξαν σεπτῶν φωνὲς αὐτοκρατόρων.
ΕΠΩΔΟΣ Ὤ χαῖρε, χαῖρε ἀθάνατη....
(Στίχοι Γ.Βερίτης. Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός)

ΕΜΠΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ !
Ἐμπρὸς ! Ἐμπρός !
Ἐμπρὸς ἀδέλφια σηκῶστε τὸ κεφάλι,
χτυπῆστε μὲ ἀνδρεία τὴν σκλαβιά,
τὴ δόξα τῆς Ἑλλάδος μας καὶ πάλι
κοιτᾶξτε καὶ ὁρμῆξτε στὴ φωτιά !
ΕΠΩΔΟΣ
Χειμάρρα, Ἀργυρόκαστρο, Κλεισούρα,
Αὐλώνα, Τεπελένι, Κορυτσᾶ,
τὴν γαλανόλευκη σηκῶστε τώρ’ ἀντρείκια,
φωνάζοντας μὲ θάρρος :
ΕΛΛΑΔΑ - ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Ἐμπρὸς ! Ἐμπρός !
Ἡ Βόρειος Ἤπειρός μας χρόνια ματωμένη
στῶν Ἀλβανῶν τὴν ἄγρια σκλαβιὰ
ἐλεύθερη νὰ ζήσει περιμένει
τὴν ἁλυσίδα νὰ συντρίψει τὴ βαριά.
ΕΠΩΔΟΣ
Χειμάρρα, Ἀργυρόκαστρο, ....
Ὁ Σεβαστιανὸς ὁ ἐπίσκοπος τοῦ χρέους
καὶ τῆς θυσίας ὁ λεβέντης ἀρχηγὸς
τὸ δρόμο τῆς ἐλευθεριᾶς σᾶς δείχνει
καὶ θὰ φωτίζει τὸ μεγάλο σας σκοπό !
ΕΠΩΔΟΣ
Χειμάρρα, Ἀργυρόκαστρο, ....
Ἀνατολὴ Ἰωαννίνων 25.11.08
 Στίχοι Α.Σ. , Μελοποίηση Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός.