Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Προσευχητικὲς νύξεις

 

 

 


Εὐχαριστία


Φιλάνθρωπε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Σύ εἶσαι ὁ Σωτήρας μας, πού ἔχυσες τό Ἅγιο Αἷμα Σου γιά μᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Εἶσαι ὁ αἰώνιος φίλος καί πρεσβευτής μας στόν Οὐράνιο Πατέρα Σου.

 Σ’ εὐχαριστοῦμε γιά τήν πολλή Σου ἀγάπη καί γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες Σου πού μᾶς πρόσφερες καί συνεχίζεις νά μᾶς προσφέρεις.

Κυρίως σ’ εὐχαριστοῦμε γιά τό ὅτι κατήργησες τόν θάνατο διά τοῦ Τιμίου Σου Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς Σου, δηλώνοτας ἔτσι ὅτι θά μᾶς ἀναστήσεις ὅλους μία ἡμέρα.

 Ἀξίωνέ μας νά ζοῦμε ὅπως Ἐσύ θέλεις, ὑπακούοντας στίς θεῖες Σου ἐντολές , ὥστε ν’  ἀπολαύσουμε τῶν αἰωνίων καί ἐπουρανίων Σου ἀγαθῶν


ΑΜΗΝ

 

Ἁγιογραφικὴ καθημερινὴ Μελέτη μηνὸς Ὀκτωβρίου

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 

1. Ἰωάν. γ ΄(3)19-21

2. Ἰωάν. γ ΄22-24

3. Ἰωάν. γ ΄25-30

4. Ἰωάν. γ ΄31-36

5. Ἰωάν. δ΄(4) 1-6

6. Ἰωάν. δ΄ 7-14 

7. Ἰωάν. δ΄15-19

8. Ἰωάν. δ΄20-24

9. Ἰωάν. δ΄25-30

10. Ἰωάν. δ΄ 31-34

11. Ἰωάν. δ΄35-38

12. Ἰωάν. δ΄39-42

13. Ἰωάν. δ΄ 43-45

14. Ἰωάν. δ΄ 46-50

15. Ἰωάν. δ΄ 51-54

16. Ἰωάν. ε΄ (5) 1-4

17. Ἰωάν. ε΄ 5-9

18. Ἰωάν. ε΄ 10-16

19. Ἰωάν. ε΄ 17-18

20. Ἰωάν. ε΄ 19-23

21. Ἰωάν. ε΄ 24-25

22. Ἰωάν. ε΄ 26-30

23. Ἰωάν. ε΄ 31-35

24. Ἰωάν. ε΄ 36-40

25. Ἰωάν. ε΄ 41-47

26. Ἰωάν. στ΄(6)1-10

27. Ἰωάν. στ΄ 11-15

28. Ἰωάν. στ΄ 16-21

29. Ἰωάν. στ΄ 22-26

30. Ἰωάν. στ΄ 27-29

31. Ἰωάν. στ΄ 30-36