Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Ἁγιογραφικὴ Μελέτη Μηνὸς Φεβρουαρίου

 


 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


1. Ἐφεσίους δ΄(4) 1-3

2. Ἐφεσίους δ΄ 4-6

3. Ἐφεσίους δ΄ 7-10

4. Ἐφεσίους δ΄ 11-13

5. Ἐφεσίους δ΄ 14-16

6. Ἐφεσίους δ΄17-21

7. Ἐφεσίους δ΄ 22-24

8. Ἐφεσίους δ΄ 25-27

9. Ἐφεσίους δ΄28-29

10. Ἐφεσίους δ΄ 30-32

11. Ἐφεσίους ε΄(5) 1-2

12. Ἐφεσίους ε΄ 3-5

13. Ἐφεσίους ε΄ 6-8

14. Ἐφεσίους ε΄ 9-10

15. Ἐφεσίους ε΄ 11-14

16. Ἐφεσίους ε΄ 15-17

17. Ἐφεσίους ε΄ 18-19

18. Ἐφεσίους ε΄ 20-21

19. Ἐφεσίους ε΄ 22-24

20. Ἐφεσίους ε΄ 25-27

21. Ἐφεσίους ε΄ 28-30

22. Ἐφεσίους ε΄ 31-33

23.Ἐφεσίους στ΄(6) 1-4

24.Ἐφεσίους στ΄ 5-8

25.Ἐφεσίους στ΄ 9- 13

26.Ἐφεσίους στ΄ 14-17

27.Ἐφεσίους στ΄ 18-20

28. Ἐφεσίους στ΄ 21-24

 

Σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούσετε  

τοὺς στίχους αὐτοὺς 

σὲ σύντομη ἑρμηνεία  

 τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ

 Παναγιώτου Τρεμπέλα,  

καὶ μάλιστα στὴ νεοελληνικὴ


ἔχοντας τὴν ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἄλλων Πατριαρχείων καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  

Διαβάζει ὁ Διδάσκαλος - Θεολόγος

κ. Κ. Πρέντος

" Η ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ"

Ἐνθύμιο "Χαρουμένων Ἀγωνιστῶν"

Ἔκδοση Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ"

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

 ΠΡΟΣ   ΕΦΕΣΙΟΥΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄(4ο)

Ἡ ἑνότητα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

(Στίχοι 1-16) {0΄- 5΄03΄΄).

Ὁ παλαιὸς καὶ ὁ νέος ἄνθρωπος.

 (Στίχοι 17-24) {5΄04΄΄ -  7΄25΄΄}.

  Ὁδηγίες γιὰ τὴ χριστιανικὴ ζωή. 

 (Στίχοι 25-32) {7΄26΄΄ -  9΄28΄΄}.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  E΄(5ο)

Καὶ ἄλλες ὁδηγίες γιὰ τὴν καθημερινὴ χριστιανικὴ ζωή.

(Στίχοι 1-21) {0΄- 6΄03΄΄).

Σχέσεις καὶ καθήκοντα συζύγων.

 (Στίχοι 22-33) {6΄04΄΄ -  9΄20΄΄}.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄(6ο)

Γονεῖς καὶ παιδιά. 

(Στίχοι 1-4) {0΄- 0΄48΄΄).

Κύριοι καὶ δοῦλοι.

 (Στίχοι 5-9) {0΄49΄΄ -  2΄17΄΄}.

Ἡ πάλη μὲ τὸν διάβολο καὶ ἡ πανοπλία τοῦ Χριστιανοῦ.

 (Στίχοι 10-20) {2΄18΄΄ -  6΄12΄΄}.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Τυχικοῦ. 

(Στίχοι 21-24) {6΄13΄΄- 7΄01΄΄).

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Προσφορὰ χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας μὲ τὸν Καλαντισμὸ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας στὶς Ὑπηρεσίες καὶ στὰ Ἱδρύματα τῆς Κονίτσης.

 

 

Μὲ πρόσχαρη διάθεση καὶ μὲ τὴν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων (Κλαρινέτου, φλογέρας, κιθάρας, τουμπερλεκίου, τριγώνων) τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς καὶ τὴν παραμονὴ τῶν Θεοφανίων ἐπισκέφθηκαν καὶ ἔψαλλαν τὰ κάλαντα  στὸ Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ", στὸ Οἰκοτροφεῖο "ΝΟΣΤΟΣ" (Μονάδα Ψυχοκοινωνικῆς Ἀποκατάστασης), στὸ ΕΣΥ Κονίτσης, στὸ Δημαρχεῖο, στὸ Τάγμα Πεζικοῦ 583, στὴν Πυροσβεστικὴ, στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα, στὴ "ΚΙΒΩΤΟ  ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", στὴ Μονάδα Προστασίας Παιδιοῦ Κονίτσης.

 Παράλληλα ἔψαλλαν καὶ τροπάρια ἐπίκαιρα προσφαίροντας στοὺς Ὑπευθύνους κάποιο χριστιανικὸ Περιοδικὸ ἤ καὶ Εἰκονίτσες σχετικὲς μὲ τὶς Ἑορτές. 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ὑπηρεσιῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γλυκὰ ποὺ μᾶς κερνοῦσαν, μᾶς κατατόπιζαν στὸ ἀντικείμενο ἐργασίας καὶ ἀπασχολήσεώς τους.

Στὸ ΕΣΥ Κονίτσης
 

Στὸ Γηροκομεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ΚονίτσηςΣτὸ Οἰκοτροφεῖο "ΝΟΣΤΟΣ" (Μονάδα Ψυχοκοινωνικῆς Ἀποκατάστασης) Κονίτσης


Στὴν Πυροσβεστικὴ Κονίτσης

 

Ἕτοιμος γιὰ τὴν φωτιὰ ....

 


Ἡ προετοιμασία ξεκινάει ἀπὸ τὶς μικρὲς ἡλικίες...Στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Κονίτσης
 

Στὸ 583  Τάγματος Πεζικοῦ
 


Στὴν "ΚΙΒΩΤΟ  ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ" 

Παραρτήματος Κονίτσης


Κι' ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ βιντεάκι...