Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ


               
 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαΐου 2018
     

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέ ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό παλμό, καθώς καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους κόσμου, γιωρτάστηκε καί φέτος, στό ἡρωϊκό Δελβινάκι, ἡ ἐπέτειος τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καί τῆς ὑπογραφῆς τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914). Οἱ ἐκδηλώσεις ἔλαβαν χώραν τήν Κυριακή, 13 Μαΐου 2018. Μετά τήν Θ. Λειτουργία καί τό ἱερό Μνημόσυνο γιά τούς πρωτεργάτες καί τούς πεσόντες πολεμιστές, ἀκολούθησε τό τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ καί ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρίου ΑΝΔΡΕΟΥ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν εἰρηνική πορεία μέχρι τό Ἡρῶο τῆς ἱστορικῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλῃ τρισάγιο ὑπέρ πάντων τῶν ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καί πεσόντων εἰς τούς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους, καί ἐνεκρίθῃ ὁμόφωνα τό ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
            «1) Κάνουμε θερμή ἔκκληση πρός τήν Ἡγεσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας νά ὁμονοήσῃ. Ὁ ἀγώνας γιά τήν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα ἀπαιτεῖ, πρό παντός, ἑνότητα καί ψυχικό σθένος. Στούς σημερινούς, τόσο δύσκολους καιρούς, οἱ γκρίνιες καί οἱ διαμάχες εἶναι ἀνεπίτρεπτη πολυτέλεια. Γι’ αὐτό, πρέπει νά ἰσχύσῃ ἡ προτροπή τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ: «Ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει».
            2) Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Ἀλβανική Κυβέρνηση νά σταματήσῃ πάραυτα τήν ποικιλότροπη καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἰδίως τῆς ἡρωϊκῆς καί ἀδούλωτης Χειμάρρας. Κι’ ἀκόμη νά ἐγκαταλείψῃ τά σχέδιά της γιά τήν δῆθεν «Μεγάλη Ἀλβανία» εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἐπίσης καί γιά τήν … ἐπανεγκατάσταση τῶν «Τσάμηδων» στήν Θεσπρωτία. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει δηλώσει κατηγορηματικά, ὅτι «θέμα ″Τσάμηδων δέν ὑπάρχει».
            3) Παρακαλοῦμε τούς ἀδελφούς Βορειοηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι διαμένουν στήν Ἑλλάδα, νά προβοῦν σέ νόμιμες κινητοποιήσεις πρός τήν Κυβέρνηση καί ὅλον, ἐν γένει, τόν πολιτικό κόσμο τῆς Πατρίδος μας. Ἄς παραδειγματίζωνται ἀπό τόν Παλαιστινιακό Λαό, ὁ ὁποῖος δέν σταματάει τόν ἀγῶνα του γιά τήν ἐθνική του ἀποκατάσταση, μολονότι ἔχει ἀπέναντί του τό πανίσχυρο κράτος τοῦ Ἰσραήλ.
            4) Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Τουρκία νά σταματήσουν οἱ προκλητικές δηλώσεις τῆς Ἡγεσίας της, ὅπως ὅτι ὁ Ἑλληνικός Στρατός, φεύγοντας ἀπό τήν Μικρά Ἀσία … ἔκαψε δῆθεν τήν Σμύρνη! Τέτοιες δηλώσεις, καθώς καί ἐνέργειες πού παραβιάζουν τόν ἐναέριο Ἑλληνικό χῶρο, ὑπονομεύουν τήν εἰρηνική συνύπαρξή της μέ τήν Ἑλλάδα.
            5) Ζητοῦμε νά ἀφεθοῦν πάραυτα ἐλεύθεροι οἱ δύο Ἕλληνες στρατιωτικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι παρανόμως φυλακισμένοι στήν Ἀδριανούπολη, περισσότερο ἀπό δύο μῆνες. Ὁ Πρόέδρος Ἐρντογάν νά μήν ἐξομοιώνῃ τούς δύο Ἕλληνες μέ τούς ὀκτώ (8) ἀξιωματικούς Τούρκους. Διότι αὐτοί μέν ἐζήτησαν πολιτικό ἄσυλο, ἐνῷ οἱ ἡμέτεροι ἔχουν συλληφθῆ. Εἶναι δύο ἐντελῶς διαφορετικές περιπτώσεις.
            6) Χαιρετίζουμε τούς Βορειοηπειρῶτες καί τούς Κυπρίους ἀδελφούς. Τούς προτρέπουμε νά μή χάσουν τό ἀγωνιστικό τους φρόνημα καί νά μή σταματήσουν νά προσεύχωνται. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά τούς σκέπῃ καί ὁ Χριστός νά τούς εὐλογῇ. Τέλος,
              7) Ὁ ἀγώνας γιά τήν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα, σύν Θεῷ, συνεχίζεται.  
                                                                                                         (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ


ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 24ῃ Ἀπριλίου 2018
Ἀριθ. Πρωτ. 361

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 210
Θέμα:  Ἡ Βόρειος Ἤπειρος σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
-Α-
Τόν τελευταῖο καιρό, παρατηρεῖται μεγάλη κινητικότητα στά Δυτικά Βαλκάνια, ἰδιαίτερα στήν Ἀλβανία. Ἐπειδή ἡ χώρα αὐτή ἐπιθυμεῖ νά ἐνταχθῇ στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (Ε.Ε.), πιέζει τήν Ἑλλάδα νά συναινέσῃ σ’ αὐτό. Ὁ Ἕλληνας ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκος Κοτζιᾶς ἐπανειλημμένως ἐπισκέφθηκε τά Τίρανα, χωρίς ὅμως νά γίνῃ γνωστό τί ἔχει συζητήσει σχετικῶς μέ τόν Ἀλβανό ὁμόλογό του. Εἶναι δέ ἀνησυχητικό, τό γεγονός, ὅτι κατά πρόσφατη μετάβασή του στήν Κορυτσᾶ, ἀρνήθηκε νά ἔλθῃ σέ ἐπαφή μέ τούς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες, πού κατοικοῦν ἐκεῖ.
Ἡ στάση του αὐτή δημιουργεῖ ἐρωτηματικά καί προβληματισμούς. Μήπως πιέζεται «ἄνωθεν»; Κι’ ὅταν λέμε «ἄνωθεν», ἐννοοῦμε κυρίως τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖες δείχνουν ἕνα ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν γειτονική μας χώρα. Λέγεται, καί μάλιστα ἐντόνως, ὅτι θέλουν νά προλάβουν τήν ἐπιρροή τῆς Ρωσίας στήν Ἀλβανία …  
-Β-
Πέρα, ὅμως, ἀπό τήν στάση τῆς Ὑπερδυνάμεως ἤ, ἐνδεχομένως, ὅποιων ἄλλων παραγόντων, εἶναι γεγονός, ὅτι ἐνῷ ἡ Ἀλβανία ἔχει ἀνάγκη καί τήν συναίνεση τῆς Ἑλλάδος γιά νά ἐνταχθῇ στήν Ε.Ε., προκαλεῖ ἀσύστολα τήν Χώρα μας. Ἔτσι, στά σχολικά βιβλία ἡ Ἑλλάδα παρουσιάζεται ὡς ἐχθρική χώρα, ἐνῷ φιγουράρουν οἱ χάρτες τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας», πού τά σύνορά της φθάνουν μέχρι τήν Ἄρτα καί τήν Πρέβεζα. Στήν Χειμάρρα, ἡ ἀλβανική κυβέρνηση συνεχίζει τήν καταπάτηση τῶν Ἑλληνικῶν ἰδιοκτησιῶν, ἐπικαλούμενη δῆθεν «σουλτανικά φιρμάνια». Στήν πραγματικότητα θέλει νά περιέλθῃ ἡ ἑλληνική περιουσία σέ ξένους ἐπιχειρηματικούς ὁμίλους, προκειμένου νά ἱδρύσουν ξενοδοχεῖα καί ἄλλες τουριστικές ἐγκαταστάσεις ! Τό δέ καί πιό ἐξωφρενικό εἶναι ἡ ὑποκίνηση τῶν «Τσάμηδων» νά διεκδικήσουν χρηματικές ἀποζημιώσεις ἀπό τήν Ἑλλάδα καί μεγάλες ἐκτάσεις γῆς στήν Θεσπρωτία …
-Γ-
Μπροστά σ’ αὐτές τίς ραγδαῖες καί ἀνησυχητικές ἐξελίξεις, προβάλλει ἀμείλικτο τό ἐρώτημα: Τί πρέπει νά γίνῃ; Θά ἀφεθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος στήν κακή της μοίρα; Ἐμεῖς, πιστεύουμε πώς σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει νά γίνῃ αὐτό. Ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καί ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. διακηρύσσουν μέ σαφήνεια καί μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο τίς ἀπόψεις τους μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ «Βορειοηπειρωτικοῦ Βήματος». Κι’ αὐτές λένε, ὅτι : α) Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση (ὅπως καί ἡ Ἀντιπολίτευση) πρέπει νά ξεκαθαρίσῃ τήν θέση της στό «Βορειοηπειρωτικό», ἀφήνοντας κατά μέρος τήν «μυστική διπλωματία», ἡ ὁποία, συνήθως, συσσωρεύει δεινά. β) Οἱ ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρῶτες νά ἀφήσουν, ἐπί τέλους, τήν ραστώνη καί τό «βόλεμα», καί νά διεκδικήσουν τά δίκαια καί τά δικαιώματά τους. γ) Ἡ Βορειοηπειρωτική Ἡγεσία νά ὁμονοήσῃ, γιατί ἡ μέχρι τώρα πικρή ἐμπειρία φανερώνει πόση ζημιά ἔχει γίνει στόν Ἑλληνισμό, μέσα. δ) Ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» νά προσεγγίσῃ τούς Ἑλληνοβλάχους καί νά μή τούς ἀφήνῃ νά γίνωνται θύματα τῆς ἀλβανικῆς προπαγάνδας. Καί, τέλος, ε) Νά διαφωτισθοῦν ἐνδελεχῶς οἱ Διεθνεῖς Ὀργανισμοί. Οἱ καιροί τρέχουν καί δέν μᾶς περιμένουν.
-Δ-
Γι’ αὐτό τόν λόγο, ἡ Μητρόπολή μας ὀργανώνει καί φέτος ἐκδηλώσεις γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο. Ἔτσι, τήν Κυριακή 13 Μαΐου 2018, τό πρωΐ, στό ἡρωϊκό Δελβινάκι, θά συναντηθοῦμε γιά νά διατρανώσουμε τήν ἐπιθυμία μας γιά τήν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα. Θά σᾶς περιμένω ὅλους. Ἡ παρουσία σας εἶναι ἀνάγκη ἐθνική.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ...


ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ


ΜΑΪΟΣ

1.Α΄Ἰωάνν. Ε΄(5)9-10
2. Α΄Ἰωάνν. Ε΄ 11-12
3. Α΄Ἰωάνν. Ε΄ 13-15
4. Α΄Ἰωάνν. Ε΄ 16-18
5. Α΄Ἰωάνν. Ε΄ 19-20
6. Α΄Ἰωάνν. Ε΄ 21
7. Β΄ Ἰωάννου 1-3
8. Β΄ Ἰωάννου 4-5
9. Β΄ Ἰωάννου 6
10. Β΄ Ἰωάννου 7
11. Β΄ Ἰωάννου 8-9
12. Β΄ Ἰωάννου 10-11
13.Β΄ Ἰωάννου 12-13
14. Γ΄ Ἰωάννου 1-4
15. Γ΄ Ἰωάννου 5-8
16. Γ΄ Ἰωάννου 9-10
17.  Γ΄ Ἰωάννου 11
18. Γ΄ Ἰωάννου 12-15
19. Ἰούδα  1-2
20. Ἰούδα 3
21. Ἰούδα 4-5
22. Ἰούδα 6
23. Ἰούδα 7-8
24. Ἰούδα 9-10
25. Ἰούδα 11
26. Ἰούδα 12-13
27. Ἰούδα 14-15
28. Ἰούδα 16
29. Ἰούδα 17-19
30. Ἰούδα 20-23
31. Ἰούδα 24-25

Φωτοβολίδες περί... γονέων (Γ)


Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Ἀναστάσιμη Ἐγκὐκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέου

Δελβινάκιον,  Ἅγιον Πάσχα 2018
Ἀριθ.  Πρωτ. 260 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  209η


            ΘΕΜΑ: Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων.


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-

            Τοὺς τελευταίους καιρούς, διάφορα γεγονότα ποὺ συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὴν Πατρίδα μας, ἔχουν θολώσει καὶ συνεχίζουν νὰ θολώνουν τὸν πνευματικό μας ὁρίζοντα. Ζητήματα ἐθνικά, ὅπως τὸ «Σκοπιανό», τὸ «Βορειοηπειρωτικό» καὶ ἡ τουρκικὴ προκλητικότητα στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν περιοχὴ τῆς Κύπρου, δημιουργοῦν στενοχώρια καὶ θλίψη στὸν Λαό μας. Γιατί, φόβος ὑπάρχει μήπως ὁ πολιτικὸς κόσμος ὑποχωρήσῃ, στὶς πραγματικὰ ἀφόρητες πιέσεις τῶν Ἡ. Π. Ἀμερικῆς, ἔναντι τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Ἀλβανίας. Τὰ δυὸ αὐτὰ κρατίδια, ὅσο βλέπουν τὴν Ἑλλάδα διστακτικὴ καὶ νὰ κατατρύχεται ἀπὸ τὴν φαγωμάρα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, τόσο γίνονται θρασύτερα καὶ ἀπαιτητικότερα. Ἀφοῦ, νὰ σκεφθῇ κανείς, οἱ Ἀλβανοὶ θέλουν νὰ στήσουν μνημεῖο στὴν ... Θεσπρωτία γιὰ τὴν δῆθεν γενοκτονία τῶν «Τσάμηδων» !
            Εἴχαμε, βέβαια, τὰ δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία μας, στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη, κατὰ τὰ ὁποῖα ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες, μὲ μιὰ πρωτοφανῆ ὁμοψυχία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς κομματικές τους τοποθετήσεις, βροντοφώναξαν πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὅτι «ἡ Μακεδονία εἶναι μία. Καὶ εἶναι Ἑλληνική». Δόξα τῷ Θεῷ ! Ἡ Κυβέρνηση, τρομοκρατημένη ἀπὸ τὸ πλῆθος  καὶ τὸ πάθος τῶν διαδηλωτῶν, προσπάθησε νὰ ἐπισπεύσῃ τὶς ἐξελίξεις... Ὁ χρόνος θὰ δείξῃ τὶ θὰ βγάλουν τὰ διὰφορα «μαγειρέματα».
-Β-
            Ὅμως, ὅλα γύρω μας διαλαλοῦν τὴν νίκη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ θανάτου καὶ ὅλων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ εἶναι γεγονός !  Καὶ τὸ Φῶς της, ὅσο κι’ ἄν κάποιοι προσπαθοῦν νὰ τὸ σβήσουν, τόσο περισσότερο θὰ λάμπῃ καὶ θὰ φωτίζῃ τὶς ψυχὲς καὶ τὴν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Καὶ μεῖς, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, παίρνουμε δύναμη καὶ θάρρος, μὲ πλήρη τὴν πεποίθησή μας, ὅτι «ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως». Γιατί, «εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ πίστις ἡμῶν», κατὰ τὴν διακήρυξη τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἄν, δηλαδή, ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε ἀναστηθῆ, ὁ θάνατος καὶ ἡ ἁμαρτία δὲν κατανικήθηκαν. Ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι πλέον ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου, τὸν Ὁποῖο ὁ Ἅδης δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσῃ στὰ σπλάγχνα του. Εἶναι, ἁπλούστατα, κάποιος θνητός, τὸν ὁποῖο κατάπιε ὁ θάνατος, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο ἄνθρωπο, καί, ἑπομένως , ἡ πίστη μας εἶναι ἀθεμελίωτη. Πραγματικά, θὰ ἤμασταν οἰ ἐλεεινότεροι ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἐμεῖς οἱ  χριστιανοί, ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε ἀναστηθῆ ἐκ τῶν νεκρῶν (Α΄ Κορ. ιε΄ 20).
-Γ-
            Λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  Μέσα μας, γύρω μας, παντοῦ, φῶς καὶ χαρά. «Ἡ ἀπολύτρωση καὶ ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων εἶναι πλέον πραγματικότητα. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀποδεικνύεται μὲ τὴν ἀνάστασή Του καὶ Σωτὴρ καὶ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου. Τὸ πλῆγμα, ποὺ πέτυχε μὲ τὴν ἀνάστασή Του κατὰ τοῦ θανάτου ἦταν θανάσιμο καὶ ἡ νίκη ὁριστική.
            Ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ἡ ἀνάσταση, τὸν ἀδιάλλακτο διώκτη τῆς Ἐκκλησίας Σαῦλο, τὸν μετέτρεψε σὲ ἐνθουσιώδη κήρυκα τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ · καὶ πῶς ὁ δύσπιστος Θωμᾶς ἔκανε τὴν ἀκατάλυτη ὁμολογία τῆς πίστεως : «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰωάνν. κ΄ 28), πάνω στὴν ὁποία θεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία λατρεύει τὸν Κύριο ὡς «βασιλέα βασιλέων καὶ Κύριον κυρίων» (Ἀποκ. ιθ΄ 16).
-Δ-
            Στὰ 2.000 χρόνια, ποὺ ἔχουν περάσει, μυριάδες ψυχῶν, φωτιζόμενες ἀπὸ τὸ ἀναστάσιμο Φῶς, ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸ «καὶ ἄδουσι... τὴν ὠδὴν τοῦ ἀρνίου» (Ἀποκ. ιε΄ 3). Καὶ ἡ φωνή τους, «ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν λεγόντων · ἀλληλούϊα · ὅτι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ» (Ἀποκ. ιθ΄ 6). Χριστὸς Ἀνέστη ! Ἀδελφοὶ συνέλληνες, Χριστὸς Ἀνέστη ! Ἀδελφοὶ Κύπριοι καὶ Βορειοηπειρῶτες , Χριστὸς Ἀνέστη !  Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, ἐργαζόμενοι, στρατευμένοι νέοι · φοιτητὲς καὶ μαθητές, ὅσοι εἶστε στὴν Ἑλλάδα κι’ ὅσοι, ἐξ αἰτίας τῶν δυσμενῶν περιστάσεων βρίσκεστε στὸ ἐξωτερικό, Χριστὸς Ἀνέστη. Καὶ ὁ ἀντίλαλος θὰ λέῃ : Ἀληθῶς Ἀνέστη !
Χρόνια πολλά, ἀναστάσιμα, ἅγια.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ἐγκύκλιος ΙΜΠΔΚ γιά τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου.ν Δελβινακί τ 25 Μαρτίου 2018
ριθ.  Πρωτ. 259


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  208η

ΘΕΜΑ:  Μήπως χρειαζόμαστε μιὰ καινούργια Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία ;


            γαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Μέσα σ’ ἕνα ἰδιαίτερα ἀρνητικὸ κλῖμα, ἡ Πατρίδα μας ἑτοιμάζεται νὰ γιορτάσῃ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Ἔχουν περάσει ἀπὸ τότε 197 χρόνια, σχεδὸν δύο αἰῶνες, οἱ ὁποῖοι σημαδεύτηκαν ἀπὸ πολλὰ γεγονότα, ἀπὸ νῖκες καὶ δόξες, ἀπὸ ἧττες καὶ καταστροφές : Ἡ προσάρτηση τῆς Θεσσαλίας καὶ τῶν Ἰονίων Νήσων · ὁ ἀτυχὴς  πόλεμος τοῦ 1897 · ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας · ἡ ἐθνικὴ ἐξόρμηση τοῦ 1912-1913, ποὺ εἶχε ἀποτέλεσμα τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας πρῶτα, καὶ ὕστερα τῆς Ἠπείρου ὁλόκληρης · ὁ Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας τῆς Βορείου Ἠπείρου (1914) · ὁ Ἐθνικὸς Διχασμός · ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, τὸ Ἑλληνικὸ Ἔπος 1940 – 41 καί, τέλος, ἡ μετέπειτα ἐθνική μας τραγωδία, ποὺ τελείωσε τὸ 1950. Ὅλα αὐτὰ εἶναι μία μικρὴ σύνοψη τῶν περιπετειῶν τοῦ Ἔθνους στὸ διάστημα τῶν δύο σχεδὸν αἰώνων ἀπὸ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.
-Β-
            Ἀλλὰ τί μᾶς ἔχει διδάξει τὸ 1821 καὶ τὰ ὅσα ἐπακολούθησαν ; Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ὕψωσε στὴν Ἁγία Λαύρα τὸ Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως, ἐνῷ στὴν Κωνσταντινούπολη οἱ Τοῦρκοι ἀπαγχόνιζαν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄ · καὶ στὴν συνέχεια θανάτωσαν πολλοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς · ὁ Παπαφλέσσας σκοτώνεται στὸ Μανιάκι, πολεμῶντας τὸν Ἰμπραήμ · ὁ Ρωγῶν Ἰωσὴφ σκεπάζει μὲ τὸ μισοκαμμένο ράσο του τὸ θρυλικὸ Μεσολόγγι. Κι’ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θὰ πῇ στοὺς μαθητές, πάνω στὴν Πνύκα, ὅτι «ὅταν πιάσαμε τὰ ὅπλα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως κι’ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος». Τὰ ἴδια τόνιζε κι’ ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης κι’ ἄλλοι πολέμαρχοι ἐκείνου τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα.
            Ἀλήθεια, ὅμως, τί μᾶς ἔχουν διδάξει ὅλα αὐτὰ καὶ πόσο ἔχουν ἐπηρεάσει τὴν ἐθνική μας πορεία ;
-Γ-
            Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ, καὶ πολὺ μάλιστα, γιατὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ δοῦμε πῶς ἐφθάσαμε σήμερα νὰ μπαίνῃ στὸ στόχαστρο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Πίστη μας ;  Πῶς τὰ Σχολεῖα ἔχουν γίνει κράχτες τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς διαφθορᾶς ; Γιατὶ ἕνα δεκαπεντάχρονο παιδὶ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ καθορίζῃ τὸ φῦλο του ; Αὐτὸ πῶς μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ, παρὰ ὡς πρόδρομος μιᾶς ζωῆς, ποὺ ὁδηγεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια πρὸς τὴν διαφθορά ;
            Οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821, ἀσφαλῶς γνώριζαν λιγώτερα γράμματα ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἀπογόνους τους. Καὶ μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν σὲ θέση νὰ κατανοήσουν τὸ ἱερὸ Εὑαγγέλιο ἤ τὰ κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶχαν, ὅμως, μέσα στὴν καρδιά τους, τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα. Καὶ παρὰ τὶς προσπάθειες κάποιων, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα τοῦ Διαφωτισμοῦ, τὸ Ἔθνος κρατήθηκε γερὰ στὶς Ἑλληνορθόδοξες ρίζες του. Αὐτὸ φάνηκε καθαρὰ τὸ 1940, τότε ποὺ ἄστραψε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη στὰ Βορειοηπειρωτικὰ Βουνά.
-Δ-
            Καὶ τώρα ; Πῶς ἐφθάσαμε νὰ μὴν τιμοῦμε ὅπως πρέπει τὴν Σημαία μας ἤ νὰ πολεμοῦμε τὶς παρελάσεις ; Ἤ πῶς συζητοῦμε γιὰ νὰ παραχωρήσουμε στὰ Σκόπια τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας ; Ἤ πῶς νὰ δεχθοῦμε τὴν ἀμνήστευση τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων», προκειμένου δῆθεν ἡ Ἀλβανία νὰ ἱκανοποιήσῃ τὸ Ἑλληνικὸ αἴτημα γιὰ τὴν περισυλλογὴ τῶν ὀστῶν τῶν πολεμιστῶν τοῦ 1940-1941 ; Κι’ ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, τὰ δεχθοῦμε αὐτά, θὰ μποροῦμε νὰ λεγώμαστε ἀπόγονοι τῶν ἡρώων ἐκείνων τοῦ  1821 ; Τί θὰ ποῦμε στὴν νέα γενιά ; Γιατί, μὴ τὸ ξεχνᾶμε αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ποιητής : «Χρωστᾶμε σ’ ὅσους ἔφυγαν, θά ρθοῦνε, θὰ περάσουν, κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί». Τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν προσφέρονται γιὰ κομματικὰ παιχνίδια, οὔτε γιὰ ἀντιπαραθέσεις καὶ διχασμούς, τοὺς ὁποίους τοὺς ἔχουμε πληρώσει πολὺ ἀκριβά. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μιὰ καινούργια ἐθνικὴ καί, πρὸ παντός, πνευματικὴ Παλιγγενεσία.
            Γι’ αὐτό, στὸν φετεινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, εἶναι ἀνάγκη, «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες», ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐχάρισαν τὴν ἐλευθερία. Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ἑλλάδα θὰ νικήσῃ «τοὺς Λαιστρυγόνες καὶ τοὺς Κύκλωπες», τοὺς ποικιλώνυμους, δηλαδή, ἐχθρούς της.
            Χρόνια πολλά, καλὰ καὶ ἅγια εὔχομαι σὲ ὅλους σας. Ψηλὰ οἱ Σημαῖες καὶ οἱ καρδιές.

Διάπυρος πρς Χριστν εχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Δρυϊνουπλεως, Πωγωνιανς κα Κοντσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  

Νύξεις προσευχῆς...


Φωτοβολίδες ... περί γονέων (Β)


Ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα Μαρτίου


ΜΑΡΤΙΟΣ

1. Β΄Πέτρ. Γ΄(3)14-16
2. Β΄ Πέτρ. Γ΄ 17-18
3. Α΄ Ἰωάνν.Α΄(1)1-4
4. Α΄ Ἰωάννου Α΄ 5
5. Α΄ Ἰωάνν. Α΄ 6-7
6. Α΄ Ἰωάνν. Α΄ 8-10
7. Α΄ Ἰωάνν. Β΄(2)1-2
8. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 3-4
9. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 5-6
10. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 7-8
11.Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 9-11
12.Α΄ Ἰωάνν. Β΄12-13
13. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 14
14. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 15
15.Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 16
16. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 17
17. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  18-19
18. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  20-21
19. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 22-23
20. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  24-25
21. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  26-27
22.  Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 28-29
23. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄(3) 1
24. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 2-3
25. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 4-5
26. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 6
27. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄  7-8
28.  Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 9-10
29. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 11-12
30.  Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 13-15
31.  Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 16-17

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΓΙ ΑΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


ΑΠΟ ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ....!

ΑΠΟ  ΗΜΕΡΑ  ΤΙΜΗΣ  ΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ  Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕ  ΗΜΕΡΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΤΑΣΕΩΣ
  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ   ΟΧΙ  ΜΟΝΟΝ ....!

Ὁ Τομέας Νεότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὴν καθιερωμένη, πλέον, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιεῖ κάθε χρόνο, τιμῶντας ἕνα ἐθνικὸ ἤ θρησκευτικὸ γεγονός ἤ καὶ πρόσωπο, θέλησε φέτος νὰ στρέψει τὴν σκέψη της στοὺς προστάτες τῆς Παιδείας μας, τοὺς δικούς της προστάτες, ὅπως ἔλεγε καὶ στὴν πρόσκληση, τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο διοργάνωσε ἕνα τριήμερο ἐκδηλώσεων (28 ἕως καὶ 30/1/2018), ποὺ τὸ προετοίμασαν μὲ πολὺ μεράκι καὶ χαρὰ οἱ ἐκπαιδευτκοὶ τῆς πόλεως τῆς Κονίτσης, ἀλλὰ καὶ οἱ μαθητές. Μάλιστα συμμετεῖχαν μαθητὲς ὅλων τῶν Σχολείων τῆς πόλης καὶ ἀξίζει γι’ αὐτὸ νὰ ἐπαινεθοῦν. Τὴν 1η μέρα, Κυριακὴ 28/1 τὸ ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε μεγάλη ἐκδήλωση στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Κονίτσης. Τὴν 2η μέρα, 29/1 ἐτελέσθῃ ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν μὲ τὴν ἀνάγνωση λόγου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου μὲ τίτλο «Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του, κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὸν ἀδικήσει».
Τὴν 3η ἡμέρα, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ἐτελέσθη Πολυϊερατικὴ Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία. Τὰ παιδιὰ τῶν σχολείων συμμετεῖχαν στὸ Ψαλτήρι καὶ ντύθηκαν ἱερόπαιδες, ἐνῷ ἀρκετὰ ἦταν αὐτὰ ποὺ κοινώνησαν.Ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία,  Μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν εὐεργετῶν τῆς Παιδείας, ἐξεφωνήθη λόγος καὶ ἐμοιράσθη στοὺς μαθητὲς μία πλαστικοποιημένη εἰκονίτσα τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν γιὰ τὸ γραφεῖο τους. Οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς παρέλαβαν ἕνα ὡραῖο περιοδικὸ ποὺ ἐμπεριεῖχε μία προσευχὴ ποὺ ἀναφερόταν στοὺς κοπιῶντες στὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς μας Παιδείας.
          Σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴ ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Κονίτσης μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι διέφερε ἀπὸ ἄλλες ἑορτές. Στὴ ρύθμιση τοῦ ἤχου, τῶν προβολῶν, τῶν φώτων μετεῖχαν παιδιὰ τοῦ Λυκείου. Στὴν ὀργάνωση ποὺ ἀφοροῦσε τὴν διακόσμηση,  τὶς ἀπαγγελίες καὶ τὸ θεατρικὸ τὶς ἀνέλαβαν ἐκπαιδευτικοί. Τὴν σύντομη ὁμιλία τὴν ἐκφώνησε Γυμνασιάρχης τῆς περιοχῆς τῶν Ἰωαννίνων, ὁ κ. Τσακτσίρας Δημήτριος, μὲ θέμα : «Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἀσύγκριτοι παιδαγωγοί». Τὴν ἔκθεση ζωγραφικῆς καθὼς καὶ τὸ ἐνθύμιο ποὺ ἐδόθη στοὺς ἐπισήμους, τὰ ἐπιμελήθηκαν τὰ παιδιὰ ποὺ μετεῖχαν στὸ ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως) Δήμου Κονίτσης. Ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου» παραρτήματος Κονίτσης, συγκίνησε, ἀφοῦ ἐπισήμαναν, μὲ τοὺς χοροὺς τῆς Καππαδοκίας ποὺ χόρευσαν, τὴν καταγωγὴ τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν (Βασίλειο καὶ Γρηγόριο) ὅτι καὶ αὐτὰ θέλουν νὰ προσφέρουν στὴν ὡραία αὐτὴ πανδαισία, ντυμένα μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές. Ὕμνοι καὶ τραγούδια πρὸς τιμὴν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν – ποὺ κάποια ἀκούστηκαν γιὰ πρώτη φορά - ὀμόρφυναν τὴν βραδυὰ, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν μία μετεῖχαν τρεῖς χορωδίες (μὶα ἀνδρικὴ καὶ δύο παιδικὲς ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀπὸ παιδιὰ τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ παρουσία 12 μουσικῶν ὀργάνων (λαοῦτα, κιθάρες, βιολί, κλαρίνο, τουμπερλέκι, ἁρμόνιο, ἀκκορντεόν, μπουζούκι) γλύκανε τὴν ἀτμόσφαιρα.  Ἰκανοποίηση δόθηκε στοὺς ἀκροατὲς καὶ στὴν αἴσθηση τῆς ὀσφρύσεως, ἀφοῦ ἐνῷ ἡ χορωδία ἔψαλλε Μεγαλυνάρια ἐκ τῆς Παρακλήσεως τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, δύο παιδιὰ τῆς Κιβωτοῦ τοῦ κόσμου», παρουσιάσθηκαν στὸν διάδρομο τῆς σκοτεινῆς αἴθουσας,  τὸ μεγαλύτερο ντυμένο μὲ παραδοσιακὴ στολὴ τῆς Καππαδοκίας κρατῶντας θυμιατήρι μὲ εὔοσμο θυμίαμα καὶ τὸ μικρότερο ἔχοντας τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὸ χέρι. Προχώρησαν πρὸς τὴν εἰκόνα τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τὴν θυμιάτισαν, ἔκαναν ὑπόκλιση στοὺς Ἁγίους καὶ ἀπεχώρησαν.
          Ὁ κόσμος εἶχε γεμίσει τὴν αἴθουσα, τηλεοπτικὸ κανάλι ἀποθανάτιζε τὴν ἐκδήλωση καὶ παρουσιάστηκε στοὺς παρευρισκομένους, ἐπισήμους καὶ μή, τὸ θαυμάσιο θεατρικὸ «Μέγας Βασίλειος : Ἕνας ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος». Ὁ Ἅγιος τῆς Καισαρείας ἀπολογεῖτε στὸν Ἔπαρχο μὲ ἀρετὴ καὶ τόλμη. Καὶ νικάει, διότι «μεγάλη ἡ ἀλήθεια καὶ ὑπερισχύει». Μία σειρὰ προβολῶν ποὺ θ’ ἀκολουθήσει θὰ καταδείξει πὼς ὁ σωστὸς χριστιανὸς εἶναι καὶ ἀληθινὸς πατριώτης. Μέσα ἀπὸ λόγους καὶ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν παρουσιάστηκε τὸ αὐτονόητο, ποὺ στὶς μέρες μας, δυστυχῶς, ξενίζει κάποιους, ὅτι ὀφείλουμε νὰ μιλοῦμε, ὡς Ἕλληνες πολίτες τοῦ τόπου αὐτοῦ, γιὰ τὴν πατρίδα μας, νὰ ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἱστορία της καὶ νὰ μετέχουμε σὲ συλλαλητήρια καὶ σχετικές ἐκδηλώσεις. Τὸ πατριωτικὸ θερμόμετρο ἀνὲβηκε περισσότερο μὲ τὸ κλείσιμο τῆς Ἐκδηλώσεως ἀπὸ τὸν τ. Λυκειάρχη Ἰωάννίνων καὶ Φιλόλογο κ. Στέφανο Βακάλη ποὺ παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπ’ ὅσα ἄκουσε τόνισε τὴν οὐσιώδη καὶ ἀπαραίτητη σημασία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι τοῦ πολιτισμοῦ.
          Ἡ ἐκδήλωση πλέον ἀπὸ ἡμέρα τιμῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν μετετράπη, λόγῳ τῶν γεγονότων τῶν ἡμερῶν ( πρόκληση Σκοπίων γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας) σὲ ἡμέρα  ἐθνικῆς ἀνατάσεως γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ ὄχι μόνο. Τὸσο τὸ πατριωτικὸ φρόνημα τῶν παρευρισκομένων ἐνθουσιάστηκε, ὥστε ἡ Ἐκδήλωση νὰ κλείσει μὲ τὸ «Μακεδονία ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ Χώρα» καὶ μὲ τὸν Ἐθνικό Ὕμνο.


(Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός)