Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε γιὰ τὴν Κόνιτσα, τὴν πόλη τῶν παιδικῶν σου χρόνων...


Το κόσμου τήν νεότητα πίσκεψε ν τάχει

κι δήγησε τά τέκνα σου στό θεο μονοπάτι.

Ελόγησε τό θνος μας, προστάτευσε δεσμίους,

τόν κόσμο ὅλο φύλαξε, δίωξε πολεμίους.

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

Περὶ ἐγωϊσμοῦ 4ο


Προσευχητικὲς Νύξεις


ΑΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους

 • Ἅγιοι ἔνδοξοι Ἀπόστολοι, Μαθητὲς θεόκλητοι, διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης πάνσοφοι καὶ φωτισμένοι κήρυκες τοῦ Λόγου, δεχθεῖτε τὴν προσευχή μας καὶ πρεσβεύσατε πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὶς ψυχές μας.
 • Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρε καὶ Παῦλε, ἱκετεύσατε στὸν Φωτοδότη Κύριο, νὰ ἀνάψει τὸ φῶς τοῦ Παρακλήτου καὶ στὶς δικές μας ψυχές, γιὰ ν’ ἀποτινάξουμε τὴν ραθυμία.
 • Ἅγιε Ἰωάννη, ἀετὲ τῆς Θεολογίας καὶ τῶν θείων ἀποκαλύψεων, πρέσβευε «τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ», νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀληθείας Του καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Του.
 • Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ Ἀνδρέα καὶ Ἰάκωβε, παρακαλέστε τὸν Κύριο νὰ διαλύσει τὸ σκοτάδι τῆς σύγχρονης εἰδωλολατρίας, ὥστε λυτρωμένοι τῆς πλάνης νὰ προσκυνοῦμε καὶ νὰ δοξάζουμε τὴν παναγία Τριάδα.
 • Θεῖοι Μαθητές, Φίλιππε καὶ Βαρθολομαῖε, εὔηχες σάλπιγγες τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε στὸν Κύριο, ὥστε καὶ ἐμεῖς νὰ σαλπίζουμε καὶ νὰ διακηρύττουμε τὰ παραγγέλματα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, χωρὶς νὰ δειλιάζουμε στὰ ἐμπόδια τοῦ κόσμου.
 • Ἅγιε Θωμᾶ καὶ Ματθαῖε, ἱκετεύσατε νὰ διακονοῦμε τὸν Κύριο καὶ τοὺς ἀδελφούς μας.
 • Ποταμοὶ τῆς πηγῆς τοῦ ζῶντος ὕδατος, Ἅγιοι Ἰάκωβε καὶ Θαδδαῖε, ἀρδεῦστε καὶ πάλι τὶς ψυχές μας ποὺ διψοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν σωτηρία.
 • Λογικοὶ ποιμένες καὶ ἀρνία τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, Ἅγιοι Ἀπόστολοι Σίμων καὶ Ματθία, ἱκετεύσατε τὸν Κύριο νὰ ἐκβάλλει ἐργάτες στὸν ἀμπελῶνα Του καὶ νὰ ἀναδείξει ζηλωτὲς ἱερεῖς καὶ ποιμένες στὴν Ἐκκλησία Του.
ΑΜΗΝ.

Καθημερινὴ Ἁγιογραφικὴ Μελέτη Μηνὸς ἸουλίουΙΟΥΛΙΟΣ


1. Μάρκ. Θ΄ (9) 30-32
2. Μάρκ. Θ΄ 33-35
3. Μάρκ. Θ΄ 36-37
4. Μάρκ. Θ΄ 38-41
5. Μάρκ. Θ΄ 42
6. Μάρκ. Θ΄ 43-44
7. Μάρκ. Θ΄ 45-46
8. Μάρκ. Θ΄ 47-49
9. Μάρκ. Θ΄ 50
10. Μάρκ. Ι΄(10) 1-5
11. Μάρκ. Ι΄ 6-9
12. Μάρκ. Ι΄ 10-12
13. Μάρκ. Ι΄ 13-16
14. Μάρκ. Ι΄ 17-19
15. Μάρκ. Ι΄ 20-22
 16. Μάρκ. Ι΄ 23-25
17. Μάρκ. Ι΄ 26-27
18. Μάρκ. Ι΄ 28-31
19. Μάρκ. Ι΄ 32-34
20. Μάρκ. Ι΄ 35-40
21. Μάρκ. Ι΄ 41-43
22. Μάρκ. Ι΄ 44-45
23. Μάρκ. Ι΄ 46-48
24. Μάρκ. Ι΄ 49-52
25. Μάρκ. ΙΑ΄(11) 1-6
26. Μάρκ. ΙΑ΄ 7-11
27. Μάρκ. ΙΑ΄ 12-14
28. Μάρκ. ΙΑ΄ 15-17
29. Μάρκ. ΙΑ΄ 18-19
30. Μάρκ. ΙΑ΄ 20-23
31. Μάρκ. ΙΑ΄ 24-26


Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Προκατασκηνωτική


Τὸ πήραμε ἀπόφαση καὶ ξεκινήσαμε... Ψάρεμα καὶ μεσημεριανό. Ποῦ ; Μὰ στὸ φιλόξενο ἰχθυοτροφεῖο τοῦ κ. Χρόνη καὶ τῆς κυρίας Μαρίας στὶς Πηγὲς κοντὰ στὸν Βοϊδομάτη. Βέβαια νὰ ναι καλὰ οἱ γονεῖς τοῦ κ. Χρόνη ποὺ δέχθηκαν τὶς ἀφεντιές μας.. γι' αὐτὸ καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα..Νὰ λοιπόν.... καὶ οἱ πέστροφες. Καὶ τὶ πέστροφες..!

Πρὶν ὁμως ἀπὸ τὸ μεσημεριανὸ νὰ ναι καλὰ ὁ κ. Θωμᾶς καὶ ἡ κα Ἑλένη ποὺ ἔφεραν μαζί τους καὶ παγωτίνια. Μὲ τέτοια ζέστη, πράγματι  δὲν παλευόταν..


Νὰ κάνουμε καὶ μιὰ περιήγηση στὸ κτῆμα τῶν ἀφεντικῶν. Τὶ λουλούδια, τὶ καλλιέργειες, τὶ μεράκι !  Νὰ τοὺς δίνει δύναμη ὁ Θεὸς (γιὰ νὰ ζήσουν αὐτοί, ἀλλὰ ...καὶ νὰ δίνουν καὶ σὲ μᾶς).


Καιρὸς γιὰ ψάρεμα. Τὸ ἀπίθανο εἶναι ὅτι πιάνουμε καὶ χωρὶς δόλωμα. Μόνο μὲ ἀγκίστρι ! Ρίχνεις ἕτοιμη τροφή μὲ τὴν χούφτα, καὶ ρίχνεις τὸ καλάμι στὸ σημεῖο ποὺ τρέχουν οἱ πέστροφες νὰ τραφοῦν...
Βέβαια μὴν περιμένετε νὰ φᾶμε ἀπ' αὐτὰ ποὺ ψαρέψαμε. Νηστικοὶ θὰ μέναμε. Είχε κάνει κουμάντο ὁ κ. Χρόνης. Μὲ τὴν ἀπόχη ἔβγαλε τὶς μεγαλύτερες πέστροφες,τὶς καθάρισε, τὶς ἁλάτισε, ἔριξε ρίγανη καὶ τὶς ἔψησε. Ἀπὸ τὴν πλευρά τους οἱ νοικοκυρὲς ἑτοίμασαν πατάτες φούρνου, σαλάτα, καὶ μὲ τὴν παρουσία τῶν ἀναψυκτικῶν ὅλα ἕτοιμα.


Βέβαια... "τὸ τερπνὸν μετὰ τοῦ ὠφελίμου". Διαβάσαμε ἕνα διδακτικὸ διήγημα, πῶς οἱ Ἅγιοι Κων/νος καὶ Ἑλένη βοηθοῦν τοὺς πιστοὺς νέους νὰ βροῦνε δουλειά, καὶ ὅταν φάγαμε εὐχαριστῶντας τοὺς οἰκοδεσπότες τοὺς τραγουδήσαμε τὸ "Μὴν παραχαράζετε τὴν ἱστορία"καὶ τὸ "Ἐκεῖ στὸ βάθος τ' οὐρανοῦ".
Γυρίσαμε μὲ γεμᾶτες τὶς πνευματικές μπαταρίες ἀλλὰ καὶ όχι μόνον αὐτές....
 Καὶ τοῦ χρόνου μὲ ὑγεία. 
Αὐτὰ στὴν προκατασκηνωτική. Ποὺ νὰ ἔλθει καὶ ἡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ !

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Ρεπορτὰζ καὶ Εἰκόνες ἀπὸ τὴν Λήξη τῶν Κατηχητικῶν

Ρεπορτὰζ γιὰ τὴν Λήξη τῶν Φετινῶν Κατηχητικών Συνάξεων
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Διαφορετικὴ ἀπὸ ἄλλες χρονιὲς ἦταν ἡ φετινὴ λήξη τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὴν κωμόπολη τῆς Κόνιτσας. Κι αὐτὸ διότι, τὴν Κυριακὴ 9/6/2019, πρὶν τὴν ἑόρτια ἐκδήλωση ποὺ θὰ σηματοδοτοῦσε τὴν λήξη τὼν συνάξεων αὐτῶν, προηγήθηκε Μαθητικὸς Ἐκκλησιασμὸς στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου (κάτω ἀπὸ τὸν Ἱ. Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ). Ἦταν ὁ δεύτερος κοινὸς μαθητικὸς ἐκκλησιασμὸς ποὺ διοργανώθηκε φέτος, καὶ ἐκφραζόταν μὲ αὐτὴν τὴν Θεία Λειτουργία ἡ εὐχαριστία μας πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὶς δωρεὲς τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων. Στὸ κήρυγμα τῆς Θ. Λατρείας τονίστηκε ἡ ἀνάγκη συνέχισης τῆς Μυστηριακῆς ζωῆς ὅλων μας, μὲ τὴν συμμετοχή μας στὴ Κατασκήνωση καὶ στὶς ἄλλες πνευματικὲς εὐκαιρίες τοῦ καλοκαιριοῦ, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ πνευματικοὶ κίνδυνοι ποὺ ἐλοχεύουν κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ νεαρὸ Εὔτυχο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (Πράξ. Κ, 6-12), ποὺ ἀναφέρθηκε, ξύπνησε καὶ ἔδωσε ὤθηση στὶς ἀποφάσεις μας γιὰ μιὰ ἐνσυνείδητη χριστιανικὴ ζωή.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας μεταβήκαμε στὴν “Πνευματικὴ Στέγη”, τὸν χῶρο ποὺ γίνονται τὰ Κατηχητικὰ μαθήματα ὅλη τὴ χρονιά, ὅπου, ἀφοῦ πήραμε ἕνα πρωϊνό, ξεκίνησε ἡ ἑορτή. Ἡ φετινὴ ἑορτὴ ἦταν ἀφιερωμένη στὴν Ὁσιομάρτυρα Φιλοθέη τὴν Ἀθηναία, “τὴν Κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν”, “τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους”. 
Ὅλοι μαζί ψάλλαμε τὸ Ἀπολυτίκιον καὶ τὰ Μεγαλυνάρια πρὸς τιμήν της, παρουσιάστηκε τὸ Θεατρικὸ ἀναφερόμενο στὴ μαρτυρικὴ ζωή της, ποὺ συγκίνησε τὸ κοινό, καὶ πρωτοακούστηκε ἕνα νέο τραγούδι μελοποιημένο ἀπὸ τὴν Ἱ. Μητρόπολη ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἴδια. 


Ποικιλία μουσικῶν ὀργάνων (3 λαούτα, 1 κιθάρα, 2 τουμπερλέκια, 1 ἁρμόνιο, 1 μπαγλαμαδάκι, 1 μπουζούκι, 1 ἀκκορντεόν, 1 τρομπέτα, 1 κλαρινέτο) ἀλλὰ καὶ ποικιλία τραγουδιῶν ἐθνικοθρησκευτικῶν ἔδωσαν μιὰ εὐχάριστη νότα στὴν ὅλη ἐκδήλωση. Τὸ τραγούδι ποὺ ἐνθουσίασε δὲν μποροῦσε νὰ ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὸ “Μὴν παραχαράζετε τὴν ἱστορία, ἡ Μακεδονία εἶναι μία”. Πρὶν ἀπὸ τὸ τραγούδι ἀναφέρθηκε ἕνα ἄγνωστο περιστατικὸ ποὺ συνέβη ἀπὸ μαθητή καὶ ἦλθε νὰ συμπληρώσει τὸ ἀντιστασιακὸ πνεῦμα ποὺ ἔδειξε ὁ Μητροπολίτης μας κατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὰ ἐλευθέρια τῆς Πόλης στὶς 24/2/2018. Ὁ Μητροπολίτης, ὡς γνωστόν, δὲν ὑποδέχθηκε τὸν Πρόεδρο, δηλώνοντας ἔτσι τὴν δυσφορία του γιὰ τὴν ὑπογραφὴ του καὶ τὴν δημοσίευση στὸ ΦΕΚ τῆς “Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν”. Ἀλλὰ καὶ μαθητῆς τῆς Πόλης μας, ἐνῷ περνοῦσε μπροστά του ὁ Πρόεδρος, ἔβαλε αὐθόρμητα ἐκείνη τὴ στιγμή τὸ κινητό του νὰ παίξει τὸ παραπάνω τραγούδι γιὰ τὴν Μακεδονία !,... ἀναστατώνοντας καὶ ἐκπλήσσοντας τοὺς παρευρισκομένους. Καὶ σήμερα οἱ μαθητὲς κάνουν ἀντίσταση μὲ τὸν δικό τους τρόπο. Ἐξάλλου οἱ διαφορετικές, σὲ αἰτήματα καὶ περιεχόμενο ἀπὸ ἄλλες χρονιές, καταλήψεις, αὐτὸ ἀπέδειξαν. 


Ποιήματα καὶ σκέψεις γιὰ τὰ μαθήματα τῆς φετινῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς εἰπώθηκαν ἀπὸ τὶς μαθήτριες, ποὺ γλαφυρὰ παρουσίασαν τὶς ὠφέλειες ποὺ ἀποκόμισαν ἀπὸ τὶς συναντήσεις αὐτές. Προβολὲς ἀπὸ τὴν δράση τῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς παρουσιάστηκαν στὴν ὀθόνη, δείχνοντας πὼς ὁ χριστιανὸς μαθητής ξέρει νὰ ψυχαγωγεῖται καὶ νὰ μορφώνεται σωστὰ μὲ ἐκδρομὲς (ὅπως ἡ τριήμερη ἐκδρομὴ στὸν Ἕβρο), νὰ συμμετέχει στὰ ἐθνικὰ μας θέματα δυναμικὰ ὅπως στὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία μας (στὴν Θεσ/νίκη, στὴν Ἀθήνα, στὰ Ἰωάννινα, καὶ πάλι στὸ Σύνταγμα μὲ τὰ δακρυγόνα τῆς Ἀστυνομίας) ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐπέτειο Αὑτονομίας τῆς Βορ. Ἠπείρου στὸ Δελβινάκι Ν. Ἰωαννίνων, νὰ δημιουγεῖ θαυμάσιες ἑορτὲς ὥστε νὰ μὴν ξεχνᾶ τὴν Ἐπέτειο Ἀπελευθερώσεως τῆς Κορυτσᾶς (21-22 Νοεμβρίου 1940), τὸν πρόσφατο θάνατο τοῦ ἥρωα Βορειοηπειρώτη Κων/νου Κατσίφα (28/10/2018), 


ἀλλὰ καὶ τὴν νίκη τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ μας (Ἰανουάριος 1947) γιὰ νὰ μείνει ἐλεύθερη ἡ Κόνιτσα. Βρίσκεται κοντὰ στὰ στρατευμένα νειᾶτα καὶ στὰ Σώματα Ἀσφαλείας (Πυροσβεστική, Ἀστυνομία) ἀλλὰ καὶ στὰ Ἱδρύματα τῆς Κωμοπόλεως, ἐπισκεπτόμενος αὐτὰ γιὰ νὰ τὰ συμπαρασταθεί στὸ ἔργο τους ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τοὺς ψυχαγωγήσει (μὲ τὰ Κάλαντα Χριστουγέννων, Θεοφανείων. Λαζάρου).


 Χαίρεται ὅταν βλέπει κληρικοὶ νὰ στελεχώνουν τὴν Μητρόπολή μας, ποὺ κάποτε ἦταν παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ καὶ ὁμαδάρχες τῆς Κατασκηνώσεως (Χειροτονίες π. Βασ. Ἀθανασόπουλου, π. Ἠλία Νάτση). Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν περυσινὴ Κατασκήνωση στὴν Γκούρα προβλήθηκαν στὴν συνέχεια, ἀναμιμνησκόμενοι θαυμάσιες εὐχάριστες στιγμὲς χριστιανικῆς συντροφιᾶς.


Ἡ Ἑορτὴ ἔκλεισε μὲ τὸ χορευτικὸ τῶν Κατηχητικών μας, τραγουδῶντας συγχρόνως ὅλοι μαζὶ τὸν Τσάμικο χορό “Στὰ κακοτράχαλα τὰ βουνά”. Ἀφοῦ ἐδόθησαν τὰ ἐνθύμια (ἀφίσσα μὲ τὸν Χριστὸ νὰ εὐλογεῖ τὰ παιδιά) καὶ τὰ βραβεῖα (ἕνα ἐπιτραπέζιο νέο παιχνίδι γιὰ τὴν Μακεδονία μας) ἀναχωρήσαμε εὐχαριστημένοι καὶ γεμᾶτοι ἀπὸ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν αἴθουσα. 


 (ἀναμνηστικὴ φωτογραφία μὲ τὰ παιδιὰ τῆς "Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου")

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Φωτοβολίδες. Περὶ ἐγωϊσμοῦ 3ο


Προσευχητικὲς νύξεις

ΑΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

αὐτὸ τὸ δεκαπενθήμερο ἰδιαίτερα

πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὶς ἐξετάσεις.

 • Κύριε, οἱ ἐξετάσεις εἶναι μιὰ δύσκολη περίοδος στὴ ζωή μου. Φώτιζέ με καὶ ἐνίσχυέ με Ἐσύ, ὥστε νὰ ἔχω ἐπιτυχία. Ὅμως, ἐξετάσεις δὲν δίνω μόνο γιὰ τὶς γνώσεις μου. Ἐξετάσεις δίνω καθημερινά, διαγωνιζόμενος ὡς πρὸς τὴν συμπεριφορά μου ἀπέναντί Σου καὶ ἀπέναντι στοὺς ἄλλους.
 • Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, τώρα τὸ καλοκαίρι, βοήθησέ με νὰ μὴν σὲ λυπήσω καὶ σὲ στενοχωρήσω.
 • Νὰ ἔχω τὴν αἴσθηση τῆς «ἁπανταχοῦ παρουσίας Σου» σὲ κάθε σκέψη, ἐνέργεια καὶ πράξη μου.
 • Βοήθησέ με ἡ ἀγάπη μου πρὸς σὲ Σένα νὰ προεκτείνεται καὶ στοὺς ἄλλους τοὺς συναγωνιστές μου, ὥστε ὅλοι μας νὰ Σὲ συναντήσουμε κάποτε, μὲ καθαρὲς καρδιὲς, στὴν Ἐπουράνιο Βασιλεία Σου.
ΑΜΗΝ.

Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε · ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μού ἐστιν"(Ψαλμ.118,97).

Καθημερινὴ
Ἁγιογραφικὴ Μελέτη Μηνὸς ΙΟΥΝΙΟΥ


1. Μάρκου ΣΤ΄ (6) 30-32
2. Μάρκ. ΣΤ΄ 33-34
3. Μάρκ. ΣΤ΄ 35-44
4. Μάρκ. ΣΤ΄ 45-46
5. Μάρκ. ΣΤ΄ 47-52
6. Μάρκ. ΣΤ΄ 53-56
7. Μάρκ. Ζ΄(7) 1-7
8. Μάρκ. Ζ΄ 8-13
9. Μάρκ. Ζ΄ 14-16
10. Μάρκ. Ζ΄ 17-19
11. Μάρκ. Ζ΄ 20-23
12. Μάρκ. Ζ΄ 24-30
13. Μάρκ. Ζ΄ 31-35
14. Μάρκ. Ζ΄ 36-37
15. Μάρκ. Η΄ (8)1-10
16. Μάρκ. Η΄ 11-13
17. Μάρκ. Η΄ 14-21
18. Μάρκ. Η΄ 22-26
19. Μάρκ. Η΄ 27-30
20. Μάρκ. Η΄ 31-33
21. Μάρκ. Η΄ 34-35
22. Μάρκ. Η΄ 36-37
23. Μάρκ. Η΄ 38
24. Μάρκ. Θ΄ (9) 1-8
25. Μάρκ. Θ΄ 9-10
26. Μάρκ. Θ΄ 11-13
27. Μάρκ. Θ΄ 14-20
28. Μάρκ. Θ΄ 21-24
29. Μάρκ. Θ΄ 25-27
30. Μάρκ. Θ΄ 28-29Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

"Ἀπόφαση ἀνέκδοτο" τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὸν Βορειοηπειρώτη Φρέντυ Μπελέρη

                            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 23ῃ Μαΐου 2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ,ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἑλλαδῖτες καί Βορειοηπειρῶτες : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Τό ἀνθελληνικό μῖσος τῆς Ἀλβανίας ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἐκδηλώθηκε γιά ἄλλη μιά φορά, πάλι στήν ἀδούλωτη καί ἀνυπότακτη Χειμάρρα. Ἔτσι, ἡ κεντρική Ἐκλογική Ἐπιτροπή τῆς Ἀλβανίας ἀποφάσισε νά μή δώσῃ τήν δυνατότητα στόν Βορειοηπειρώτη Φρέντυ Μπελέρη - ὁ ὁποῖος, μάλιστα, εἶναι πρόεδρος τῆς «Ὁμόνοιας» Χειμάρρας – νά θέσῃ ὑποψηφιότητα γιά τό ἀξίωμα τοῦ δημάρχου Χειμάρρας στίς δημοτικές ἐκλογές, πού ἔχουν προκηρυχθῆ γιά τόν Ἰούνιο.
Στήν πραγματικότητα, ὁ στόχος τῶν Ἀλβανῶν εἶναι νά κερδίσῃ χωρίς ἀντίπαλο τόν Δῆμο Χειμάρρας ὁ Ἕλληνας ἐξωμότης καί νῦν δήμαρχος Γκέργκι (Γιῶργος) Γκόρος. Κι’ ἔτσι νά διευκολυνθοῦν τά σχέδια τῶν Τιράνων γιά νά ἐκδιώξουν τούς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε ἐξοντωθῆ ἀπό τούς Τούρκους τό 1955, ἡ Ἑλληνική Μειονότητα τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ κατηγορία κατά τοῦ Φρέντυ Μπελέρη εἶναι ὅτι μαζί μέ ἄλλους Χειμαρριῶτες «ἐξευτέλισαν τήν Ἀλβανική Δημοκρατία καί τό Σύνταγμα» τό … 2003, ὅταν διαδήλωσαν ὑπέρ τοῦ τότε ὑποψηφίου δημάρχου Βασίλη Μπολάνου !
Ὁ Τύπος ὁ Ἑλλαδικός χαρακτήρισε τήν κίνηση αὐτή ὡς «ἀπόφαση ἀνέκδοτο», ἀφοῦ ἡ ἀλβανική κυβέρνηση καταγγέλλεται γιά ἀπόπειρες νοθείας ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἀλβανούς. Εἶναι δέ ἀμφίβολο ἄν θά γίνουν οἱ δημοτικές ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου, λόγῳ τῆς ἀποχῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ὁποία μέ ἀλλεπάλληλες δυναμικές διαδηλώσεις ζητάει τήν παραίτηση τῆς διεφθαρμένης κυβερνήσεως τοῦ Ἔντι Ράμα.
Εὐτυχῶς οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνῶντες φαίνεται ὅτι ἐξύπνησαν ἀπό τήν ραστώνη καί τήν ἀδιαφορία τους γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο. Τό Ἑλληνικό ΥΠΕΞ ἐξέφρασε τήν ἀνησυχία του, τονίζοντας, ὅτι «ἡ ἀπόφαση αὐτή (τῆς Ἀλβανίας) δέν ἔχει νομικό ἔρεισμα» καί ἐπισήμανε, ὅτι «παρακολουθοῦμε τίς ἐξελίξεις καί εἴμαστε ἕτοιμοι νά συνδράμουμε τούς ἐκπροσώπους τῆς μειονότητας».
Ἄς προσέξῃ, ὅμως, τό Ὑπουργεῖο μας νά μείνῃ σταθερό στήν ἀπόφασή του. Γιατί ὑπάρχει καί ὁ ὑπερατλαντικός «θεῖος Σάμ», ὁ ὁποῖος μᾶς χαντάκωσε, ἐπιβάλλοντας τήν ἐπαίσχυντη «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν». Γι’ αὐτό ξαναλέω ἄς προσέξῃ τό Ἑλληνικό ΥΠΕΞ καί ἄς μή γυρίσῃ στό … ἄλλο πλευρό, ἄν ὁ περιβόητος «θεῖος Σάμ» δώσῃ τυχόν καθησυχαστικές ὑποσχέσεις. Μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει νά μείνουν ἀβοήθητοι οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας σ’ αὐτό τό κρίσιμο σταυροδρόμι. Τά δίκαια καί τά δικαιώματά τους πρέπει νά ὑπερισχύσουν ἔναντι τυχόν εὐτελῶν σκοπιμοτήτων. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἑλλάδος.
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !». 


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Ἑορτάστηκε ἡ Ἐπέτειος Αὐτονομίας Βορ. Ἠπείρου στὸ Δελβινάκι

                           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 12ῃ Μαΐου 2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣήμερα, Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, μέ τήν συμμετοχή πλήθους ἐνθουσιῶντος λαοῦ, πραγματοποιήθηκε στό ἡρωϊκό Δελβινάκι, ὁ ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου (17 Φεβρουαρίου 1914). Μετά τήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τελέσθηκε τό Μνημόσυνο τῶν Πρωτεργατῶν καί τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος, καθώς καί τοῦ Κων/νου Κατσίφα. Στήν συνέχεια, ἐψάλη τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου, καί ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβ. Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν εἰρηνική πορεία μέχρι τό Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλη τρισάγιον ὑπέρ τῶν πεσόντων σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους, ἐψάλη ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος καί ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα τό ἀκόλουθοΨΗΦΙΣΜΑ


1) Ἀποτίουμε φόρο τιμῆς στόν νέο ἥρωα Βορειοηπειρώτη Κωνσταντῖνο Κατσίφα, πού δολοφονήθηκε βάναυσα ἀπό τήν Ἀλβανική Ἀστυνομία, στίς 28 Ὀκτωβρίου 2018, ἀνήμερα δηλαδή τῆς θρυλικῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου.

2) Παρακολουθοῦμε τήν πολιτική κρίση στήν Ἀλβανία μέ αὐξανόμενη ἀγωνία, γιά τό ποιές ἐπιπτώσεις θά ἔχῃ στόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό.

3) Ζητοῦμε νά σταματήσῃ ἀπό τούς Ἀλβανούς τό «φακέλλωμα» Ἑλλαδιτῶν καί Βορειοηπειρωτῶν, πού ἄρχισε στό μνημόσυνο τοῦ ἀείμνηστου Κατσίφα καί πού εἶναι ἀπαράδεκτο σέ ὁποιαδήποτε χώρα θέλει νά λέγεται εὐρωπαϊκή, συνεπῶς καί στήν Ἀλβανία.

4) Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση νά ἀπαιτήσῃ ἀπό τήν Ἀλβανία νά ἀλλάξῃ τά βιβλία τῆς Ἱστορίας καί τῆς Γεωγραφίας, γιά νά μή διδάσκωνται τά Ἑλληνόπουλα ἀνακρίβειες καί ψεύδη.

5) Ζητοῦμε ἀπό τήν Ἀλβανία νά σταματήσῃ: α) νά ὑποθάλπῃ καί ὑποκινῇ τά ἀνθελληνικά σχέδια τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων» καί, β) νά σταματήσῃ νά φέρνῃ στήν Ἑλλάδα τίς μεγάλες ποσότητες τῶν ναρκωτικῶν, τά ὁποῖα ἐπισήμως παράγει. Και, τέλος,

6) Ἄν τυχόν, ὅπως φημολογεῑται, ζητηθῇ ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ «τακτοποίηση» καί τοῦ λεγόμενου «ἀλβανικοῦ», ζητοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά μήν ὑποκύψῃ σέ τυχόν πιέσεις μεγάλων Χωρῶν ἤ ἰσχυρῶν παραγόντων, ὥστε νά μήν ἔχουμε πάλι μιά παταγώδη ἀποτυχία, ὅπως συνέβῃ μέ τήν δῆθεν ἐπίλυση τοῦ «μακεδονικοῦ». (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

ΑΦΙΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  219η

Ἀριθμ. Πρωτ. 500

Θέμα: Ἄς προσέξουμε τὴν Βόρειο Ἤπειρο.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

- Α -
Τώρα, ποὺ “λύθηκε” τὸ “μακεδονικό”, φαίνεται ὅτι σειρὰ γιὰ νὰ “λυθῇ” ἔχει τὸ Βορειοηπειρωτικό. Τὶ λύση, ὅμως, ἦταν αὐτὴ ποὺ δόθηκε γιὰ τὴν “πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας” ; Χάρισε ἡ Ἑλλάδα στὴν γειτονικὴ χώρα τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, τὴν ἐθνικότητα καὶ τὴν γλῶσσα, κάτι ποὺ καμμιὰ ἀπὸ τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις δὲν τὸ εἶχε πράξει. Κι’ αὐτό, ἐνῷ τὴν Ἑλλάδα δὲν τὴν βίαζε κανεὶς γιὰ λύση. Τὸ πρόβλημα τὸ εἶχαν τὰ Σκόπια. Ὅμως, ἡ Κυβέρνηση, χωρὶς κἄν νὰ ἐνημερώσῃ τὸν πολιτικὸ κόσμο, χωρὶς νὰ λάβῃ ὑπ’ ὄψει της τὰ μηνύματα τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ τὰ ὀγκώδη συλλαλητήριά του στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη διεκήρυξε τὴν πλήρη ἀντίθεσή του στὴν σχεδιαζόμενη “λύση”, προχώρησε στὴν γνωστὴ ταπεινωτικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”...
- Β -
Ἤδη, φημολογεῖται ἐντόνως, ὅτι ἐπίκειται ἡ “λύση” καὶ τοῦ λεγομένου “ἀλβανικοῦ” ζητήματος. Ἀλλά, ποιὸ εἶναι τὸ “ἀλβανικό” ζήτημα ; Μέχρι στιγμῆς, ἡ Κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀνοίξει τὰ χαρτιά της. Καί, φυσικά, δὲν ἔχει ὑπάρξει καμμιὰ ἐνημέρωση. Ὅμως, ἡ μέχρι σήμερα τακτική της ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι θὰ ὑποκύψῃ στὶς ἀπαιτήσεις καὶ στὰ σχέδια τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς, καὶ ἡ “λύση” ποὺ θὰ δοθῇ θὰ εἶναι ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τῶν Πρεσπῶν : Ἡ Βόρειος Ἤπειρος θὰ παραδοθῇ στὴν βουλιμία καὶ στὸ ἀνθελληνικὸ μῖσος τῶν Ἀλβανῶν.
- Γ -
Τὰ λέω αὐτά, κρίνοντας ἀπὸ τὴν στάση τῆς Κυβερνήσεως στὴν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, ποὺ ἔγινε ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τὸν περασμένο χρόνο. Ἐνῷ, δηλαδή, ἡ ἀλβανικὴ Ἀστυνομία γιὰ 10 ὁλόκληρες ἡμέρες δὲν ἔδινε τὴν σορὸ τοῦ Κατσίφα στὴν οἰκογένειά του, ὥστε νὰ γίνῃ ἡ κηδεία καὶ ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ ἥρωα Βορειοηπειρώτη, ἡ Κυβέρνηση σφύριζε ἀδιάφορα, ἐνῷ ἡ κρατικὴ τηλεόραση λοιδωροῦσε τὸ νεκρὸ παλληκάρι. Κι’ ἀκόμη, ὅταν ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση “φακέλλωνε” τοὺς Ἑλλαδῖτες ποὺ πῆγαν ἤ ποὺ ἤθελαν νὰ παραστοῦν στὴν κηδεία, ὅπως ἐπίσης ἀπαγόρευε σὲ Βορειοηπειρῶτες, ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν πατρογονική τους γῆ, πάλι καμμιὰ κίνηση διαμαρτυρίας δὲν ἔγινε. Ὅλα, λοιπόν, αὐτά, γιὰ νὰ παραλείψουμε καὶ πολλὰ ἄλλα, δὲν προοιωνίζονται τίποτε καλὸ γιὰ τὴν πολυπαθῆ Βόρειο Ἤπειρο, τὴν χιλιοαδικημένη.
- Δ -
Γι’ αὐτό, ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, συνεχίζοντας τὸ ἔργο καὶ τὴν ἐθνικὴ καὶ χριστιανικὴ προσπάθεια τοῦ ἀοιδίμου Μεγάλου Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὀργανώνει καὶ φέτος τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν Κυριακὴ 12 Μαΐου 2019, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι.
Θὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ Μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν τῆς Αὐτονομίας (1914), καθὼς καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ὕστερα θὰ κατατεθῇ στεφάνι στὸν τάφο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου καί, ἀμέσως μετά, θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ἡ ἐκδήλωση θὰ κλείσῃ μὲ τὴν εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῶον, ὅπου θὰ ἀναγνωσθῆ σχετικὸ Ψήφισμα καὶ θὰ ψαλῇ ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος.
Σᾶς περιμένω ὅλους, Ἑλλαδῖτες καὶ Βορειοηπειρῶτες γιὰ νὰ διακηρύξουμε τὴν θέλησή μας γιὰ τὴν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.


Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι 

+ Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

Δελτίο Τύπου Μητροπολίτου ΑΝΔΡΕΟΥ γιὰ τὶς περιουσίες τῶν Χειμαρριωτών

                            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Ἅγιον Πάσχα 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Κατ’ ἀρχήν ἀπευθύνω σέ ὅλους σας, Ἑλλαδῖτες καί Βορειοηπειρῶτες, τόν πασχάλιο χαιρετισμό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Ὅμως, τίς ἡμέρες αὐτές τῆς χαρᾶς καί τῆς πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως ἦλθε νά σκιάσῃ μιά εἴδηση αὐτόχρημα ἐφιαλτική. Ἡ εἴδηση περιέχεται σέ ἄρθρο στά ἀλβανικά Μ.Μ.Ε. καί παρουσιάζει, ὅτι οἱ κυβερνήσεις Ἀθηνῶν καί Τιράνων ἔχουν ἔλθει σέ συμφωνία γιά τήν Χειμάρρα. Συγκεκριμένα λέει, πώς ἡ Ἑλλάδα παίρνει τά ὑποθαλάσσια πλούσια κοιτάσματα σέ πετρέλαιο, φυσικό ἀέριο καί ἄλλους ὑδρογονάνθρακες, ἐν ἡ Ἀλβανία θά πάρῃ ἐφεξῆς τά ἀκίνητα στήν Χειμάρρα, τά ὁποῖα, δέν ἀνήκουν στούς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἰδιοκτῆτες τους, ἀλλά στό ἀλβανικό κράτος !
Πληροφορίες λένε, ἐπίσης, ὅτι ἡ ἀλβανική κυβέρνηση, μετά τίς κατεδαφίσεις κτισμάτων πού ἀνῆκαν σέ Χειμαρριῶτες Ἕλληνες, πέρασε γρήγορα τόν νόμο περί ἐπενδυτικῶν ἑταιρειῶν, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ἡ ἰδιοκτησία πού ἔχει γίνει αὐθαίρετα κρατική, διανέμεται σέ ὀλιγάρχες, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι ἑταῖροι τῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων. Ἔτσι αὐτές οἱ παραθαλλάσιες περιοχές, μέ τόν ἀνεκτίμητο πλοῦτο καί τήν ἀπαράμιλλη φυσική ὀμορφιά, θά χαθοῦν γιά τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό, ἀφοῦ οἱ Ἀλβανοί ἰσχυρίζονται ὅτι γιά αὐτές δέν ὑπάρχουν τίτλοι ἰδιοκτησίας καί, ἑπομένως, εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου περιουσία κρατική.
Δέν γνωρίζουμε ἄν αὐτές οἱ πληροφορίες ἀληθεύουν. Μακάρι νά πρόκειται γιά ἁπλές φῆμες. Ἐπειδή, ὅμως, μέχρι τώρα πολλές παρόμοιες φῆμες ἀποδείχθηκαν ἀληθινές, ἐμεῖς κρούομε, γιά μιά ἀκόμη φορά τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Καί παρακαλοῦμε τήν κυβέρνηση πρωτίστως, ἀλλά καί τήν Ἀντιπολίτευση, ν’ ἀφήσουν τίς διενέξεις καί τούς καυγάδες καί νά κοιτάξουν σοβαρά τό ζήτημα τῆς Χειμάρρας, ἡ ὁποία ἦταν πάντοτε καί ἐξακολουθεῖ νά παραμένη ἀδούλωτη.
Ἀδελφοί μου συνέλληνες, προσέξτε. Ἐσχάτη ὥρα ἐστί. Μιά τυχόν νέα προδοσία ὁ λαός μας δέν θά μπορέσῃ νά τήν ἀνεχθῇ. Ὥς ἐδῶ καί μή παρέκει.
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Ἀναστάσιμος Εγκύκλιος 2019 Μητροπολίτου Ἀνδρέου

Θέμα: “Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες”.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

- Α -
Ἔπειτα ἀπὸ τὴν θλίψη τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, κι’ ἔπειτα ἀπὸ τὸ σκοτάδι τὸ βαθύ, ποὺ σημάδεψε τὴν Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σήμερα λάμπει εὐφρόσυνο τὸ ἀνέσπερο Ἀναστάσιμο Φῶς. Ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τοῦ ἅδη συνασπίστηκαν ἐναντίον τοῦ Κυρίου : Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι · ὁ Πόντιος Πιλᾶτος · ὁ βασιληᾶς Ἡρώδης · οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες · ὁ ἑβραϊκὸς ὄχλος, πού, παρακινούμενος ἀπὸ τοὺς ἄρχοντές του, ζητοῦσε κάτω ἀπ’ τὸ πραιτώριο τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ληστῆ καὶ δολοφόνου Βαραββᾶ καὶ τὴν σταύρωση τοῦ ἀθώου καὶ ἀναμάρτητου Ἰησοῦ. Πραγματικά, ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ ἔχει χαραχθῆ στὴν ψυχὴ τῶν χριστιανῶν ὡς ἡ πιὸ πικρή, ἡ πιὸ θλιβερὴ ἡμέρα τοῦ χρόνου.
- Β -
Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ ! Ἡ λύπη δὲν κράτησε πολύ. Ἔπειτα ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, τὰ δάκρυα στέγνωσαν. Κι’ οἱ καρδιὲς γέμισαν εἰρήνη, χαρὰ καὶ φῶς. Ὁ Χριστὸς Ἀνέστη. Κι’ ὅπως ὁ ἴδιος τὸ διεκήρυξε : “Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς ἀιῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἅδου” (Ἀποκ. Α΄ 18).
Ὅμως, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς ἦσαν βέβαιοι, ὅτι ὁ μισητὸς ἐχθρός τους ἦταν καλὰ ἀσφαλισμένος στὸν τάφο Του. Ἀφοῦ καὶ ταινίες εἶχαν βάλει στὴν ταφόπετρα, καὶ τὴν σφραγίδα τους, καὶ στρατιωτικὴ φρουρὰ φύλαγε τὸ μνημεῖο. Διότι φοβόντουσαν ὅτι οἱ μαθητὲς τοῦ Ἐσταυρωμένου θὰ ἐρχόντουσαν “νυκτός, (ἵνα) κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν”, ὥστε νὰ εἶναι τυχὸν “ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης”. (Ματθ. Κζ΄64).
- Γ -
Πόση, ὅμως, ἦταν ἡ δυσάρεστη ἔκπληξή τους, ὅταν ἔντρομοι οἱ ρωμαῖοι στρατιῶτες ἔτρεξαν νὰ τοὺς ποῦν ὅτι ὁ τάφος ἦταν ἀνοιχτὸς καὶ ὅτι ὁ νεκρὸς δὲν βρισκόταν μέσα ! Ἀλλὰ ἡ κακία βρίσκει τρόπους νὰ ξεφεύγῃ : - Νὰ πῆτε – τόνισαν στὴν φρουρά – ὅτι τὴν ὥρα ποὺ κοιμώμασταν ἦλθαν οἱ μαθητές Του καὶ τὸν ἔκλεψαν... Κι’ ἐπειδὴ οἱ στρατιῶτες ἐγνώριζαν πὼς τοὺς περίμενε ἡ θανατικὴ ἐκτέλεση, ἐκεῖνοι τοὺς ἔδωσαν πολλὰ χρήματα καὶ τοὺς διαβεβαίωσαν ὅτι θὰ τακτοποιοῦσαν ἀνώδυνα τὸ ζήτημα. Ἔτσι αὐτὸ τὸ ψέμα συνέχισε νὰ διαδίδεται γιὰ χρόνια (βλ. Ματθ. Κη΄ 15).
- Δ -
Τὸ ψέμα, βέβαια, δὲν κράτησε γιὰ πολύ. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε τὸ γεγονὸς ποὺ κατέρριψε τὰ ψέματα καὶ τὶς συκοφαντίες. “Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες”, θὰ διακηρύξῃ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στὸν Κατηχητικό του λόγο, ποὺ ἀκούσαμε στὴν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Ὅλα τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων διαλύθηκαν ἀπὸ τὸ ὑπέρλαμπρο ἀναστάσιμο Φῶς. Κι’ ὄχι μόνον τότε, ἀλλὰ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, μέχρι καὶ σήμερα, τὸ ἴδιο θὰ ἐπαναλαμβάνεται : Ποῦ εἶναι οἱ διῶκτες αὐτοκράτορες, ποῦ εἶναι οἱ ἀδίστακτοι αἱρετικοί ; Ποῦ εἶναι οἱ χριστιανομάχοι Χίτλερ, Στάλιν, Ἐνβὲρ Χότζα καὶ ἄλλοι, ποὺ νόμισαν πὼς μποροῦσαν νὰ σβήσουν τὸν Ἥλιο ; Χάθηκαν. Καὶ μόνο μὲ φρίκη τοὺς θυμᾶται – ὅταν τοὺς θυμᾶται – ὁ κόσμος.
- Ε -
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί ! Χαρῆτε σήμερα, ὑψῶστε τὶς καρδιές σας πρὸς τὸν Χριστό · πᾶρτε δύναμη ἀπὸ τὸν Ζωοδόδχο Του Τάφο. Καὶ μείνατε ἀταλάντευτα μέσα στὸν ἁγιασμένο χῶρο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Χρόνια πολλά, ἅγια, λουσμένα στὸ ἀνέσπερο Ἀναστάσιμο Φῶς.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ