Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ξεκινάει καί φέτος
Μαθήματα  Βυζαντινῆς  Μουσικῆς

 
  Στόν εὐχάριστο χῶρο τῆς «Πνευματικῆς Στέγης» στήν Κόνιτσα, θά παραδίδονται τά μαθήματα καί στήν συνέχεια θά ἔχουν τήν εὐκαιρία, ὅσοι θέλουν, νά ψυχαγωγοῦνται.
 Αὐτὴν τὴν Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010 καὶ ὥρα 4 μ.μ. θὰ γίνει ὁ Ἁγιασμός καὶ θὰ ἀνακοινωθοῦν οἱ ὧρες τῶν μαθημάτων.
 Πληροφοριακά νὰ ποῦμε ὅτι παραδίδονται μαθήματα γιά ὅσους ἐπιθυμοῦννά μάθουν Πρακτικά τήν Βυζαντινή Μουσική καί τό Ἐκκλησιαστικό Τυπικό,  καθώς καί μέ βυζαντινά φθογγόσημα, πού εἰδικά φέτος θά ξεκινήσουν νέα τμήματα γιά ἀρχαρίους,
 Ἐπιπλέον, εὐκαιρία ἀποτελεῖ καί ἡ συμμετοχή στήν Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἑτοιμάζει ἐκδηλώσεις διανθισμένες μέ Παραδοσιακά Δημοτικά Τραγούδια καί Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους.
 Περισσότερα μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεωςwww.imdpk.gr
 Οἱ ἐγγραφές καί τά μαθήματα γίνονται ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ μία φορά τήν ἑβδομάδα.
 Γιά περισσότερες πληροφορίες στό τηλέφωνο 26550-25029 & 22882