Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

"Συνοδοιπορία μὲ τὸν Χριστὸ πρὸς τὸ Ἐκούσιον Πάθος Του"ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ  με  τον  Χριστό
«προς  το  εκούσιον  πάθος»
και  την    Ανάσταση

«...ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλ. β΄, 8)

Ἁγιογραφικὴ  Μελέτη

(ἀπὸ τὸ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

(Καθημερινὴ μελέτη κάποιων στίχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΘ΄ (19).
            Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα (Στίχ. 28-44). Ἡ ἐκδίωξη ἀπὸ τὸ ἱερὸ ὅσων πουλοῦσαν καὶ ἀγόραζαν (Στίχ. 45-48).

1.Στίχ.28-35
2.  36-40
3.  41-44   
4.  45-48


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΒ΄ (22).
            Ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα (Στίχ. 1-6). Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος (Στίχ. 7-20).  Διδασκαλίες καὶ προαναγγελίες (Στίχ. 21-38). Ἡ ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ (Στίχ. 39-46). Ἡ σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ (Στίχ. 47-53).  Ἡ ἄρνηση τοῦ Ἀπ. Πέτρου (Στίχ. 54-62). Ὁ Κύριος μπροστὰ στὸ Συνέδριο (Στίχ. 63-71).

5.Στίχ.1-6
6. 7-13
7. 14-20
8. 21-23     
9. 24-30
10. 31-34
11.35-38
12. 39-46
13. 47-53
14. 54-62 
15. 63-71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΓ΄ (23).
                        Ὁ Κύριος μπροστὰ στὸν Πιλάτο καὶ στὸν Ἡρώδη. (Στίχ. 1-25). Πρὸς τὸν Γολγοθᾶ. Οἱ γυναῖκες ποὺ ἔκλαιγαν. Ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ (Στίχ. 26-38). Οἱ δύο ληστές (Στίχ. 39-43). Ὁ Θάνατος καὶ ἡ Ταφὴ τοῦ Ἰησοῦ (Στίχ. 44-56). 

16.Στίχ.1-7
17. 8-16
18. 17-25   
19.  26-31
20. 32-38
21. 39-43
22.44-49
23. 50-56ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΔ΄ (14)
            Οἱ Μυροφόρες στὸν Τάφο. Τὸ μήνυμα τῶν Ἀγγέλων γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἀπ. Πέτρος στὸ Μνημεῖο (Στίχ. 1-12). Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου σὲ δύο μαθητές στὸ χωριὸ Ἐμμαούς. (Στίχ. 13-35). Ἐμφάνιση τοῦ ἀναστάντος Κυρίου στοὺς Ἀποστόλους καὶ ἀποχαιρετιστήριες ὁδηγίες σ’ αὐτούς (Στίχ. 36 - 49). Ἡ ἔνδοξη Ἀνάληψη (Στίχ. 50-53).

24.Στίχ.1-12
25. 13-24
26. 25-29   
27.  30-35
28. 36-40
29. 41-49
30. 50-53

Οἱ παλιοί,
 γιὰ τὸ σπίτι τὸ ἀπόσκιο, τὸ ἀνήλιο ἔλεγαν:
«Σ’ ὅποιο σπίτι δὲν μπαίνει ὁ ἥλιος, μπαίνει ὁ γιατρός».
Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι γιὰ τὶς οἰκογένειες τὶς σημερινὲς διαπιστώνουν :
«Σ’ ὅποιο σπίτι δὲν μπαίνει ὁ Χριστὸς
(καὶ ὁ λόγος Του)
 μπαινοβγαίνει ὁ ψυχίατρος».


 «Συμπορευθμεν αὐτῷ
καὶ συσταυρωθῶμεν
 καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτὸν
ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς»

(Ὕμνος Κυριακῆς Βαΐων βράδυ)