Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Νουθεσίες ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀνδρέα πρὸς τοὺς ΚΑτασκηνωτὲς τῆς Γκούρας


 
 
«ΚΡΑΤΕΙ  Ο  ΕΧΕΙΣ»
Μέρος τοῦ Χαιρετισμοῦ τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου στὴν 1η περίοδο Ἀγοριῶν τῆς Κατασκηνώσεως Γκούρας Ἀηδονοχωρίου Κονίτσης (17.7.2011)

          «...Ἐδῶ ποὺ καθόμουνα ἔβλεπα καὶ τὸν Λεωνίδα ἀπέναντι. Ὅμως, καὶ γι’ αὐτόν, παρότι δὲν ἦταν χριστιανὸς, ἀφοῦ ἔζησε πέντε αἰῶνες περίπου πρὸ Χριστοῦ, ἴσχυσε ὁ λόγος τῆς Γραφῆς: «Κράτει ὅ ἔχεις» (Ἀποκάλυψη Γ΄, 11). Δηλ. : Κράτα τὴν ἀγάπη σου γιὰ τὴν Πατρίδα. Πρόσεξε, γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουμε αὐτὸ σὲ ἐμᾶς, πρόσεξε τὶς προπαγάνδες. Πρόσεξε αὐτούς ποὺ μισοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν διαλύσουν. Πρόσεξε αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ λέγονται Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ δὲν θέλουν τὴν Ἑλλάδα νὰ μεγαλύνεται.  Ὁ Λεωνίδας μὲ τοὺς τρακόσιους Σπαρτιάτες κράτησε. Παρ’ ὅτι ἤξερε πὼς δὲν θὰ νικήσει. Ὅμως, κοιτᾶξτε: Τὸ στεφάνι του δἐν τοῦ τὸ πῆρε κανείς. «Κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου» Ἐνίκησε, στὴν πραγματικότητα ἐνίκησε, παρ’ ὅτι φάνηκε πὼς νικήθηκε, καὶ μένει ἀπὸ τότε 2.500 χρόνια περίπου νικητὴς καὶ θριαμβευτής καὶ ὑπόδειγμα γιὰ ὅλους ἐμᾶς.
          Γι’ αὐτὸ, λοιπόν, παιδιὰ, κρατεῖστε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὰ τὰ δύο, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, κανὲνας δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει παρὰ μόνο ἄν τὰ δώσετε μὲ τὴν θέλησή σας. Κρατεῖστε αὐτὰ ποὺ πήρατε στὴν Κατασκήνωση. Σὲ λίγο θὰ φύγετε, θὰ γυρίσετε πάλι στὶς πόλεις, στὰ χωριά κ.λ.π., καὶ ὑπάρχει κίνδυνος, ἐὰν δὲν προσέξετε, αὐτὰ τὰ ὡραῖα ποὺ πήρατε ἐδῶ, νὰ τὰ χάσετε. Γι’ αὐτὸ, λοιπόν, κρατεῖστε τὴν Πίστη τὴν Ὀρθόδοξη, τὴν ἀγάπη στὴν Ἐκκλησία, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸ καὶ τὴν ἀρετή ».