Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ...


ΠΕΡΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ   ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

  πέτρα δὲν ἔχει καμιὰ ἐλπίδα νὰ εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ μιὰ πέτρα.
Ἀλλὰ μὲ τὴ συνεργασία ἡ μία πέτρα μπαίνει κοντὰ καὶ πάνω στὴν ἄλλη
 καὶ γίνονται ἕνας ναὸς ἤ ἕνα παλάτι.

Θέλω νὰ ἀνέβω στὸν Ὄλυμπο, μὰ σὰν ἀναλογίζομαι τὴν ἀπόσταση δειλιάζω, εἶπε ἕνας Ἀθηναῖος στὸν Σωκράτη. Κι’ ἐκεῖνος τὸν ρώτησε:
- Πόσα μίλια τὴν ἡμέρα περπατᾶς, χαζεύοντας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ;
- Καμιὰ δεκαριά, τοῦ ἀπάντησε.
-Ἔ, τότε αὐτὰ τὰ μίλια, ἀντὶ νὰ τὰ σπαταλᾶς ἄσκοπα, βάδιζέ τα καθημερινά, μὲ σύστημα, ὑπομονὴ καὶ πρόγραμμα πρὸς συγκεκριμένο στόχο καὶ πρὸς ὁρισμένη κατεύθυνση. Πρὸς τὸν Ὄλυμπο. Καὶ θὰ φτάσεις.
Σίγουρα καὶ ἄκοπα.