Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς πρὸς τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ε΄


Η  Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝ. & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣΕ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΟ  Ε΄
ΜΕ  ΑΦΟΡΜΗ  ΤΗΝ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  190  ΧΡΟΝΙΑ (1821-2011)
 ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟ  ΤΟΥ.

           Συμπληρώθηκαν φέτος 190 χρόνια ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Πατριάρχη Κων/πόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε΄ (1821 - 2011).  Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἀφιέρωσε, τὴν καθιερωμένη ἐδῶ καὶ χρόνια ἐτήσια ἐκδήλωσή της,  στὸν Ἐθνομάρτυρα καὶ Ἱερομάρτυρα Ἅγιο Γρήγοριο τὸν Ε΄ .  Ὁ λόγος ποὺ θέλησε νὰ προβάλει τὸ πρόσωπό του ἔχει ἐκτὸς τῆς καθαρῶς ἱστορικῆς πλευρᾶς  καὶ μία ὑφὴ ἀπολογητική. Διότι, κατὰ καιρούς, ἀσκεῖται μιὰ κακόβουλη πολεμικὴ ἐναντίων του, μιὰ συκοφαντία, ὡς τάχα προδότου τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τῆς Πατρίδος. Ἡ πολεμικὴ αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν γενικότερη ἐναντίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους πολεμική, τῶν ἑλληνοχριστιανικῶν ἱδεωδῶν καὶ τῆς ἀποδομήσεως τῆς κοινωνίας μας.  Δὲν μᾶς πτοοῦν οἱ κριτικὲς αὐτές, διότι «μεγάλη ἡ ἀλήθεια καὶ ὑπερισχύει» (Α΄ Ἔσδρας 4, 41) . Ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ὅταν ἄκουγε κάποιους νὰ καταφέρονται σὲ πρόσωπα ἐγνωσμένου κύρους ἤ καὶ θεσμούς συνήθιζε νὰ λέει τὰ ἑξῆς: -Ποῦ πετοῦν ὀρέ τὶς πέτρες τὰ παιδιά ; Στὴν καρυδιὰ ποὺ ἔχει καρύδια ἤ σ’ αὐτὴν ποὺ δὲν ἔχει ; Ἄς ἔχουμε ἐμεῖς καρύδια καὶ ἄς μᾶς πετροβολοῦν».
          Ἡ Ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε δύο φορές : Μία γιὰ τὴν Ἐπαρχία Κονίτσης, στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Κονίτσης (13.11.2011), καὶ μία γιὰ τὴν Ἐπαρχία Πωγωνίου στὸν Παρακάλαμο (27.11.2011), στὴν αἴθουσα τοῦ ΚΔΑΠ (Κέντρου Δημιουργικῆς ἈΠασχολήσεως) μὲ κάποιες προσθαφαιρέσεις τοῦ Προγράμματος.
          Κύριος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Ζαφείρης, Ἱεροκήρυξ καὶ ὑπεύθυνος στὸν Ἀντιαιρετικὸ καὶ Ἀπολογητικὸ τομέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», ποὺ  μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του ἐνθουσίασε τὸ ἀκροατήριο. (Τὴν ὁμιλία του μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν διαβάσει στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως www.imdpk.gr). Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε Ὕμνους πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου, ἀπαγγελίες, τραγούδια δημοτικὰ καὶ νεώτερα (μάλιστα κάποια ἀκούστηκαν γιὰ πρώτη φορά, μελοποιημένα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη), προβολὴ ποὺ ἀναφέρονταν στὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸ ὑπόδουλο Ἔθνος καὶ ἄλλα. Ἡ χορωδία ποὺ συνοδεύονταν ἀπὸ τὰ μουσικὰ ὄργανα κανονάκι ἤ «ψαλτήριον», βιολί, κλαρίνο, λαοῦτο, τουμπερλέκι, ἁρμόνιο, διηύθυνε ὁ κ. Χρῆστος Μπαρτζόπουλος Πρωτοψάλτης καὶ Καθηγητὴς στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Βελλᾶς. Τὴν ἐκδήλωση στὴν Κόνιτσα ἔκλεισε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας ὅπου, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τοὺς συντελεστὲς τῆς Ἐκδηλώσεως τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «Ὅσοι πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία πότε ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Ε΄, πότε ἐν τῷ προσώπῳ ἄλλων κληρικῶν, Ἱεραρχῶν κ.λ.π., «πρὸς κέντρα λακτίζουν». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ποὺ παρατείνεται στοὺς αἰῶνες. Δὲν φοβᾶται. Καὶ θὰ ἔλεγα ὅτι σήμερα, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν πολλοὶ Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς καὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν στὰ ἴχνη τῶν προκατόχων τους. Ἀλλὰ, καὶ ἄν ὑποτεθεῖ, ὅτι καὶ ἕνας μόνο Ἱεράρχης ν’ ἀντιστέκεται στὰ ἀνόσια σχέδια εἴτε  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μ’ ἐκεῖνο τὸ περιβόητο  «συνωστισμὸ στὴν παραλία τῆς Σμύρνης», ποὺ ἤθελαν νὰ διαστρέψουν τὰ πράγματα, εἴτε στὴν φτώχια τῶν ἐπιχειρημάτων κάποιων κομματικῶν στελεχῶν ὁρισμένων κομμάτων τῆς Πατρίδος μας, καὶ ἕνα Ἱεράρχης νὰ ὑπάρχει, ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ νικηθεῖ, θὰ νικᾶ πάντα καὶ θὰ ὁδηγεῖ τὸν λαὸ «εἰς νομὰς σωτηρίους». Αὐτὸ νὰ τὸ καταλάβουν». (Χειροκροτήματα).Ἡ Ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός


Ὁ π. Σεραφείμ Ζαφείρης


 Μακέτα ἁγαλματός Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Ε'
Ἡ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Φωτό: Π. Τσιγκούλης