Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ