Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ


«Ὦ γλυκύ μου Ἔαρ»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ μέσα ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Κείμενο
τοῦ κατὰ ΛΟΥΚΑΝ  Εὐαγγελίου
στὸ ΠΑΘΟΣ καὶ στὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ  τοῦ Κυρίου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΒ΄ (22).
          Ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα (Στίχοι 1-6) - Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος (7-38) - Ἡ ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ (39-46) - Ἡ σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ (47-53) - Ἡ ἄρνηση τοῦ Πέτρου (54-62) - Οἱ ἐμπαιγμοὶ τοῦ Κυρίου καὶ ἡ ἀπολογία του στὸ συνέδριο (63-71).
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1. Στίχ.1-6.
2.  7-13
3.  14-20   
4.  21-30
5.  31-38
6.   39-46
7.  47-53
8.  54-62
9.  63-71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΓ΄ (23).
          Ὁ Κύριος μπροστὰ στὸν Πιλᾶτο καὶ στὸν Ἡρώδη (Στίχοι 1-25) - Πρὸς τὸν Γολγοθᾶ, συνέχιση τῶν ἐμπαιγμῶν, ἡ σταύρωση (26-38) - Οἱ δύο ληστές (39-43) - Θάνατος καὶ Ταφὴ τοῦ Ἰησοῦ. (44-56)

10. 1-12      11. 13-25      12. 26-38     13. 39-43    14. 44-56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΔ΄ (24).
          Οἱ Μυροφόρες στὸν τάφο. Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους. Ὁ Πέτρος στὸ μνημεῖο (Στίχοι 1-12) - Ἐμφάνιση Κυρίου στοὺς 2 μαθητὲς ποὺ πηγαίναν στὸ χωριὸ Ἐμμαούς. (13-35) - Ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Κυρίου στοὺς Ἀποστόλους καὶ ἀποχαιρετιστήριες ὁδηγίες σ’ αὐτούς.(36-49) - Ἡ ἔνδοξη Ἀνάληψη (50-53).
         
15.Στίχ.1-7
16. 8-12
17. 13-16   
18. 17-21
19. 22-25
20. 26-27
21. 28-31
22. 32-35
23. 36-38 
24. 39-43 
25. 44-45 
26. 46-47 
27. 48-49 
28. 50 
29. 51-52
30. 53