Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Φωτογραφικό Ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κρήτη


Ἡ Χορωδία καὶ οἱ μουσικοὶ τῆς ἘκδήλωσηςἌποψη τοῦ άκροατηρίου


 Ἡ Χορωδία καὶ οἱ μουσικοὶ τῆς Ἐκδήλωσης

 Ἀπαγγελία ποιήματος


 Ἄποψη τοῦ άκροατηρίου


Ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν


 Ὁ Κεντρικός ὁμιλητῆς κ. Στ. Βακάλης

 Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Σύλλογο Κρητῶν ἨπείρουἩ προτομὴ τοῦ Χατζημιχάλη Νταλιάνη (βρίσκεται στὴν εἴσοδο τοῦ Δελβινακίου), τοῦ Δελβινακιώτη ἥρωα, ποὺ ἄφησε τὴν τελευταῖα πνοὴ του στὸ Φραγκοκάστελο τῶν Χανίων, θυσιαζόμενος ἐκεῖ στὶς 18 Μαΐου τοῦ 1828 γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Κρήτης