Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ.... ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ  ...  ΥΓΕΙΑ  ΣΑΣ

Ἡ ὑγεία εἶναι ἕνα ἀνεκτίμητο στεφάνι στὸ κεφάλι τῶν ὑγιῶν ἀνθρώπων. Δὲν τὸ βλέπουν ὅμως καὶ δὲν τὸ ζηλεύουν, παρὰ μονάχα ἀπέναντι ... οἱ ἀσθενεῖς.


Ξοδεύει τὴν ὑγεία του
γιὰ ν’ ἀποκτήσει περιουσία
κι’ ἀργότερα ξοδεύει τὴν περιουσία του
γιὰ νὰ ξανακερδίσει τὴν ὑγεία του.

Στὸν ἄρρωστο :
Ἡ ἰατρικὴ προσφέρει γνώση, μὲ ἀγωνία.
Ἡ θρησκεία ἐμπνέει πίστη, μὲ προσδοκία.
Ἡ συνεργασία καὶ τῶν δύο μαζὶ χαρίζει ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ἰσορροπία.