Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Νέα δυναμικὴ παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτη Δ.Π. & Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέα γιὰ τὴν ἐρήμωση τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐθνικὰ θέματα


Πηγή:Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό