Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν πρόσφατη Ἐκδρομὴ τοῦ Τομέα Νεότητος τῆς Ι.Μ.Δ.Π.Κ. (μέρος 3ο)

 Τα Καλάβρυτα από τον Σταυρό

Τμήμα του Ξύλου που σταύρωσαν τον Αγ. Ανδρέα 

Το λεωφορείο μας έξω από την Ι.Μονή Αγ. Λαύρας
 Το σχολείο των Καλαβρύτων στο οποίο κατέφυγαν και σώθηκαν τα γυναικόπαιδα

 Τόπος θυσία στα Καλάβρυτα

Φιλοξενία στην Κατασκήνωση της Χριστιανικής Εστίας Πατρών "ΑΓΚΥΡΑ"