Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Μόλις κυκλοφόρησε τὸ νέο βιβλίο γιὰ τὸν μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ.


Ὑψιπέτης Ἀετός
Ὁ Μητροπολίτης
Δρυϊνουπολεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
(1922 – 1994)
 

Στὶς 12 Δεκεμβρίου 1994, ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἀναχώρησε γιὰ τὴν αἰ­ωνιότητα. Καὶ παρ’ ὅτι πέρασαν κιόλας περισσότερα ἀπὸ δεκαοκτὼ χρόνια, ἡ μορφή του καὶ τὸ ἔργο του βρίσκονται πάντα στὴν ἐπικαιρότητα. Πολλοὶ ποὺ τὸν ἐγνώριζαν καὶ τὸν ἀγαποῦσαν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἁπλῶς ἔχουν ἀκούσει χωρὶς νὰ τὸν ἔχουν συνατήσει ποτέ, θέλουν νὰ πληρο­φορηθοῦν γιὰ τὸν ἱερὸ ἄνδρα.
Βέβαια, τὶ καὶ ποιὸς ἦταν ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἵσως ποτὲ κανεὶς δὲν θὰ μπορὲσῃ νὰ παρουσιάσῃ. Ὅμως, ἐπειδὴ ἐπίμονα ζητοῦν νὰ μάθουν γι’ αὐ­τόν, ἀποφασίστηκε νὰ χαραχθοῦν λίγες σχετικῶς γραμμὲς ἀπὸ τὴν δραστηριότητά του ὡς Μητροπο­λί­του Δρυϊνουπόλεως, κυρίως ἀπὸ ὅσα διασώζει ἡ μνήμη καὶ σὰν «ἀντίδωρο» εὐγνω­μοσύνης, γιὰ ὅσα ἐκεῖνος μᾶς προσέφερε, ἀλλὰ καὶ σὰν χρέος ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία, στὸ Ἔθνος καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο.
Τὰ ὅποια ἔσοδα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου προσφέρον­ται ἀπὸ καρδιᾶς στὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α., πού, παρὰ τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν, συνεχίζει νὰ ὑπερμαχῇ τοῦ Βορειοημπειρωτικοῦ, πιστὴ στὶς ὑποθήκες τοῦ μεγάλου καὶ ἀνεπανάληπτου Ἀρχηγοῦ της, τοῦ Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, στὸν ὁποῖο καὶ τὸ ἀφιερώνουμε μὲ ἀπέραντο σεβασμό, μὲ βαθειὰ ἀγάπη καὶ ἀνυπόκριτο θαυμασμό.
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ


ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
 
Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ 33
441 00 – ΚΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2655022747 - E-mail: imdpk@imdpk.eu και konitsam@gmail.com 

Τιμᾶται 5 €