Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ: ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων μέσα στὴν Ἐκκλησία σου.

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων
μέσα στὴν Ἐκκλησία σου.

·        Θυμίσου, Κύριε, ὅλους ὅσους κοπιάζουν καὶ διακονοῦν στοὺς ἐνοριακοὺς Ἱεροὺς Ναούς· ὅσους διακονοῦν σὲ Φιλανθρωπικὰ Σωματεῖα, Κοινωνικοὺς Συλλόγους καὶ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα. Χάρισέ τους ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια, ἀντὶ τῶν προσκαίρων τὰ αἰώνια, ἀντὶ τῶν φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα.
·        Εὐλόγησε τὸ πνευματικὸ ἔργο ὅλων τῶν ἐργατῶν τοῦ Θείου Λόγου καὶ τῶν συνεργούντων στὴν διάδοση καὶ τὴν ἐπικράτηση αὐτοῦ.
·        Στήριξε τὸ ἔργο τῶν Κατηχητῶν καὶ Κατηχητριῶν, τῶν ἐργαζομένων μέσα στὴν κοινωνία Ἱεραποστολικῶν Ἀδελφοτήτων καὶ ὅλων ὅσων μορφώνουν κατὰ Χριστὸν τὴν Νεότητα.
·        Καλλιέργησε Ἐσὺ πόθο καὶ κλίση σὲ κατάλληλα πρόσωπα γιὰ τὸ ἱερατικὸ λειτούργημα καὶ πρόσθεσε ἀγωνιστικὸ φρόνημα, προσφορὰ καὶ αὐτοθυσία στοὺς κληρικούς μας, ἀναζωπυρώνοντας τὸ Ἱερατικὸ χάρισμά τους πρὸς διακονία καὶ οἰκοδομὴ τῆς Ἐκκλησίας Σου.

                                             ΑΜΗΝ.