Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1. Λουκᾶ ΙΓ΄(13)10-13
2.  Λουκᾶ ΙΓ΄14-17
3. Λουκᾶ ΙΓ΄ 18-21
4.  Λουκᾶ ΙΓ΄ 22-24
5. Λουκᾶ ΙΓ΄25-29
6. Λουκᾶ ΙΓ΄30
7. Λουκᾶ ΙΓ΄31-33
8. Λουκᾶ ΙΓ΄34-35
9. Λουκᾶ ΙΔ΄(14)1-4
10. Λουκᾶ ΙΔ΄ 5-6
11. Λουκᾶ ΙΔ΄  7-11
12. Λουκᾶ ΙΔ΄ 12-14
13. Λουκᾶ ΙΔ΄ 15-20
14. Λουκᾶ ΙΔ΄ 21-24
15. Λουκᾶ ΙΔ΄ 25-27
16. Λουκᾶ ΙΔ΄ 28-30
17. Λουκᾶ  ΙΔ΄ 31-33
18. Λουκᾶ ΙΔ΄ 34-35
19. Λουκᾶ ΙΕ΄(15) 1-7
20. Λουκᾶ ΙΕ΄8-10
21. Λουκᾶ ΙΕ΄11-16
22. Λουκᾶ  ΙΕ΄17-19
23. Λουκᾶ ΙΕ΄20-24
24. Λουκᾶ ΙΕ΄ 25-32
25. Λουκᾶ ΙΣΤ΄(16) 1-8
26. Λουκᾶ  ΙΣΤ΄ 9-10
27. Λουκᾶ ΙΣΤ΄ 11-12
28. Λουκᾶν ΙΣΤ΄ 13
29. Λουκᾶ ΙΣΤ΄ 14-15
30. Λουκᾶ ΙΣΤ΄ 16-17

31. Λουκᾶ ΙΣΤ΄ 18