Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ἁγιογραφικὰ ρητὰ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1. ΛουκᾶΙΣΤ΄(16)19-22
2.  Λουκᾶ ΙΣΤ΄ 23-26
3. Λουκᾶ ΙΣΤ΄ 27-31
4.  Λουκᾶ ΙΖ΄(17) 1-2
5. Λουκᾶ ΙΖ΄ 3-4
6. Λουκᾶ ΙΖ΄ 5-6
7. Λουκᾶ ΙΖ΄ 7-10
8. Λουκᾶ ΙΖ΄ 11-14
9. Λουκᾶ ΙΖ΄ 15-19
10. Λουκᾶ ΙΖ΄ 20-21
11. Λουκᾶ ΙΖ΄ 22-25
12. Λουκᾶ ΙΖ΄ 26-30
13. Λουκᾶ ΙΖ΄ 31-33
14. Λουκᾶ ΙΖ΄ 34-37
15. Λουκᾶ ΙΗ΄(18) 1-5
16. Λουκᾶ ΙΗ΄ 6-8
17. Λουκᾶ  ΙΗ΄ 9-14
18. Λουκᾶ ΙΗ΄ 15-17
19. Λουκᾶ ΙΗ΄ 18-23
20. Λουκᾶ ΙΗ΄ 24-27
21. Λουκᾶ ΙΗ΄ 28-30
22. Λουκᾶ  ΙΗ΄ 31-34
23. Λουκᾶ ΙΗ΄ 35-39
24. Λουκᾶ ΙΗ΄ 40-43
25. Λουκᾶ ΙΘ΄(19) 1-6
26. Λουκᾶ  ΙΘ΄ 7-10
27. Λουκᾶ ΙΘ΄ 11-15
28. Λουκᾶν ΙΘ΄ 16-17
29. Λουκᾶ ΙΘ΄ 18-19
30. Λουκᾶ ΙΘ΄ 20-27