Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Μνημόσυνο στήν Ἀθήνα τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων, ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ Ἀσκληπιοῦ 38 στὴν Ἀθήνα, ὅπως κάθε χρόνο, μὲ τὴ μέριμνα τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ  φέτος ἔγινε μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτη Δρυϊνοπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δεκάδες πιστοὺς προσκυνητὲς τοῦ Ναοῦ, συμμετεῖχαν καὶ πάρα πολλοὶ ποὺ ἦρθαν ἀποκλειστικὰ γιὰ νὰ παρευρεθοῦν στὸ μνημόσυνο τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχη.

Ἐκ μέρους τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ΣΦΕΒΑ Ἀθηνῶν, μίλησε ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ κ. Δημήτριος Τζάφας. Ὁ κ. Τζάφας, μὲ συγκίνηση ἀναφέρθηκε στὴν πολύπλευρη καὶ πολυτάραχη ζωὴ καὶ δράση τοῦ Πνευματικοῦ Ἡγέτη τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ ἔζησε μὲ τὸν ἀγώνα γιὰ τὸ βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα καὶ ἐκοιμήθην μὲ τὸ μεράκι  τῆς ἐκκρεμότητας τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας καὶ τῆς ἀλύτρωτης Βορείου Ἠπείρου. «Ἀθάνατος», ἀντήχησε ὁ Ἱερὸς Ναὸς ἀπὸ τοὺς δεκάδες παρευρισκομένους του γιατί ὁ Ἅγιος αὐτὸς Ἱεράρχης ἔχει μπεῖ στὶς καρδιὲς ὄχι μόνον τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλου το Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὅλου το Ἑλληνισμοῦ ἀνὰ γς καὶ γι’ αὐτὸ πάντα θὰ μνημονεύεται, πάντα θὰ δοξολογεῖται.