Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Καθημερινὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ  ΛΟΥΚΑΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Κ΄ (20).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1.Στίχοι 1-8
2. Στίχ. 9-12
3.Στ. 13-16
4. Στ.17-18
5.Στίχος  19
6. Στ. 20-26    
7.Στ. 27-33
8. Στ.34-36
9. Στίχ. 37-40
10. Στ. 41-44   
11.Στ. 45-47   


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΑ΄  (21)

12.Στίχο 1-4   
13. Στίχ. 5-8 
14. Στίχ.9-13   
15. Στ.14-15   
16.Στίχ.16-19  
17. Στίχ20-24   
18. Στ. 25-28   
19. Στ.29-32 
20. Στίχο  33   
21.Στ. 34-35   
22. Στ. 36-38  

Διαβάστε τή συνέχεια...

ΑΠΟ  ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΩΣ  ΤΗΝ  ΒΑΠΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (1)
Ἡ Ὑπερφυσικὴ γέννηση τοῦ Κυρίου (στίχ. 18-25)
23.Στίχ.18-21
 24.Στίχ. 22-25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ (2)
Ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων (στίχ. 1-12). Ἡ φυγὴ στὴν Αἴγυπτο καὶ ἡ σφαγὴ τῶν νηπίων (στίχ. 13-18). Ἡ ἐγκατάσταση στὴν Ναζαρέτ (στίχ. 19-23).
25.Στίχοι 1-2
26. Στίχ. 3-6
27.Στίχ. 7-9
28.Στ.10-12
29.Στίχ. 13-15
30.Στίχ.16-18    
31.Στίχ.19-21


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1.Στίχοι 22-23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ (3)
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος στὴν ἔρημο       (στίχ. 1-12). Ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό (στίχ. 13-17).

2. Στίχοι 1-3
3. Στίχοι  4-6   
4.  Στίχ. 7-8   
5.Στίχ.9-10  
6.Στίχ. 11-12   
7. Στίχ. 13-15 
8.Στίχ.16-17   


συνέχεια ἀπὸ τὸ ΚΑΤΑ  ΛΟΥΚΑΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄ (22)
9. Στίχοι 1-6
10. Στίχ. 7-13   
11.Στ.14-16  
12.Στ.17-20  
13.Στίχ.21-23   
14.Στίχ 24-26
15.Στ.27-30   
16.Στ. 31--32  
17.Στίχ.33-34  
18. Στίχ35-38   
19.Στ.39-40   
20.Στ. 41-43
20. Στ. 44-46
21.Στ. 47-48   
22.Στ. 49-51  
23.Στ. 52-53  
24.Στίχ.54-57   
25. Στ. 58-62
26.Στ. 63-65   
27. Στ. 66-67   
28.Στίχ.68-71  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΓ΄(23)
29. Στίχ.  1-2   
30. Στίχ. 3-5
31.Στίχ  6-9Ἄς γεννιέται κάθε μέρα,
ἄς γεννιέται κάθε ὥρα
καὶ στὴ δική μας τὴν καρδιά ...

Μιὰ μητέρα γράφει...
  
«Χριστούγεννα παιδί μου. Οἱ ἦχοι τοῦ «Ἅγια Νύχτα» θὰ συνοδεύουν τὸν ὕπνο τόσων ἀνθρώπων ποὺ θὰ γιορτάσουν Χριστούγεννα... χωρὶς Χριστό.
Ὅμως ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ποθεῖ βαθιὰ κι ἐπειγόντως σήμερα νὰ γιορτάσει πραγματικὰ Χριστούγεννα μὲ τὸ Χριστό της.
Γι’ αὐτὸ τὸ γιορτασμό, παιδί μου, δὲν θὰ διαφωνεῖς κι ἐσὺ πὼς ἕνας τρόπος ὑπάρχει. Τέτοιες μέρες θυμᾶμαι πάντα τὸ λόγο τοῦ σοφοῦ καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν : «Κύριοι, ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἱστορικὸ γεγονός, ἀλλὰ σημασία ἔχει νὰ γεννιέται κάθε φορὰ μέσα σου» εἶπε ὁ ἀκαδημαϊκὸς Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος. Παιδί μου σοῦ εὔχομαι καλὰ Χριστούγεννα στὴν καρδιά σου !».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ο  ΘΕΟΣ  ΕΓΙΝΕ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ  ΝΑ  ΓΙΝΕΙ  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΘΕΟΣ