Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Φωτοβολίδες: Περί φθόνου

ΠΕΡΙ ΦΘΟΝΟΥ

Ἀπ’ τὴν καρδιά μου ἀγαπῶ αὐτοὺς ποὺ μὲ φθονοῦνε,
σκεφτῆτε πόσο ἀγαπῶ αὐτοὺς ποὺ μ’ ἀγαποῦνε.
(Κρητικὸ γνωμικό)

Ὅπως τὸ σκοτάδι δὲν μπορεῖς νὰ τὸ καταπολεμήσεις μὲ σκοτάδι, ἀλλὰ μόνο μὲ τὸ φῶς, ἔτσι καὶ τὸ μῖσος δὲν καταπολεμεῖται μὲ μῖσος, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη.

Μισοῦμε μερικοὺς γιατὶ δὲν τοὺς γνωρίζουμε.
Καὶ δὲν τοὺς γνωρίζουμε γιατὶ...
τοὺς μισοῦμε.

Ὅποιος ἀνεβαίνει στὶς ψηλοκορφὲς 
χαίρεται πρῶτος τοὺς ἀσπασμοὺς τοῦ ἥλιου, 
ἀλλὰ καὶ κινδυνεύει πρῶτος ἀπὸ τὰ ἀστραπόβροντα.