Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ἀφιέρωμα στὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Κονίτσης ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ Ζυγό.Ἡ προβολὴ αὐτὴ παρουσιάστηκε στὴν Ἐκδήλωση γιὰ τὰ 101 χρόνια άπὸ τὴν Άπελευθέρωση τῆς Κονίτσης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς (1913-2014),
που πραγματοποιήθηκε στὸ Δημαρχεῖο Κονίτσης τὴν Δευτέρα 24.02.2014