Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Προεσυχὴ γιὰ ἕνα Ἅγιο Τριώδιο

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
αὐτὸ τὸ δεκαπενθήμερο ἰδιαίτερα:
γιὰ  ἕνα Ἅγιο Τριώδιο

·        Κύριέ μας  μὲ τὴν Χάρη Σου εἰσήλθαμε στὸ Τριώδιο. Μιὰ περίοδο κατανυκτικὴ, περίοδο προσευχῆς, μετανοίας καὶ πνευματικῆς ἀνάτασης.
·        Ὅμως, Κύριε, ὁ θόρυβος ποὺ θὰ ὑπάρξει αὐτὲς τὶς ἡμέρες μὲ τὸν κοσμικὸ καὶ ἁμαρτωλὸ Καρναβάλι μᾶς παραπλανᾷ.
·        Βοήθα με Κύριε, νὰ μὴν παρασυρθῶ στὶς προκλήσεις, τοὺς θορύβους,τὶς διασκεδάσεις & τὰ μασκαρέματα, χάνοντας τὸ νόημα τῶν Ἑορτῶν.

·        Νὰ περιφρονήσω κάθε τι ἁμαρτωλὸ καὶ χαμηλὸ καὶ ν’ ἀνέβω ψηλότερα. Νὰ βρῶ τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό μου, ὅπως ὁ ἄσωτος, καὶ νὰ καταφύγω μὲ ὁλόκαρδη ἐμπιστοσύνη σὲ Σένα, τὸν ἀγαπημένο Κύριο καὶ Θεό μου. Τότε θὰ φωτιστῶ ἀπὸ τὴν Χάρη Σου καὶ θὰ ζήσω ἕνα ἅγιο  καὶ εὐλογημένο Τριώδιο.     ΑΜΗΝ.