Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Μαρτίου

ΜΑΡΤΙΟΣ

1. Ἰωάν. α΄(1)1-5
2.  Ἰωάν. α΄ 6-13
3. Ἰωάν. α΄ 14-18
4.  Ἰωάν. α΄ 19-23
5. Ἰωάν. α΄ 24-28
6. Ἰωάν. α΄ 29-34
7. Ἰωάν. α΄ 35-37
8. Ἰωάν. α΄ 38-43
9. Ἰωάν. α΄ 44-52
10. Ἰωάν. β΄ (2) 1-5
11. Ἰωάν. β΄ 6-11
12. Ἰωάν. β΄ 12-17
13. Ἰωάν. β΄ 18-22
14. Ἰωάν. β΄ 23-25
15. Ἰωάν. γ΄ (3) 1-5
16. Ἰωάν. γ΄6-8
17. Ἰωάν. γ΄ 9-13
18. Ἰωάν. γ΄14-16
19. Ἰωάν. γ΄17-19
20. Ἰωάν. γ΄ 20-21
21. Ἰωάν. γ΄ 22-26
22. Ἰωάν. γ΄ 27-29
23. Ἰωάν. γ΄30-33
24. Ἰωάν. γ΄34-36
25. Ἰωάν. δ΄ (4) 1-6
26. . Ἰωάν. δ΄ 7-10
27. . Ἰωάν. δ΄ 11- 14
28. . Ἰωάν. δ΄ 15-19
29. Ἰωάν. δ΄ 20-24
30. Ἰωάν. δ΄ 25-30

31. Ἰωάν. δ΄ 31-34