Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Τὸ νέο μουσικὸ CD μὲ τραγούδια ἀφιερωμένα στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ στὴν μάνα Ἑλλάδα.Γιὰ νὰ δεῖτε μὲ περισσότερη λεπτομέρεια τμήματα τοῦ CD ἀκολουθεῖστε τὸν παρακάτω σύνδεσμο: http://youthimdpk.blogspot.gr/2014/05/cd.html