Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ: ἰδιαίτερα στούς Ἁγίους Ἀγγέλους.

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
ἰδιαίτερα στούς Ἁγίους  Ἀγγέλους.

·        Ἅγιοι Ἄγγελοι, λειτουργοί τοῦ Θεοῦ καί πανάριστοι φύλακες τῶν ἀνθρώπων, ἐσεῖς πού ἔχετε παρρησία, ἀφοῦ παρευρίσκεσθε στό θρόνο τοῦ Δεσπότου, πρεσβεύσατε στόν Κύριο γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.
·        Τά ποικίλα πάθη μᾶς τυραννοῦν. Ἄλλοτε πλανώμαστε καί ἄλλοτε παγιδευόμαστε ἀπό τίς μεθόδους τοῦ πονηροῦ. Σεῖς, ὅμως, συμμαχεῖστε μαζί μας, ἐνδυναμῶστε μας, φρουρεῖστε μας καί συμπολεμεῖστε στόν δύσκολο ἀγῶνα μας.

·        Καθαρεῖστε τίς σκέψεις μας καί τά χείλη μας, ὥστε μέ τόν Προφήτη Ἠσαῒα καί ἐμεῖς νά ψάλλουμε τόν Ἀγγελικό  Ὕμνο  στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνηση εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.   ΑΜΗΝ.