Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

20 χρόνια ἀπὸ τὴν Κοίμηση τοῦ μητρ. Σεβαστιανοῦ. Ἐκδηλώσεις Τιμῆς καὶ Μνήμης.