Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ἀς Προσευχηθοῦμε...

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

στὸν Ἅγιο Νικόλαο, τὸν Ἅγιο τῶν Θαλασσῶν.

Ἅγιε Νικόλαε, σὲ σένα καταφεύγουμε χτυπημένοι
ἀπὸ τὸ κῦμα τῆς ἁμαρτίας.
Σὲ σὲνα καταφεύγουμε μὲ πληγωμένη τὴν καρδιὰ
ἀπὸ κάποια ἀδικία.
Σὲ σὲνα καταφεύγουμε,
θλιμμένοι ἀπὸ κάποια ἀρρώστια.
Ἅγιε Νικόλαε, προστάτεψε τὴν νεότητα,
 ποὺ πελαγοδρομεῖ καὶ καταποντίζεται.
Προστάτεψε τὴν οἰκογένεια,
ποὺ χτυπιέται ἀπὸ λυσσασμένα κύματα.
Προστάτεψε τὴν Ἑλλάδα, ποὺ τὸ πλεούμενό της
 ὅλο καὶ χάνει τὸν προσανατολισμό του.
Προστάτεψε τὴν Ἐκκλησία,
ποὺ τὴν χτυποῦν θύελλες καὶ καταιγίδες.
Ἡρέμησε τὴ ζωή μας,
δῶσε μας τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη
καὶ ἀξίωσέ μας νὰ φθάσουμε στό λιμάνι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ Νικόλαε,
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἀμήν.