Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Ἡ Μάχη τῆς Κονίτσης. Εὐλαβικὸ Μουσικὸ Ἀφιέρωμα.«ΚΑΙ  Η  ΚΟΝΙΤΣΑ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ»
Τραγούδι γιὰ τὴν ΜΑΧΗ  ΤΗΣ  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
(Χριστούγεννα  1947)
καὶ τὴ Νίκη τοῦ Στρατοῦ μας κατὰ τῶν Κομμουνιστοσυμμοριτῶν.
Στίχοι: +Λουκᾶς Ἐζνεπίδης & Ἀπ. Γεωργίου

Ἦχος Α΄
Ρυθμὸς 4σημος καὶ 7σημος

Τὴν ὥρα αὐτὴ τὴν ἱερή, ποὺ ὅλοι προσκυνοῦσαν,
ἀδέλφια γίνανε ἐχθροὶ καὶ τὴν ἐπολεμοῦσαν.
Χριστούγεννα διαλέξανε, νὰ ‘ρθοῦν νὰ πολεμήσουν,
ἀγῶνα κάνανε σκληρὸ γιὰ νὰ τὴν κατακτήσουν.

ΕΠΩΔΟΣ   (δίς)
Μὲ κίνδυνο ἡ Κόνιτσα ἐκράτησε τὴ δάδα,
σκορπῶντας τὴν ἐλευθεριὰ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Τὴν πένα ἅρπαξε κι’ αὐτὴ γράφοντας ἱστορία,
ἥρωες γίναν’ ὅλοι τους γιὰ τὴν ἐλευθερία.
Μπροστὰ στοὺς ἥρωες αὐτοὺς στρέφουμε τὴν ματιά μας
γιὰ νὰ θερμάνουμε καὶ ‘μεῖς ὅλοι τὰ ἰδανικά μας.

ΕΠΩΔΟΣ   (δίς)
Μὲ κίνδυνο ἡ Κόνιτσα ἐκράτησε τὴ δάδα,
σκορπῶντας τὴν ἐλευθεριὰ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Ὅλων αὐτῶν συνεχιστὲς ἐμεῖς θὲ νὰ γενοῦμε,
κι ἄν ἔλθουν δύσκολοι καιροὶ ἄξιοι θὰ φανοῦμε.
Γιατὶ λεβέντες σὰν κι’ αὐτοὺς ἀνάγκη ἔχει
ἡ Ἑλλάδα,
ποὺ θὰ ὀρθώσουν τὰ κορμιὰ καὶ θὰ ριχτοῦν
στὴ λάβα.

ΕΠΩΔΟΣ   (δίς)
Μὲ κίνδυνο ἡ Κόνιτσα ἐκράτησε τὴ δάδα,
σκορπῶντας τὴν ἐλευθεριὰ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.