Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἰδιαίτερα στὸ Ἅγιο Πνεῦμα

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἰδιαίτερα στὸ Ἅγιο Πνεῦμα

          Πνεῦμα θεῖο καὶ Πανάγιο γίνε γιὰ μένα φῶς ἀνέσπερο καὶ ἥλιος ἄδυτος, ποὺ θὰ μὲ κάνεις νὰ σὲ νοιώθω σὲ κάθε στιγμὴ καὶ τόπο.
           Φώτισε τὴν διάνοιά μου, ἀπομάκρυνε κάθε ὀλέθριο σκορπισμὸ τοῦ νοῦ μου καὶ χάρισέ μου σωφροσύνη στὰ μάτια. Θέσε χαλινάρι στὴ γλώσσα μου καὶ κάνε τὰ αὐτιά μου πειθαρχικὰ στὶς ἅγιες ἐντολές σου.
          Συνέτιζε καὶ στήριζε τὴν καρδιά μου στὴν ἀκακία, στὴν ἐγκράτεια, στὴν ταπεινοφροσύνη.
          Δός μου δύναμη νὰ ἀποστρέφομαι τὴ νωθρότητα καὶ τὴ ραθυμία, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τοὺς δαίμονες, κόβοντας τὸ κακὸ θέλημά μου, καὶ ἐξαρτώντας τὶς ὑποθέσεις καὶ τὶς ἀγωνίες  μου στὴ δική σου πρόνοια καὶ ἀγάπη.
          Διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ ὁδηγὸς μου, ἡ ζωὴ μου, τὸ φῶς μου, ἡ σωτηρία μου καὶ Ἐσένα θά εὐλογῶ, θὰ δοξάζω καὶ θὰ προσκυνῶ μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΜΗΝ.