Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα ΝοεμβρίουΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1.Α΄Θεσσ. Α΄(1)1-3
2. Α΄ Θεσσ.Α΄ 4-5
3. Α΄ Θεσσ. Α΄ 6-7
4. Α΄ Θεσσ. Α΄8-10
5. Α΄ Θεσσ. Β΄ (2) 1-2
6. Α΄ Θεσσ. Β΄3-4
7. Α΄ Θεσσ. Β΄ 5-7
8. Α΄ Θεσσ. Β΄ 8-9
9. Α΄ Θεσσ. Β΄ 10-12
10. Α΄ Θεσσ. Β΄13-14
11. Α΄ Θεσσ. Β΄ 15-16
12. Α΄ Θεσσ. Β΄ 17-20
13. Α΄ Θεσσ. Γ΄(3)1-3
14. Α΄ Θεσσ. Γ΄4-5
15. Α΄ Θεσσ. Γ΄6-8
16. Α΄ Θεσσ.Γ΄ 9-11
17. Α΄ Θεσσ.Γ΄ 12-13
18. Α΄ Θεσ. Δ΄(4)1-4
19. Α΄ Θεσ.  Δ΄ 5-8
20. Α΄ Θεσ.  Δ΄ 9-12
21. Α΄ Θεσ.  Δ΄13-14
22. Α΄ Θεσ. Δ΄15-18
23. Α΄ Θεσ. Ε΄(5) 1-3
24. Α΄ Θεσ.  Ε΄4-5
25. Α΄ Θεσ.  Ε΄ 6-8
26.  Α΄ Θεσ. Ε΄ 9-11
27. Α΄ Θεσ. Ε΄ 12-13
28. Α΄ Θεσ. Ε΄14
29. Α΄ Θεσσ. Ε΄15
30. Α΄ Θεσσ. Ε΄ 16-18