Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (1947)

Μπορεῖτε  νὰ δεῖτε καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μάχης στὰ
 ἑξῆς:
 
 
καὶ