Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Τὸ ἐνθύμιο ποὺ δόθηκε κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στοὺς μαθητὲς καὶ Διδασκάλους στὴν Κόνιτσα, μετὰ τὸν Ἐκκλησιασμὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ

Μιὰ δημιουργία τῶν παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν τῆς Κόνιτσας