Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚ -ΙΑΝ)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ  ΕΒΡΑΙΟΥΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ  ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΓ΄ (13).

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1.Στίχοι 13-14
2. Στίχ. 15-16
3.  Στίχο 17
4. Στ.18-19
5.Στίχοι 20-2
6. Στίχ. 22-24    
7.  Στίχο 25


ΚΑΘΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (1)

8. Στίχοι 1-3
9. Στίχο  4   
10.  Στίχο 5   
11. Στίχ.6-7  
12.Στίχο 8   
13. Στίχ. 9-11 
14. Στίχ.12   
15. Στ.13-15   
16.Στίχ.16-18  
17. Στίχ19-20   
18. Στίχο21   
19. Στ.22-24 
20. Στίχο 25   
21.Στίχο 26   
22. Στίχο27  

  
ΑΠΟ  ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΕΩΣ  ΤΗΝ  ΒΑΠΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (1)
Ἡ Ὑπερφυσικὴ γέννηση τοῦ Κυρίου (στίχ. 18-25)
23.Στίχ.18-21
 24.Στίχ. 22-25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ (2)
            Ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων (στίχ. 1-12). Ἡ φυγὴ στὴν Αἴγυπτο καὶ ἡ σφαγὴ τῶν νηπίων (στίχ. 13-18). Ἡ ἐγκατάσταση στὴν Ναζαρέτ (στίχ. 19-23).

25.Στίχοι 1-2
26. Στίχ. 3-6
27.Στίχ. 7-9
28.Στ.10-12
29.Στίχ. 13-15
30.Στίχ.16-18    
31.Στίχ.19-21


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1.Στίχοι 22-23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ (3)
            Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος στὴν ἔρημο       (στίχ. 1-12). Ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό (στίχ. 13-17).

2. Στίχοι 1-3
3. Στίχοι  4-6   
4.  Στίχ. 7-8   
5.Στίχ.9-10  
6.Στίχ. 11-12   
7. Στίχ. 13-15 
8.Στίχ.16-17   


συνέχεια τῆς ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (2)
9. Στίχο 1
10. Στίχοι  2-4   
11.Στίχ. 5-7  
12.Στίχ.8-10  
13.Στίχ.11-12   
14. Στίχο 13
15.Στίχο 14   
16. Στ.15-17   
17.Στίχ.18-19  
18. Στίχ20-23   
19.Στ.24-26   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄(3)
20. Στίχο 1
21. Στίχοι  2-3   
22.Στίχ. 4-6  
23.Στίχ.7-8  
24.Στίχ.9-11   
25. Στίχο 12
26.Στίχο 13   
27. Στ.14-16   
28.Στίχ.17-18  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄(4)
29. Στίχ1-2   
30. Στίχ. 3-5
31.Στίχο  6