Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ στὸ Θεῖο Βρέφος.

     Χριστέ μου, Ἐσὺ ποὺ γεννήθηκες πτωχὸς μέσα στὴν φάτνη, ἅπλωσε τὰ χέρια Σου καὶ σκόρπισε :
v    Στὴν Γῆ τὴν Εὐλογία Σου.
v    Στὴν ἀνθρωπότητα τὴν εἰρήνη Σου.
v    Στοὺς ἁμαρτωλοὺς τὸ ἔλεός Σου.
v    Στοὺς πονεμένους τὴν παρηγοριά Σου.
v    Στοὺς πτωχοὺς τὴν προστασία Σου.
v    Στοὺς αἰχμαλώτους τὴν λύτρωσή Σου.
v    Στοὺς ἀπελπισμένους τὴν ἐλπίδα Σου.
v    Στοὺς ἀπίστους τὴν πίστη Σου.
v    Στοὺς διῶκτες Σου τὴν μετάνοια.
v    Στοὺς πιστούς Σου τὴν ἀγάπη Σου.
v    Στοὺς ἐκλεκτούς Σου τὴν ταπείνωσή Σου.
v    Σὲ ὅλους μας τὴν θεία μακροθυμία Σου.
Ναὶ, Κύριε, καὶ Θεέ μας, τώρα μὲ τὴν Γέννησή Σου, κάνε στὸν καθένα μας αὐτὴν τὴν χάρη, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ στεκόμαστε ὡς Χριστιανοὶ καὶ νὰ Σὲ δοξάζουμε ὡς ἄνθρωποι δικοί Σου.
ΑΜΗΝ.