Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Λίγες ἀκόμη φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐκδρομὴ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ι.Μ.Δ.Π.κ Κ.

 Στὸν Ἀνδριάντα τοῦ Ἀθανασίου Διάκου στὴν Λαμία

 Μουσεῖο Θερμοπυλῶν

Στὴν Ἀλαμάνα....