Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Κατηχητικά 2011


Ἀγαπητό μας παιδί
  
            Εὐχόμαστε  ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ νὰ σὲ βρεῖ γεμᾶτο ὑγεία καὶ ὄρεξη γιὰ μελέτη καὶ πρόοδο στὰ μαθήματά σου.
            Ὅπως κάθε χρονιά, ἔτσι καὶ φέτος, ὅπως γνωρίζεις, ξεκίνησαν οἱ κατηχητικές μας συναντήσεις στὴν "Πνευματικὴ Στέγη" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
            Τὸ πόσο εἶναι ἀνάγκη νὰ παρακολουθεῖς καὶ αὐτὰ τὰ μαθήματα μαζὶ μὲ αὐτὰ τοῦ σχολείου καὶ τῶν φροντιστηρίων, τὸ γνωρίζεις, ἀλλὰ θὰ τὸ αἰσθανθεῖς καλύτερα, συμμετέχοντας στὴν ὄμορφη πνευματική μας συντροφιά.
            Εἶναι, ἄλλωστε, γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι μόνο οἱ ξερὲς γνώσεις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἰκανοποιήσουν τὴν δίψα τοῦ νέου ἀνθρώπου γιὰ κάτι τὸ ὑψηλότερο. Ναί, ὁ ἔφηβος ζητᾶ κάτι τὸ ἀνώτερο ἀπ' αὐτὰ ποὺ βλέπουμε καὶ λαμβάνουμε καθημερινά. Ζητᾶ νὰ γνωρίσει τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν θεία διδασκαλία Του. Νὰ γνωρίσει τὰ θαύματά Του καὶ τὴν θεϊκὴ Του δύναμη. Καὶ φυσικὰ αὐτὸ γίνεται στὸ Κατηχητικό μας.
            Γνωρίζουμε σωστὰ τὴν πίστη μας καὶ ταυτοχρόνως λαμβάνουμε ἐφόδια γιὰ τὸ παρὸν καὶ γιὰ τὸ μέλλον μας.
            Καὶ ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα μᾶς δείχνει ὅτι μόνο ὅσοι μαζὶ μὲ τὶς γνώσεις ἔλαβαν καὶ τὴν πνευματικὴ μόρφωση, μπόρεσαν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς ποὺ ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς τόσο καὶ αὐξάνουν. Ἀλλὰ αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ θὰ τὰ ποῦμε ἀπὸ κοντά.
            Ὁ Κύριος Ἰησοῦς καὶ ἡ Πανάχραντη Μητέρα Του, ἡ Κυρία Θεοτόκος, νὰ σὲ προστατεύουν πάντοτε.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως