Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής (Γυναικῶν)

Ἀγαπητή μας ἐν Χριστῷ ἀδελφή,

            Καλή σου ἡμέρα καὶ εὐλογημένη.
            

            Μὲ χαρὰ ἐπικοινωνοῦμε καὶ πάλι μαζί σου γιὰ νὰ σοῦ ὑπενθυμίσουμε ὅτι γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νὰ μελετοῦμε μαζὶ τὸν Ἅγιο λόγο του, δηλ. τὴν Ἁγία Γραφή.
            Τὸ πόσα ἔχουν προσφέρει στὴν πνευματική μας ζωὴ οἱ συναντήσεις αὐτὲς τῶν ἁγιογραφικῶν μας Κύκλων, τοῦτο τὸ γνωρίζεις πολύ καλά. Τὸ ἴδιο, βέβαια, καλὰ τὸ γνωρίζουν  καὶ τόσες ψυχὲς ποὺ εὐγνωμονοῦν τὸν Θεὸ γιὰ τὶς εὐκαιρίες αὐτές.
            Ὅπως, λοιπόν, κάθε χρονιά, ἔτσι καὶ φέτος, οἱ συναντήσεις μας ξεκίνησαν.   
            Μέσα ἀπὸ τὶς ἑρμηνεῖες τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἐμβαθύνουμε στὰ θεία μηνύματα καὶ συνειδητοποιοῦμε πόσο ἀναγκαῖος ὁδηγὸς εἶναι στὴ ζωή μας ὁ ζωντανὸς λόγος τοῦ Θεοῦ.
            Τώρα μάλιστα ποὺ ἡ Πατρίδα μας διέρχεται περίοδο ἐκτεταμένης κρίσεως, οἱ συναντήσεις τοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς κρίνονται ἀπολύτως ἀναγκαῖες. Καὶ αὐτό, διότι ὁ συμπνευματισμός, ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν σκέψεων καὶ τῶν ἐμπειριῶν, βοηθᾶ στὸ ν' ἀντιμετωπίσουμε ὀρθὰ τὶς ποικίλες κοινωνικὲς δοκιμασίες...
            Ἑπομένως σὲ περιμένουμε στὴν ὄμορφη παρέα μας.
            Ὁ Κύριος Ἰησοῦς καὶ ἡ Πανάχραντος Μητέρα του, πάντοτε νὰ σὲ προστατεύουν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως