Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ
(ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ (2).
            Ἡ γέννηση τοῦ Σωτῆρος (Στίχοι 1-7). Τὸ χαρμόσυνο μήνυμα στοὺς ποιμένες. Οἱ ἄγγελοι δοξολογοῦν (Στίχοι 8-14). Οἱ ποιμένες βρίσκουν τὸ θεῖο βρέφος (Στίχοι 15-20).

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1.Στίχοι 1-5
2. Στίχ. 6-7
3.  Στ. 8-12
4. Στ.13-14
5.Στίχοι 15-18
6. Στίχ. 19-20    


            Ἡ περιτομὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ παρουσίασή του στὸ Ναό (Στίχοι 21-24). Ὁ Συμεὼν καὶ ἡ Ἄννα. (Στίχοι 25-40). Ὁ Ἰησοῦς δώδεκα ἐτῶν στὸ Ναό. (Στίχοι 41-52)

7. Στίχ. 21-24
8. Στίχ.  25-26   
9. Στ. 27-32   
10. Στ.33-35  
11.Στ. 36-38   
12. Στίχ. 39-40 
13.Στ.41-43   
14. Στ.44-47   
15.Στίχ.48-50  
16. Στίχ. 51-52     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ (3).
            Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Στίχοι 1-20). Ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ (Στίχοι 21-22). Ἡ γενεαλογία τοῦ Ἰησοῦ (Στίχοι 23-38).

17.Στίχοι 1-3
18. Στίχ. 4-6
19.Στίχ. 7-9
20.Στ.10-11
21.Στίχ.12-13
22.Στίχο 14    
23.Στίχ.15-16
24. Στ.17-18
25.Στίχ.19-20
26.Στ. 21-22
27. Στίχ. 23-38


ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΑ΄ (11)
            Τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (στίχ. 1-15).

28.Στίχοι 1-6
29. Στίχ. 7-9
30.Στίχ. 10-11
31.Στ. 12-15

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

συνέχεια  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΙΑ΄ (11)
Ὁ Κύριος προλέγει τὴν τιμωρία τῶν πόλεων τῆς Γαλιλαίας, διότι δὲν πίστεψαν (Στίχοι 16-24). Οἱ θεῖες ἀλήθειες φανερώνονται στοὺς ταπεινούς. (Στίχοι 25-27). Ὁ Κύριος προσκαλεῖ σὲ μετάνοια (Στίχοι 28-30).

1.Στίχ. 16-19
2.Στίχοι  20-22
3.Στ .23-24
4.Στίχ. 25-27
5.Στίχο 28
6. Στίχοι 29-30ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΒ΄(12)
Πῶς ἁγιάζεται ἡ ἡμέρα τοῦ Θεοῦ (Στίχ. 1-13). Προφητεῖες ποὺ ἐκπληρώθηκαν στὸν Ἰησοῦ (Στίχ. 14-21). Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ καὶ κωφοῦ. Ὁ Κύριος θαυματουργεῖ μὲ τὴν θεϊκή του δύναμη. Ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. (Στίχ. 22-32). Οἱ πράξεις καὶ οἱ λόγοι πηγάζουν ἀπὸ τὴν καρδιά. Ὅσοι δὲν πιστεύουν, θὰ καταδικαστοῦν.(Στίχ. 33-45). Ποιοὺς ὁ Κύριος θεωρεῖ συγγενεῖς Του (Στίχ. 46-50).

7. Στίχοι 1-4
8. Στίχοι  5-8
9.Στίχ. 9-13
10.Στίχ.14-15
11.Στίχ.16-21
12.Στίχ.22-23
13.Στ.24-28
14. Στ.29-30
15.Στίχ.31-32
16. Στίχο 33
17.Στ.34-35
18. Στ.36-37
19.Στίχ.38-39
20.Στίχ.40-42
21.Στ.43-45
22. Στ.46-50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΓ΄(13)
Ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως (Στίχ. 1-23).
23. Στίχοι 1-4
24. Στίχ. 5-6
25.Στίχ.7-9
26.Στ. 10-12
27. Στίχ.13-15
28.Στίχ.16-17
29.Στ.18-19
30.Στ. 20-21
31. Στίχ. 22-23
Νύχτα τρανή. Ὤ θεῖο Παιδί,
 στὴν βρεφικὴ σου φάτνη
 κόσμοι, φυλές, λαοί, γενιές,
γιὰ νὰ σὲ προσκυνήσουν
 σκύβουν γεμάτοι ἀπὸ χαρὰ
κι ἀπὸ παλμὸ γεμάτοι. (Γ.Βερίτης)
*****
            Ὁ βασιλιὰς τῆς Τροίας Ἕκτορας, ἅπλωσε τὰ χέρια γου γιὰ νὰ σηκώσει στὴν ἀγκαλιά του τὸ νήπιο τέκνο του, τὸν Ἀστυάνακτα. Ἀλλὰ τὸ παιδὶ τρόμαξε, γιατὶ ὁ πατέρας του ἦταν μὲ τὸν ὁπλισμό του... Ἔφευγε γιὰ τὸν πόλεμο. Χρειάστηκε, λοιπόν, ν’ ἀφαιρέσει ὁ Ἕκτορας τὴν τρομερὴ περικεφαλαία κι ἔτσι νὰ πάρει θάρρος τὸ νήπιο καὶ νὰ τὸν ἀγκαλιάσει. Τὸ ἴδιο ἔκαμε καὶ ὁ Χριστός. Χάριν τοῦ Ἀστυάνακτος ποὺ λέγεται «πήλινος ἄνθρωπος» καὶ ποὺ θὰ τρόμαζε ἐὰν ἔβλεπε τὸ Θεὸ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο, ἀπέβαλε τὴ θεϊκιὰ πονοπλία Του καὶ περιεβλήθη τὸ ἀσθενικὸ δικό μας σῶμα. Ἔγινε ἄνθρωπος. Γεννήθηκε μέσα στὸ σπήλαιο καὶ ἐνηπίασε πρὸς χάριν μας. Καὶ περιμένει νὰ τὸν ἀγκαλιάσουμε...