Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ἐκδήλωση καὶ στὸν Παρακάλαμο, γιὰ τὰ 190 χρόνια ἀπὸ τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Ε΄