Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Τὸ Πρόγραμμα τῆς Ἐκδήλωσης στὴν Κόνιτσα, γιὰ τὰ 190 χρόνια ἀπὸ τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Ε΄