Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Τραγούδι ἀφιερωμένο στὸν Ἁγ. Γρηγόριο τὸν Ε΄


1) «ΤΩΝ  ΣΚΛΑΒΩΝ ΞΕΔΙΨΑΣΤΡΑ ΒΡΥΣΟΜΑΝΑ»
(Γιὰ τὸν Ἅγ. Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄)

Ρίζα σου ὁ Μωριάς, ἡ Δημητσάνα
τῶν σκλάβων ξεδιψάστρα βρυσομάνα,
πίστης πηγή, ἀρματολῶν κοιτίδα,
ἡρώων ποὺ ὑφαίναν τὴν ἐλπίδα.

**********
ΕΠΩΔΟΣ
 Κοιμᾶται κι’ ὀνειρεύεται
καὶ τότε θὰ ξυπνήσει,
ὅταν στὰ δάση, στὰ βουνά,
στὰ πέλαγα βροντήσει
τὸ φοβερό μας κήρυγμα :
«Χτυπᾶτε πολεμάρχοι !
Μὴ λησμονεῖτε τὸ σχοινί,
παιδιά, τοῦ Πατριάρχη !»(δίς ὅλο)

**********
Γιὰ σὲ ἡ φυγὴ ἀποτελεῖ μωρία,
μὲ ταίρι Γολγοθὰ ἡ Ἐλευθερία.
Στὸ σάλπισμα δὲν ἄφησες τὴν ποίμνη,
γι’ αὐτὸ σοῦ ψάλλονται αἰώνια ὕμνοι.
************
ΕΠΩΔΟΣ
 Κοιμᾶται κι’ ὀνειρεύεται....
************
Μέλος τῆς «Φιλικῆς» κρυφὸ ἀγκωνάρι
δόξα Ἑλληνισμοῦ προσκυνητάρι.
Ἡ ἀμοιβὴ Γρηγόριε ἡ ἀγχόνη,
αὺτὴ συχνὰ τοὺς ἄξιους στεφανώνει.
************
ΕΠΩΔΟΣ
 Κοιμᾶται κι’ ὀνειρεύεται....

( Στίχοι Κυπρίου Ἀρχιμ. Λεοντίου Χ΄΄Κώστα μὲ κάποιες παραλλαγές.
Ἐπωδός  Ἀριστ. Βαλαωρίτη, 
Μελοποίηση: Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός)