Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Τραγούδι ἀφιερωμένο στὸν Μητροπολίτη Σεβαστιανό


2) Στὸν Δεσπότη - Ἥρωα
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ

Τῆς Κόνιτσας τὸ κάστρο
φυλάει ἕνα σκοπός,
ἕνας Δεσπότης ἥρωας,
ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ.

**********
Μαχόταν σὰν λιοντάρι,
ἐνάντια στοὺς καιρούς,
κανέναν δὲν λογάριαζε,
μεγάλους καὶ τρανούς.

**********
ΕΠΩΔΟΣ
Στῆς νύχτας τ’ ἀγριοσκόταδο,
ποὺ ἡ Ἑλλάδα μας περνάει,
μορφὲς σὰν τὸν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ
ζητᾶ καὶ λαχταράει ! (δίς ὅλο)

**********

Ψηλὰ τὴν γαλανόλευκη
κρατοῦσε σταθερά,
στοὺς σκλάβους θάρρος ἔδινε,
ζητοῦσε λευτεριά.

**********
Οἱ Βορειοηπειρῶτες
τὸν ἔχουν γι’ ἀρχηγό,
γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγάει
στῆς πίκρας τὸν καιρό.

**********
ΕΠΩΔΟΣ
Στῆς νύχτας τ’ ἀγριοσκόταδο,

( Στίχοι Ἀ.Σ.
Μελοποίηση: Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός)