Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Νέα Χειροτονία ΣΦΕΒίτη στην Ι.Μ.Δ.Π.Κ.


ΝΕΑ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  ΣΦΕΒίτη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως

            Μὲ πολλὴ συγκίνηση καὶ χαρὰ ἡ ἀκριτικὴ καὶ ὀλιγάριθμη Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης δέχθηκε στὴν τάξη τῶν κληρικῶν της τὸν νεαρὸ ἔγγαμο ΣΦΕΒίτη, ἐκ Παρακαλάμου, Γεώργιο Μήτση. Ἡ εἰς διάκονον χειροτονία του ἐτελέσθη στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Παρακαλάμου Ν. Ἰωαννίνων καὶ ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του στὴν Βήσσανη Πωγωνίου παρὰ τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου. Στὴν χαρὰ τῆς νέας χειροτονίας συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ ἱερεῖς, οἱ ἀρχὲς τοῦ τόπου, ἀλλὰ καὶ ἐκκλησίασμα ἀποτελούμενο ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους σὲ ἡλικία, ἀφ' ἑνὸς γιὰ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὸν νέο κληρικὸ καὶ ἀφ' ἑτέρου γιὰ νὰ δοῦν τὶς χειροτονίες, πρᾶγμα σπάνιο γιὰ τὴν περιοχή.
            Ὁ π. Γεώργιος στὸν λόγο ποὺ ἀπηύθυνε στὸν Μητροπολίτη καὶ στὸ ἐκκλησίασμα, ἀφοῦ εὐχαρίστησε δεόντως ὅσους συνετέλεσαν στὸ νὰ φθάσει στὶς ἱερὲς τοῦτες βαθμίδες, ὁμολόγησε ὅτι :
            "Οἱ κατά καιρούς δυσκολίες τίς ὁποῖες δέχθηκα, λειτούργησαν σάν βιταμίνες πνευματικές, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον βοήθησαν στήν διατήρηση τῆς θρησκευτικῆς μου πίστης, ἀλλά καί ἐνδυνάμωσαν τήν ἀγάπη μου γιά τόν Θεό καί τή μεγάλη μου λαχτάρα νά ὑπηρετήσω Αὐτόν, μέσω τοῦ Εὐλογημένου λειτουργήματος τῆς Ἱεροσύνης.
             Ἐπί πλέον, πρόσθεσε, εὐχαριστίες ὀφείλω στήν Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα, τήν γνωστή στό Πανελλήνιο ΣΦΕΒΑ, πού μέ τήν ὀργάνωση καί τή μεθοδικότητά της βοήθησαν στό ἀγωνιστικό καί ἐθνικό μου φρόνημα. Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας ὁ Ἅγιος Θεός νά στείλει καί τήν πολυπόθητη λευτεριά στή Βόρειο Ἤπειρο καί τήν ἐπιστροφή τῶν δοκιμαζομένων ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν στά σπίτια τους γιά ἕνα καλύτερο αὔριο, πού τόσο ἀγωνίζεσθε καί ἐσεῖς Σεβασμιώτατε, ὅπως καί ὁ Ἅγιος προκάτοχός σας μακαριστός Σεβαστιανός. Εἶμαι βέβαιος ὅτι βρίσκεται καί Αὐτός παρών καί μᾶς εὐλογεῖ αὐτή τή στιγμή.      
            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, παίρνοντας τὸν λόγο εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς :
            " Ὅλοι σήμερα δοκιμάζουμε μεγάλη χαρά καὶ βαθειὰ ἰκανοποίηση. «Ἄξιον καὶ δίκαιον» λοιπόν, νὰ ποῦμε ἐκ βαθέων «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Ἄς ἔχει δόξα ὁ Θεός γιὰ ὅλα, ἰδιαίτερα δὲ καὶ γιὰ τὴν χειροτονία τὴν σημερινή. . Ὅλο αὐτὸ τὸ μακρὸ διάστημα ὥσπου νὰ δημιουργήσεις τὴν οἰκογένειά σου, ὄχι μόνον δὲν ἀρνήθηκες τὴν κλήση ποὺ σοῦ ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ συνέχισες νὰ τὴν καλλιεργεῖς καὶ νὰ τὴν διατηρεῖς ζωντανὴ στὴν ψυχή σου. Γιατὶ ὁ Χριστὸς καλεῖ μὲν ὅσους Ἐκεῖνος κρίνει γιὰ τὴν ἱερωσύνη, ὅμως, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν καλούμενον καὶ νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν κλήση ἀλλὰ πρὸ παντὸς νὰ μείνει σταθερὸς καὶ ἀποφασιστικὸς στὸ προσκλητήριο τοῦ Οὐρανοῦ.
            Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι κάποτε, ὅταν ἕνας νέος ἄνθρωπος ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ τὸν ἀκολουθήσει καὶ νὰ γίνει μαθητὴς καὶ Ἀπόστολός Του, ἀφοῦ προηγουμένως πάει στὸ χωριό του γιὰ ν’ ἀποχαιρετήσει τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς γνωστούς του, ὁ Κύριος τοῦ εἶπε αὐτὸν τὸν συνταρακτικὸ λόγο : «Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστὶν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Λουκᾶ Θ΄, 62). Δηλαδὴ καθένας ποὺ ἔβαλε τὸ χέρι στὸ ἀλέτρι καὶ βλέπει πρὸς τὰ πίσω καὶ ὄχι πρὸς τὸ μέρος ποὺ πρόκειται νὰ ὀργώσει δὲν εἶναι κατάλληλος γιὰ γεωργός. Ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ποὺ κλήθηκε εἰς τὴν διακονίαν τοῦ Κυρίου πρὲπει νὰ βλέπει πάντοτε μπροστὰ στὸ πνευματικό του ἔργο καὶ νὰ ξεχάσει ὁλοκληρωτικὰ τὰ ἐγκόσμια καὶ τὰ ὑλικά. Διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ μπορέσει νὰ κρατήσει στερεὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐργασθεῖ ἀποτελεσματικὰ γιὰ τὴν διάδοσή της εἰς τοὺς ἄλλους.
            Μάλιστα ἀγαπητέ Γεώργιε. Τὸ λέω μὲ ἱερὰ καύχηση ὅτι δὲν σὲ ἐπηρέασε τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, δηλ. τὸ κυνήγι τοῦ πλούτου καὶ τῆς καλοπεράσεως. Ἔμεινες σταθερὸς καὶ ἀταλάντευτος στὴν κλίση σου καὶ στὴν κλήση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος νὰ σὲ χαριτώνει καὶ νὰ σὲ εὐλογεῖ. Καὶ ἤδη εἰσέρχεσαι στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου. Οἱ καιροὶ εἶναι ἐξόχως δύσκολοι ἀπὸ πάσης ἐπόψεως. Πέρα ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ποὺ
ὁπωσδήποτε εἶναι δυσβάσταχτα γιὰ πολλοὺς συνανθρώπους μας, παρατηρεῖται καὶ μία ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν γραμμὴ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ κάποια ἐχθρότητα καὶ πολεμικὴ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ διαφόρους κύκλους. Ἐσύ, ὅμως, ν΄ ἀγαπᾶς τὸν Χριστὸ καὶ ν’ ἀναλίσκεσαι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μὲ ζωὴ καθαρὴ καὶ νὰ μὴν ἐπιδιώκεις πλοῦτη καὶ ὑλικὲς ἀπολαβές. Ἀφοῦ ἀπὸ σήμερα βάζεις τὸ χέρι στ’ ἀλέτρι ξεκίνα ἀποφασιστικὰ μὲν τὸν ἀνηφορικὸ καὶ δύσκολο, ἀλλὰ ὡραῖο δρόμο τῆς ἱεροσύνης.  Ὁ Χριστὸς θὰ εἶναι μαζί σου. Ὁ Ἐπίσκοπος καὶ οἱ Κληρικοὶ τῆς Ἐπαρχίας μας θὰ στέκονται στὸ πλευρό σου, βοηθοὶ καὶ συμπαραστάτες, πατέρες καὶ ἀδελφοί. Γιατὶ εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ ἱερατικὴ οἰκογένεια τῆς Ἐπαρχίας μας, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀριθμεῖ λίγα μέλη, εἶναι συνδεδεμένη «τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης» ὑπάρχει δηλ. ἡ ἀγάπη ἐμφανὴς ὅλων τῶν μελῶν καὶ γιὰ τὸν καθένα ξεχωριστά. Καὶ τὼρα, ἀγαπητέ ὑποδιάκονε, ἀφοῦ πάρεις τὴν εὐχὴ τῶν γονέων σου, χαιρετήσεις καὶ τὴν σύζυγόν σου, καλεῖσαι νὰ εἰσέλθεις μὲ φόβο Θεοῦ στὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου".
             
Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός