Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ
  ΚΑΙ  ΤΗΣ   ΚΟΝΙΤΣΗΣ  
ἀπὸ τὴν Ἱ. Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης,
ΣΤΟ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΚΟΝΙΤΣΗΣ   ΣΤΙΣ  21.2.2012

         
«Ξύπνα καημένε Ἀλὴ Πασᾶ
νά δες τά Γιάννενά σου,
τά πήρανε ο λληνες
δέν εναι πιά δικά σου!!!

Ξύπνα καημένε λή Πασά
καί βάλε τό φακιόλι,
νά δες τούς ρβανίτες σου
πού σκλαβωθκαν λοι...

Ξύπνα καημένε λή Πασᾶ
μέσ' πό τή χαράδρα,
νά δες καί τόν σάτ-Πασᾶ,
τόν πγαν στήν λλάδα».

         

 «Χαρᾶς εὐαγγέλια» ἀποτελεῖ ἡ 21η Φεβρουαρίου γιὰ τὴν Ἤπειρο. Διότι αὐτὴν τὴν ἡμέρα, μετὰ ἀπὸ 483 χρόνια τυρανικῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς (τὸ 1430 σκλαβώθηκαν τὰ Ἰωάννινα, τὸ 1913 ἐλευθερώθηκαν)  ἐλευθερώνονται τὰ Ἰωάννινα μὲ τὴν κατάληψη τοῦ ἀπόρθητου ὀχυροῦ τοῦ Μπιζανίου ἀνοίγωντας τὸν δρόμο  τῆς ἐλευθερίας καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἤπειρο, καθὼς καὶ στὴν Κόνιτσα, 3 μέρες μετά, στὶς 24.
          Σὲ καιρό «ἐθνικῶν ἐκπτώσεων», ποὺ ζοῦμε, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης θέλησε νὰ συμβάλλει μὲ τὸ δικό της τρόπο στὴν ἀνάδειξη τῆς ἑορτῆς αὐτῆς.  Στὸ Δημαρχεῖο Κονίτσης ὀργάνωσε μιὰ ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση ποὺ περιελάμβανε ἀρχικὰ ἱστορικὴ προβολὴ ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Μουσείο Ἀθηνῶν, μεταφέροντας στὸ ἀκροατήριο τὶς λαμπρὲς νίκες τοῦ στρατοῦ μας.  Τραγούδια σχετικὰ μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων καὶ τῆς Κονίτσης ἀπέδοσε ἡ Χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Χρήστου Μπαρτζόπουλου συνοδευόμενα ἀπὸ ἀρκετά μουσικὰ ὄργανα.  Ἡ ὁμιλία ἀπὸ τὸν Φιλόλογο καὶ Θεολόγο κ. Δημήτριο Τσακτσίρα σχετικὰ μὲ τὸ «Πῶς περίμεναν τὴν ἀπελευθέρωσή τους οἱ Ἠπειρῶτες» ὁλοκλήρωσε τὴν ἐκδήλωση παρουσιάζοντας ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ Ἠπειρώτικου ἐνθουσιασμοῦ κατὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του.
                

Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ἡ  ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Κονίτσης κα Αἰκ. Τσούβαλη ὅπως καὶ μηνύματα κα εχς γι τν ορτ πεστάλησαν π τν  Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. ωαννίνων , π τν Σύνδεσμο φέδρων ξιωματικν Νομο ωαννίνων, ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση ΕΔΕΣ Νομοῦ Πρεβέζης, ἀπὸ τὸν Ἀγροτικὸ Δημοκρατικὸ Σύλλογο Ἁγιᾶς, ἀπὸ τὴν Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορ/κοῦ Ἀγῶνος ΣΦΕΒΑ, ἡ ὁποῖα μεταξὺ ἄλλων στὸ μήνυμά της ἀνέφερε «ὅτι ἡ Ἐποποιΐα τῶν Βαλκανικῶν πολέμων εἶναι ἄρρηκτα συνδεμένη καὶ μὲ τὴν μαρτυρικὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἀναπόσπαστο ἕως τότε σῶμα τῆς Ἐνιαίας Ἠπείρου. Ὁ ἑλληνικὸς Στρατὸς μετὰ ἀπὸ θυελλώδη προέλαση ἀπελευθερώνει τοὺς Ἁγ. Σαράντα, τὸ Ἀργυρόκαστρο, τὴν Κορυτσᾶ, τὴν Μοσχόπολη καὶ ἀπωθεῖ τοὺς Τούρκους πέραν τοῦ Γενούσου ποταμοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ φυσικὸ ὅριο της Ἠπείρου. Ὅμως οἱ μηχανορράφοι τῆς Εὐρώπης ἐπεδίκασαν κατὰ παράβασιν κάθε ἐννοίας δικαίου καὶ ἠθικῆς τὴν Βόρειο Ἤπειρο στὸ νεοσύστατο τότε Ἀλβανικὸ Κράτος θρυμματίζοντας τοὺς πόθους τῶν ἀδελφῶν μας γιὰ ἐνσωμάτωση μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα.
     Σήμερα ποὺ ἡ Πατρίδα μας βρίσκεται σὲ δύσκολους καιρούς, ἡ πίστη στὸ Θεό, ἡ διατήρηση τῆς Ἱστορικῆς μνήμης καὶ ἡ δυνάμωση τῆς ἐθνικῆς αὐτογνωσίας ἀποτελοῦν τὰ ὅπλα στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας. Ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ζήσει μύρια καὶ ἄν διαβοῦμε κύματα».
     Τὴν ἑορτὴ ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας ποὺ ἀναφέρθηκε σὲ δύο σημεῖα: «Πρῶτον  ὅτι τὸ θαῦμα ἐκεῖνο τοῦ 1912-1913 ἔγινε διότι τὸ ἔθνος ἦταν ἑνωμένο. Ὅταν ἀργότερα ἐπῆλθε ὁ ἀπαίσιος ἐκεῖνος διχασμός, ποὺ σὰν ἔχιδνα τρομακτικὴ κατέτρωγε τὰ σπλάγχνα τοῦ ἔθνους, ἐθρηνήσαμε τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς Βορ. Ἠπείρου. Καὶ δεύτερον ὅτι λίγο πρὶν ἐλευθερωθεῖ ἡ Κόνιτσα ὁ Μητροπολίτης Βελλᾶς καὶ Κονίτσης Σπυρίδων Βλάχος, μετέπειτα Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καὶ τέλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν συνελήφθη καὶ κατεδικάσθη εἰς θάνατον. Ἀλλὰ βεβαίως, μετὰ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Διαδόχου Κων/νου καὶ τοῦ Ἐσσάτ Πασᾶ δὲν ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπιθυμία τῶν τυράννων ποὺ τὸν ἤθελαν νεκρό. Καὶ κοιτᾶξτε δὲν ἔπιασαν κανέναν ἄλλον. Τὸν Μητροπολίτη ἔπιασαν. Διότι ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἀνέκαθεν ἡ φρουρὸς καὶ ἡ τροφὸς τοῦ ἔθνους, ὅπως καὶ σήμερα. Μπορεῖ ὁρισμένοι νὰ βάλλουνε ἐναντίων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ κάποια ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνωνται. Ἴσως ἔχουν δίκαιο. Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας προσέφερε τὸ πᾶν καὶ γιὰ τὴν οἰκοδομὴ τοῦ λαοῦ κατὰ Χριστὸν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πορεία τοῦ Ἔθνους. Μάλιστα μὲ πολλὲς θυσίες καὶ μὲ πολλοὺς ἀγῶνες».
     Ἡ Ἐκδήλωση ἔλαβε τέλος μὲ τὸ ψάλσιμο τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.

Χ. Παρατηρητής.