Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ...

ΠΕΡΙ  ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ

* Ἡ δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου βρίσκεται στὸν  ἀναστημένο Χριστό.

* Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν ἀνάγκη
ν’ ἀκούσουν ἑρμηνευτικὰ κηρύγματα
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ νὰ δοῦν τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν.