Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ἐκδήλωση Ι.Μ.Δ.Π.Κ. γιὰ τὴν ἀξία -προσφορᾶ τοῦ Ἱερέα - Οἱ Ὕμνοι καὶ τὰ Τραγούδια τῆς Ἐκδήλωσεως