Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Ἡ Κόνιτσα ἑόρτασε τὰ 100χρονα ἐλευθέριά τῆς (1913 - 2013)


Ἡ Κόνιτσα ἑόρτασε τὰ 100χρονα ἐλευθέριά τῆς (1913 - 2013)


Ἀπὸ καιρὸ γίνονταν ἑτοιμασίες στὴν Κόνιτσα μὲ ἀφίσσες, προγράμματα, ὁμιλίες καὶ πρόβες χορωδιῶν γιὰ νὰ παρουσιάσουν ὁ Δῆμος Κονίτσης καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κάτι ὄμορφο καὶ λαμπρό, ὅπως ἀξίζει στὴν ἐπέτειο 100 χρόνων ἐκ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κονίτσης ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1913-2013).
Μάλιστα, φέτος, συνέπιπτε ἡ ἡμέρα τῆς νίκης νὰ ἦταν καὶ ἀργία, Κυριακή (24/2/2013), ὅπως Κυριακὴ ἦταν καὶ τότε. Ἡ ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ ξεκίνησε μὲ τὸν Ἐκκλησιασμὸ (ἐν μονοεκκλησίᾳ) στὸν σημαιοστολισμένο Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸ κέντρο τῆς πόλης, ὅπου παρεβρέθησαν ὅλες οἱ ἀρχὲς (στρατιωτικὲς καὶ πολιτικὲς) τοῦ τόπου. Ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα τῆς πόλεως μὲ τὶς γαλανόλευκες ἔδωσε ἕνα διαφορετικὸ τόνο στὸν Ναό. Ἡ πανηγυρικὴ Δοξολογία καὶ ἡ ἰδιαίτερη, γιὰ τὴν περίσταση, εὐχὴ ποὺ ἀκολούθησε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέα, πλαισιούμενο ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο του ἔδωσε ἕναν εὐχαριστήριο τόνο πρὸς τὸν Θεὸ τῶν Δυνάμεων.
Στὸ ἡρῶον πεσόντων , ποὺ βρίσκεται στὸ προαύλιο τοῦ Δημαρχείου, ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τοὺς ἥρωες τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως καὶ  κατετέθη στέφανος ἀπὸ τὸν Δήμαρχο τῆς Πόλεως καὶ Ἐπαρχίας Κονίτσης κ. Παν. Γαργάλα, ὡς ἐκπρόσωπο πάντων τῶν Κονιτσιωτῶν. Ἀφοῦ ἐψάλη ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος κατευθύνθηκε τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὸ ἑόρτιο πρόγραμμα
Τὴν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ Χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μὲ τὸν εὐχαριστήριο Ὕμνο στὴν Παναγία μας «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῶ» καὶ ἀμέσως ἡ κα Τσούβαλη Αἰκατερίνη, Δημοτικὴ Σύμβουλος καὶ Πρόεδρος τῆς Κοινοφελοῦς Ἐπιχειρήσεως καὶ ὁ κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Γαργάλας  ἔλαβαν τὸν λόγο, τονίζοντας τὴν ἀξία τῆς ἑορτασίμου αὐτῆς ἀτμόσφαιρας γιὰ τὴν πόλη καὶ τὴν Ἐπαρχία Κονίτσης, ποὺ εἶναι μιὰ ἡμέρα εὐγνωμοσύνης καὶ μνήμης. Ἐξέφρασαν τὶς εὐχαριστίες στοὺς συντελεστὲς τῆς ἑορτῆς καὶ σ΄ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους πολίτες ποὺ γέμισαν ἀσφυκτικὰ τὴν αἴθουσα. Τὴν ἑορτὴ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Βουλευτὴς Ἰωαννίνων κ. Κων. Τασσούλας καὶ ὁ πρ. Βουλευτὴς κ. Μιχ. Παντούλας.
Στὴν συνέχεια οἱ δύο Χορωδίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (μεγάλων καὶ μικρῶν) τραγούδησαν δύο δημοτικὰ καὶ δύο ἔντεχνα ἐπίκαιρα τραγούδια μὲ τὴν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε ἡ παρουσία τῶν μικρῶν παιδιῶν (δημοτικοῦ) ποὺ ντυμένα στὰ γαλανόλευκα καὶ μὲ σημαιάκια στὰ χέρια ζωντάνεψαν τὴν ἐκδήλωση.
Ἀκολούθησε  ὁ πανηγυρικὸς τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Νικόλαο Ἀναστασόπουλο ποὺ διεξοδικὰ ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἡ Κόνιτσα στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος : Πραγματικότητες καὶ συμβολισμοί». Τὸ ὁπτικοακουστικὸ ὑλικό, ποὺ προβλήθηκε ἀμέσως μετὰ τὴν ὁμιλία, ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῆς Β΄ Β/θμιας Ἐκπαιδεύσεως μᾶς μετέφερε στὴν ἐποχὴ ἐκείνη μὲ τὸν ξεσηκωμό τῶν χωριῶν τῆς Ἐπαρχίας καὶ τὴν προετοιμασία τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως. Τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Ἰωαννίνων, τέλος, ἔκλεισε τὴν ἑορτή  ὀρχηστρικά, μὲ τὰ πνευστά, ἔγχορδα καὶ πνευστά  τους μουσικὰ ὄργανα. 
Μετὰ τὴν μικρὴ δεξίωση στὸ Δημαρχεῖο, μιὰ ὡραῖα ἔκπληξη μᾶς περίμενε στὸ Κέντρο Παιδικῆς Μερίμνης Κονίτσης. Στοὺς χώρους τοῦ κτηρίου ἑτοιμάστηκε ἀπὸ τὴν Δημοσία Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κονίτσης καὶ τὸν Πολιτιστικὸ Σύλλογο Καστάνιανης Πωγωνίου μιὰ ἐπίκαιρη, μὲ τὴν ἡμέρα, Ἔκθεση Βιβλίου, ποὺ δώρισε ὁ κ. Πριόνης. Προλόγησε ὁ Διευθυντὴς τῆς Βιβλιοθήκης κ. Δημήτριος Εὐαγγέλου, ὁ ὁποῖος καὶ ἔδωσε τὸ λόγο στὸν ὑποψήφιο Διδάκτορα νεότερης καὶ σύγχρονης ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Ἀνέστη Δερμετζίδη νὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα : «Ἡ Κόνιτσα στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνα : τὸ πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ πλαίσιο τῆς ἐνσωμάτωσης στὸ Ἑλληνικὸ κράτος». Ὁ ὁμιλητὴς χωρὶς πλατιασμοὺς διαφώτισε τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο γιὰ τὸ σκηνικὸ πρὸ καὶ μετὰ τῆς ἀπελευθερώσεως, τονίζοντας τὶς ἐνέργειες τοῦ στρατοῦ, τῶν κατοίκων καὶ τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ στόχου. Μετὰ τὴν ὁμιλία τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο μὲ ἀναμνηστικὴ πλακέτα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Καστάνιανης Πωγωνίου κ. Δημήτριος Παπαγιάννης καθὼς καὶ ὁ κ. Πριόνης ποὺ δώρησαν τὴν Ἔκθεση στὴν Κεντρικὴ Δημόσια Βιβλιοθήκη τῆς Κόνιτσας. Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ἔκοψε τὴν κορδέλα,  ἐγκαινιάζοντας τὴν, ἐπίκαιρη μὲ τὴν ἑορτὴ, Ἔκθεση Βιβλίου καὶ φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ.   Μετὰ τὴν ἀνάλογη ξενάγηση ἀπὸ τὴν κα Ντούλια Περσεφώνη  παρετέθη δεξίωση ἀπὸ τοὺς ὀργανωτές.
Μιὰ μέρα ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας καὶ πατριωτικοῦ ἐνθουσιασμοῦ ἔκλεισε στὴν πόλη τῆς Κονίτσης, ποὺ ὅμως, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ Δήμου Κονίτσης, ὅλη ἡ χρονιὰ αὐτὴ θὰ γεμίσει μὲ σειρὰ ἐκδηλώσεων, θυμίζοντάς μας τὸν ἀγῶνα ἐκείνων ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι.

Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός