Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

100 Χρόνια ἡ Κόνιτσα Ἐλεύθερη!!! Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὶς Ἐκδηλώσεις.


Ἀπ τὴν Δοξολογία στὸν Ἱερὸ Να Ἁγίου Κοσμ το Αἰτωλοῦ στὴν Κόνιτσα


π τὴν Ἐπιμνημόσυνη Δέηση
π τὴν ἐκδήλωση στὴν Αἰθουσα τοῦ Δημαρχιακού Μεγάρου

π τὴν ὁμιλία  καὶ τὴν ἔκθεση Βιβλίου στὸ Κέντρο Παιδικῆς Μερίμνης

Οἱ ἀνωτέρω φωτογραφίες ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸν κ. Παναγιώτη Τσιγκούλη