Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ὡρολόγιο πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς Μητροπόλεώς μας

                                   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡY Ϊ ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ


     τομεaς νεοτητας


μαθηματα  κατηχησεωσ
Ὀρθοδόξου ΠίστεωςΚατηχητικά Σχολεῖα
 Ἀγοριῶν
Κοριτσιῶν

ΑΝΩΤΕΡΑ
Μαθητῶν – Μαθητριῶν Λυκείου  Þ


Λυκείου
Κυριακὴ : 7 μ.μ
στήν «Πνευματική Στέγη»

Λυκείου
Κυριακή : 5  μ.μ.
 στήν «Πνευματική Στέγη»


ΜΕΣΑ
Μαθητῶν – Μαθητριῶν Γυμνασίου  Þ

  Γυμνασίου
Πέμπτη :  4 μ.μ.
Στήν «Πνευματική Στέγη»


  Γ υμνασίου
Κυριακή :  5  μ.μ.
Στήν «Πνευματική Στέγη»
ΚΑΤΩΤΕΡΑ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Κάθε Κυριακὴ

ἀπὸ τὶς 4  τὸ μεσημέρι μέχρι τῆς 5.30  στὴν «Πνευματικὴ Στέγη» Κονίτσης