Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ἀνακοίνωση ἐνάρξεως Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
     ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ξεκινάει καί φέτος μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Στόν εὐχάριστο χῶρο τῆς «Πνευματικῆς Στέγης» θά παραδίδονται τά μαθήματα καί στήν συνέχεια θά ἔχουν τήν εὐκαιρία, ὅσοι θέλουν, νά ψυχαγωγοῦνται.
        Παραδίδονται μαθήματα γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μάθουν Πρακτικά τήν Βυζαντινή Μουσική καί τό Ἐκκλησιαστικό Τυπικό, καθώς καί μέ βυζαντινά φθογγόσημα, πού εἰδικά φέτος θά ξεκινήσει νέο τμῆμα γιά ἀρχαρίους.
        Ἐπιπλέον εὐκαιρία ἀποτελεῖ καί ἡ συμμετοχή στήν Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἑτοιμάζει ἐκδηλώσεις διανθισμένες μέ Παραδοσιακά Δημοτικά Τραγούδια, συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων, καί Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους. Περισσότερα μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως www.imdpk.eu  καὶ στὸ μπλόγκ τοῦ Τομέα Νεότητας  http://youthimdpk.blogspot.gr/

        Οἱ ἐγγραφές καί τά μαθήματα γίνονται ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ μία φορά τήν ἑβδομάδα.

        Γιά περισσότερες πληροφορίες στό τηλέφωνο 26550-25029 & 22882